Gå till innehållet

Familjedaghem

2. Enskilda familjedaghem

För att få vara verksam som enskild dagbarnvårdare krävs ett tillstånd av barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten regleras av kommunala riktlinjer för enskild barnomsorg.

De enskilda familjedaghemmen finns på följande orter/områden:

Äventyret finns i Alunda tätort

Tomtebobarnen finns Alunda tätort
Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00
Läs mer på Tomtebobarnens webbplats

Sjöstjärnorna, finns i Hökhuvud, Norrskedika och Öregrund
Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00
Läs mer på Sjöstjärnornas hemsida

Smederna finns i Österbybruk
Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00
Läs mer på Smedernas hemsida

Bruksbarnen i Vått och Torrt finns i Gimo tätort
Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00
Läs mer på Bruksbarnens hemsida

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg 21 augusti 2015

I dessa riktlinjer hittar du övergripande information vad som krävs för att starta och driva fristående förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg

Kontakta oss