Gå till innehållet

Har mitt barn rätt till skolskjuts?

För att ditt barn ska få skolskjuts ska avståndet vara minst:

  Avstånd bostad/skola Avstånd bostad/skolskjutshållplats
Förskoleklass 3,0 km  2,0 km
Årskurs 1 - 3 3,0 km  2,0 km 
Årskurs 4 - 6 3,0 km 3,0 km
Årskurs 7 - 9  4,0 km 4,0 km

Kommunen anordnar ingen skolskjuts till och från förskola, fritids eller familjedaghem.

Elever i gymnasieskolan

Om du går i gymnasiet får du busskort om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger 6 km. Om det finns synnerliga skäl kan du få kontant ersättning i stället för busskort. Läs mer om reseersättning och inackorderingstillägg.

Vem ansvarar för ditt barn mellan bostaden och skolskjutshållplatsen?

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för ditt barn på vägen mellan bostad och skolskjutshållplats. Om ditt barn missat skolskjutsen är det ditt ansvar att se till att barnet kommer till skolan.