Gå till innehållet

Dokument

Nödvattenplan 28 september 2023

Nödvattenplanen ger riktlinjer för nödvattenförsörjning i kommunen och en gemensam grund för hur en nödsituation ska hanteras.