Gå till innehållet

Kulturstöd och stipendier

Om din förening vill skapa ett arrangemang så kan du söka ett arrangemangsstöd. Stödet är till för ideella föreningar i Östhammars kommun.

Arrangemangsstödet är tänkt för att täcka del av arrangemangets kostnader. Stödets storlek beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Arrangemanget ska vara offentligt och av kulturell karaktär. Gärna nyskapande och samverkande.

Stödet kan också användas till att täcka ett eventuellt underskott upp till ett belopp som kultur- och fritidsnämnden bestämmer.

Kostnader för lokaler gäller endast då lokaler hyrs, inte för egna lokaler.
Arrangemanget ska vara på en plats som är tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning.

I kommunikation om arrangemanget ska föreningen berätta att arrangemanget arrangeras med stöd av Östhammars kommun.