Gå till innehållet

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

I första hand ska du vända dig till den person eller verksamhet som ärendet gäller och diskutera, på så vis kan vi tillsammans lösa många frågor. Vill du lämna en formell synpunkt eller ett klagomål så följer du instruktionerna i de olika stegen nedan.

4. Kontakta Skolinspektionen eller annan myndighet

Får du inte den hjälp du behöver av Barn- och utbildningsförvaltningen eller Barn- och utbildningsnämnden så kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. I vissa fall finns andra myndigheter att kontakta, t.ex. Arbetsmiljöverket, Polisen, Diskrimineringsombudsmannen och Skolväsendets Överklagandenämnd. Du hittar bra och samlad information om dessa olika tillvägagångsätt på Skolinspektionens hemsida under rubriken "Att anmäla":

Skolinspektionens webbplats - Att anmäla

Du kan också ofta vända dig direkt till en myndighet om du så önskar, utan att först ha kontaktat skolan eller kommunen.