Gå till innehållet

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

I första hand ska du vända dig till den person eller verksamhet som ärendet gäller och diskutera, på så vis kan vi tillsammans lösa många frågor. Vill du lämna en formell synpunkt eller ett klagomål så följer du instruktionerna i de olika stegen nedan.

3. Kontakta Barn- och utbildningsnämnden

Om du är missnöjd med de insatser som gjorts av verksamheten eller de beslut om åtgärder som ansvarig chef fattat i de tidigare stegen så kan du lämna ditt formella klagomål till huvudmannen som är Barn- och utbildningsnämnden i Östhammars kommun. Du kan även välja att vända dig  direkt till nämnden om du upplever att det är svårt att framföra klagomålet direkt till verksamheten eller ansvarig chef i de tidigare stegen.
 

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden per e-post

Du kan skicka din synpunkt med ett e-post till Barn- och utbildningsnämnden till följande adress:
Barn-o.utb.namnden@osthammar.se

Märk ditt e-post med "Synpunkt" i ämnesraden.

Kontakta Barn- och utbildningsnämnden per post

Du kan också skicka din synpunkt eller klagomål till nämnden med brev till följande adress:

Barn- och utbildningsnämnden
Östhammars Kommun
Box 66
742 21 Östhammar

Märk brevet med "Synpunkt". Komihåg att för att vi ska kunna återkomma till dig så behöver du uppge dina kontaktuppgifter.

Viktigt att ha med när du lämnar en synpunkt

För att vi ska kunna utreda den inkomna synpunkten så är det viktigt att det framgår vilken verksamhet ärendet gäller. För att vi ska kunna återkomma till dig så är det också viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter tillsammans med din synpunkt. Det är också bra om du i rubrik, ämnesrad eller på annat lämpligt sätt tydligt märker att du avser att lämna en formell synpunkt till Barn- och utbildningsnämnden. Vi påbörjar då en utredning av din fråga på nämndnivå.

 Alla synpunkter registreras. Synpunkten blir en allmän handling som kan lämnas ut. Uppgifter som omfattas av sekretess tas bort om handlingen lämnas ut.