Gå till innehållet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i kommunen arbetar med de frågor som de unga vill driva. Om du är intresserad av att vara med i rådet är du välkommen att kontakta Sanna Hansson, ungdomssamordnare.

Vad vi gör

Ungdomsrådet i Östhammars kommun finns för att sänka trösklarna för ungas engagemang i samhällsfrågor. Ungdomsrådet är en länk in till politiken och ska ge unga mer inflytande över frågor som berör deras livssituation.

Unga kan självständigt driva de frågor som är aktuella för dem eftersom rådet har en egen budget från kultur- och fritidsnämnden. För närvarande arbetar ungdomsrådet med att etablera sig som organisation.

Du hittar ungdomsrådet på Facebook

Kontakta Ungdomsrådet

Sanna Hansson
Tf. Enhetschef för mötesplatser
T: 0173 - 862 73
M: 070 - 359 83 48
sanna.hansson@osthammar.se