Gå till innehållet

När behöver jag ansöka om skolskjuts?

Du behöver ansöka om skolskjuts:

  • Om ditt barn bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna och behöver skolskjuts från den ena eller båda adresserna inom kommunen (bor en av vårdnadshavaren utanför kommunen har ditt barn inte rätt till skolskjuts)
  • Om ditt barn har en varaktig funktionsnedsättning, eller om trafikförhållandena är svåra eller det finns andra särskilda omständigheter

Om ditt barn behöver skolskjuts enbart på grund av skolvägens längd behövs ingen ansökan. Sådan skolskjuts ingår i skolans ordinarie planering inför läsårsstarten samt löpande under skolåret

Ansökan om skolskjuts 23 april 2018

Ansökan ska förnyas varje år

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende 23 april 2018

Ansökan ska förnyas varje år