Gå till innehållet

Dokument

Forsmark 6:5 m.fl. "Asphällsfjärden" 4 mars 2022

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av anslutningsvägar till planerad bro över kanalen mellan den norra och södra delen av kraftverket samt att möjliggöra vattenuttag för behov av kylvatten.

Gammelbyn 4:263 4 maj 2022

Syftet med planen är att möjliggöra för etablering av olika typer av verksamheter på fastigheten, t.ex. handel, restaurang och verkstad.