Gå till innehållet

Avoin neuvonpito: suomen kielen hallintoalue 2022 | Öppet samråd: finskt förvaltningsområde 2022

Östhammarin kunta kutsuu ruotsinsuomalaiset, suomea puhuvat ja kaikki joilla on yhteys suomen kieleen avoimeen neuvonpitoon. Teemana on suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toiminta vuonna 2022.

Östhammars kommun välkomnar sverigefinnar, finsktalande kommuninvånare samt alla med anknytning till det finska språket, till ett öppet samråd med tema verksamhet inom ramen för finskt förvaltningsområde 2022.

Östhammarin kunta työskentelee taatakseen kansallisten vähemmistöjen oikeudet omiin kieliinsä ja kulttuureihinsa. Kunta on vuodesta 2010 lähtien suomen kielen hallintoalue. Se tarkoittaa vahvistettua suojaa suomen kielelle, mm.:

- Yksilöllä on oikeus vanhustenhoitoon ja – hoivaan täysin tai olennaisilta osin suomeksi

- Yksilöllä on oikeus esikoulutoimintaa täysin tai olennaisilta osin suomeksi

-  Yksilöllä on oikeus käyttää suomen kieltä asioidessaan kirjallisesti ja suullisesti kunnan kanssa. Kunnan on myös tarjottava kunnan toimintaan liittyvää tietoa suomeksi

Neuvonpidossa keskitytään keskustelemaan miten vuoden 2022 valtiotuki suomen kielen hallintoaluetoimintaan käytetään. Keskustelemme esikoulutoimminnasta, vanhustenhoidosta sekä muusta toiminnasta liittyen kielen ja kultuurin tukemiseen.

Päivämäärä: 15 joulukuuta 2021, klo 17.00 – korkeintaan klo 19 asti

 

Paikka: Kvarnen, Gimo

Ilmoittaudu viimeistään 8. joulukuuta 2021, suvi.kokko@osthammar.se tai puh. 0173-862 69. Puhumme suomea ja ruotsia kokouksessa. Kahvi-ja voileipätarjoilu ilmoittautuneille.

PÅ SVENSKA

Utifrån lagen om nationella minoriteter arbetar Östhammars kommun med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter till sina språk och sin kultur. Sedan 2010 ingår Östhammars kommun i förvaltningsområdet för finska språket, vilket innebär ett förstärkt skydd för finska, bland annat:

-      Enskilda har rätt att få tillgång till äldreomsorg helt eller till en väsentlig del på finska

-      Enskilda har rätt att få tillgång till förskolan helt eller till en väsentlig del på finska

-      Enskilda har rätt att använda finska i sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen och kommunal information ska vara tillgänglig på finska

Fokus för samrådsmötet är att samtala om statsbidraget för finskt förvaltningsområde 2022. Vi kommer att diskutera finska inom äldreomsorg och förskola, samt andra aktiviteter för att stötta finska språket i kommunen.

Datum:  15 december 2021, kl. 17.00 – till max. kl. 19

Plats: Kvarnen, Gimo

Anmäl dig senast den 8e december 2021, till  suvi.kokko@osthammar.se eller tel. 0173-862 69. Vi pratar både svenska och finska vid mötet. Kaffe och smörgås serveras till alla anmälda.

Tervetuloa! Välkommen!

Publicerad
29 november 2021
Senast uppdaterad
29 november 2021