Gå till innehållet

Vattenavstängning i Foghammar i Alunda, idag kl. 11-16.
Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Dokument

Avfallsstaxa och föreskrifter 28 september 2015

Avfallstaxa och Avfallsföreskrifter för 2024 klubbades i Fullmäktige 2023-12-12, och började gälla 2024-01-01.