Gå till innehållet

Dokument

Kallelse Socialnämnden 4 november 2020 28 oktober 2020

Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträde den 4 november 2020.

Protokoll Socialnämnden 4 november 2020 28 oktober 2020

Protokoll och bilagor från socialnämndens sammanträde den 4 november 2020.

Kallelse, kommunstyrelsens personalutskott 27 oktober 2020 22 oktober 2020

Här kan du läsa om de ärenden som kommer upp till behandling.

Protokoll Kommunstyrelsen 20 oktober 2020 20 oktober 2020

Här kan du ta del av protokollet

Protokoll kommunfullmäktige 13 oktober 2020 16 oktober 2020

Här hittar du protokollet, gällande ärendet Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Kallelse Kommunstyrelsen 20 oktober 2020 15 oktober 2020

Här kan du läsa om de ärenden som kommer upp till behandling

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2020 9 oktober 2020

Här kan ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Östhammar 38:7, "Prästgården" 14 januari 2020

Detaljplanen vann laga kraft 2020-09-25