Gå till innehållet

Dokument

Program Brunnen 12 november 2015

Aktiviteter och evenemang på Brunnen i Östhammar.

Hamntorget västra 16 oktober 2017

Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari 2017 och vann laga kraft 9 oktober 2017.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 19 oktober 2017 13 oktober 2017

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017.

Protokoll Socialnämnden 27 september 2017 13 oktober 2017

Protokoll och bilagor från socialnämndens sammanträde den 27 september 2017.

Höstlov 2017 9 oktober 2017

Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga 9 oktober 2017

enligt 14 kap 1 § SoL

Svar på motion om källsortering och flergångsmuggar 9 oktober 2017

Motionen skickades in av Kerstin Dreborg (MP)

Kallelse/ärendelista, valnämnden 20 oktober 2017 6 oktober 2017

Här kan du läsa om vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.