Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Kommunstyrelsen 2022-09-27 2022-09-20 2022-10-12
Omedelbart justerad paragraf: Kommunstyrelsen 2022-09-27 2022-09-27 2022-10-19
Justerat protokoll: Kommunstyrelsen 2022-09-27 2022-09-27 2022-10-19
Sammanträde: Lokala säkerhetsnämnden 2022-09-22 2022-09-15 2022-10-07
Justerat protokoll: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2022-09-22 2022-09-22 2022-10-14
Justerat protokoll: Lokala säkerhetsnämnden 2022-09-22 2022-09-23 2022-10-15
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-21 2022-09-22 2022-10-13
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-09-21 2022-09-22 2022-10-14
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens personalutskott 2022-09-21 2022-09-21 2022-10-13
Justerat protokoll: Kommunfullmäktige 2022-09-13 2022-09-19 2022-10-11