Gå till innehållet

Kartläggning av idrottsanläggningar

En inventering av idrottshallar i Östhammars kommun och dess behov av upprustning har genomförts. Här samlar vi information kring frågan.

Framtidens fritidsanläggningar en del av kommunens budgetplanering 11 mars 2021

Ett stort arbete görs för att möta våra invånares och föreningars framtida behov av anläggningar i Östhammars kommun. Det innebär flera svåra val. Så här arbetar våra politiker och tjänstepersoner med frågan.

Planering utifrån kommunens behov och gemensamma bästa

Östhammars kommun arbetar med många olika sorters verksamheter. De största är barnomsorg och skola, samt vård och omsorg. Samhällsbyggnad samt kultur- och fritidsverksamheter är andra, inte lika stora, men också viktiga. Varje år planerar vi hur det närmaste årets verksamheter ska genomföras. Vi tittar också på vad de kostar och hur vi ska använda de pengar vi har. Det är det som är vårt budgetarbete. I det arbetet ingår det också att tänka in de kommande åren. På så sätt blir planeringen långsiktig.

För att kunna göra detta måste vi bland annat beskriva vilka lokaler och anläggningar som våra olika verksamheter har behov av. Vi måste också få en bild av hur långt kommunens pengar räcker. På så sätt kan vi närma oss ett svar på vad vi ska välja att arbeta med först, vad vi får göra senare. Vi kanske också får besluta om att välja bort något. Det viktiga är att besluten tas utifrån det gemensamma bästa. Det är att prioritera och något vi måste göra. Det här arbetet görs av vår politiska organisation tillsammans med vår tjänstemannaorganisation. Där ingår många samtal och att vi tillsammans tittar på utgångsläget, vilka behov som finns och vilka behov som kommer att finnas.

Ökad attraktivitet en lösning på utmaningen

Det är klarlagt att kostnaden för lokaler och anläggningar har stigit mycket de senaste åren. Det beror på att vi har gjort stora investeringar. Några exempel är nya Frösåkersskolan, Kulturhuset Storbrunn, Gimo Simhall, Rådhustorget samt vatten- och avloppsledningen mellan Örbyhus och Alunda. Investeringarna görs för att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vad som är viktigt då är att se hela kommunens samlade erbjudande. På så sätt blir hela kommunen en helhet där delarna kompletterar varandra. Vår ambition är också att fler personer väljer att välja att bosätta sig i vår kommun. När vi har fler invånare ökar skatteunderlaget. Det betyder att det är fler invånare som betalar skatt hos oss. Det skulle därför öka våra intäkter, det vill säga en del av vår budget. Det ger oss möjlighet att fortsätta att förbättra vår kommun.

Kommande kostnader kräver tydliga politiska prioriteringar

Nu pågår alltså planeraringen för 2022 och framåt. Vi har klart för oss att vi behöver minska kostnaderna för de behov som finns. Vi behöver också få in mer pengar till vår budget. De kommande åren har vi fortfarande stora investeringar framför oss. Investeringar som är nödvändiga och som inte kommer att kunna skjutas fram. Det kommer att kosta mycket pengar. För att klara av de kostnaderna kommer vi behöva göra prioriteringar. Där kommer förtur att ges till nödvändiga samhällsfunktioner i vår kärnverksamhet. Till exempel förskola och skola, vatten- och avloppshantering, samt vård och omsorg. Efter det kommer de investeringar som kan öka attraktiviteten och inflyttningen till vår kommun och därmed skapa intäkter.

- Beslut om hur vi går vidare tas av våra folkvalda politiker. Det är svåra prioriteringsbeslut som ska tas. Underlaget de utgår från tar vi tjänstepersoner fram, säger Ulf Andersson, chef för sektor samhälle. Utgångspunkten är att hela kommunen ska leva. Vår plan är att kunna ta de framtida utmaningarna stegvis. För varje år vill vi göra det enklare att bekosta välfärden. Det vill vi göra genom att både hålla nere kostnader, men också genom att öka attraktivitet och inflyttning.

Den här frågan behandlades vid den senaste livesändning på Facebook. I länken nedan ser du den, hoppa fram till minut 23:16.

Relaterad information

Livesändning på Facebook: Därför är framtidens fritidsanläggningar en del av kommunens budgetplanering (hoppa till minut 23:16)

Påbörjad
22 februari 2021
Senast uppdaterad
11 mars 2021
Ansvarig organisation
Kultur- och fritidsnämnd

Kontakta oss