Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Ämnen

Ämnen är samlingsplatser för information och nyheter om till exempel projekt, samråd eller planprocesser. På varje ämnessida kommer du alltid att hitta den senaste information om det ämnet.

Alunda 10 november 2022

Nyheter Alundaprojektet

Tillväxtgalan 10 maj 2022

Genom Tillväxtgala vill vi uppmärksamma alla de företag, föreningar och personer som får vår kommun att växa. Östhammars kommun är prisvärd för fem kategorier: Kulturpriset, Årets idrottsprestation, Årets ungdomsledare, Årets förening, Kvalitetspriset och Hållbarhetspris miljö.

Krisen i Ukraina 14 mars 2022

Samlade nyheter och information med anledning av händelsen i Ukrania.

Trafikomläggning Frösan 2 november 2021

Projekt Frösåkersskolan går in i nästa fas där ny bussangöring, skolgård och ny matsal ska byggas. Det innebär att en större del av skolans område tillfälligt kommer att stängas av och att trafik, till och från skolan kommer att behöva ledas om för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Gästrike Vatten AB 1 maj 2017

Från och med den 1 maj 2017 är VA-verksamheten i Östhammars kommun ansluten till Gästrike Vatten. Gästrike Vatten sköter nu all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Kartläggning av idrottsanläggningar 22 februari 2021

En inventering av idrottshallar i Östhammars kommun och dess behov av upprustning har genomförts. Här samlar vi information kring frågan.

Ut och njut 11 januari 2021

Här presenterar vi tips på platser i kommunen.