Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Valnämnden 2024-04-25 2024-04-17 2024-05-09
Justerat protokoll: Bygg- och miljönämnden 2024-04-24 2024-04-25 2024-05-17
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2024-04-23 2024-04-12 2024-05-04
Kommunfullmäktige: Tillkommande ärenden 44-47 2024-04-23 2024-04-22 2024-05-14
Justerat protokoll: Individ- och familjenämndens arbetsutskott 2024-04-23 2024-04-23 2024-05-15
Justerat protokoll: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2024-04-18 2024-04-19 2024-05-13
Sammanträde: Barn- och utbildningsnämnden 2024-04-18 2024-04-17 2024-05-09
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämnden 2024-04-18 2024-04-18 2024-05-10
Sammanträde: Individ- och familjenämnden 2024-04-17 2024-04-10 2024-05-02
Justerat protokoll: Individ- och familjenämnden 2024-04-17 2024-04-18 2024-05-10