Gå till innehållet

Ansöka eller säga upp barnomsorgsplats

4. Fritidsklubb

Hur gör jag för att ansöka om plats?

Du ansöker om plats på fritidsklubb via vår E-tjänst banomsorg. I nuläget finns fritidsklubb enbart valbart på Vallonskolan.

Om du ej är folkbokförd i vår kommun behöver du göra en skriftlig ansökan. Kontakta Östhammar Direkt 0173-860 00 för blankett.

Hur gör jag för att säga upp platsen?

Vill du säga upp platsen gör du det via E-tjänsten, uppsägningstiden är 60 dagar.  Platsen sägs automatiskt upp vid vårterminens slut det år ditt barn fyller 13 år.

Gör din ansökan eller uppsägning av fritidsklubbsplatsen här