Gå till innehållet

Dags för granskning av Översiktsplanen!

Nu är den kommande översiktsplanen inne i en av de sista faserna, nämligen granskningsfasen. Mellan perioden 15 september till och med 15 november 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter.

Kontakta oss

Vi finns här för att hjälpa dig. På grund av coronaviruset är vi tacksamma om du i första kontaktar oss via epost eller telefon.