Gå till innehållet

Dokument

Riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun inklusive direktupphandling 9 maj 2018

Kommunfullmäktige antog 2021-04-27 en inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. Denna riktlinje beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy.

Ersätter tidigare version Riktlinjer KS-2017-6.

Vallonskolans dokument 7 mars 2019

Här hittar du bl.a. Vallonskolans trygghetsplan, ordningsregler och fokusområden.

Granens plan mot diskriminering och kränkande behandling 18 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Granens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.