Gå till innehållet

Familjedaghem

3. Kommunala familjedaghem

Våra kommunala dagbarnvårdare arbetar både enskilt i sitt hem och i grupp med andra dagbarnvårdare på orten eller närliggande ort.

De träffas vid olika tillfällen för att tillsammans leka i lekparken, gå till sporthallen eller ha aktiviteter på ortens "öppnis".

Kommunens dagbarnvårdare erbjuder lek, rörelse och skapande i någon form varje dag.

Varje arbetslag har ett vikariesystem som täcker upp just din dagbarnvårdares lediga dag i veckan. Våra dagbarnvårdare arbetar med Unikum som är en kommunikationsplattform som också används i våra förskolor och grundskolor och där kan ni enkelt följa era barns utveckling.

Klicka dig vidare för att läsa mer om varje verksamhet på just din ort.

Öppettider: Måndag till fredag 06.00-18.00

Våra kommunala dagbarnvårdare finns på följande orter/områden:

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling 21 januari 2019

För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling inom pedagogisk omsorg, familjedaghem, i Östhammars kommun

Kontakta oss