Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2021-12-14 2021-12-03 2021-12-25
Justerat protokoll: Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01 2021-12-01 2021-12-23
Sammanträde: Kommunstyrelsen 2021-11-30 2021-11-25 2021-12-17
Omedelbart justerat protokoll: Kommunstyrelsen 2021-11-30 2021-11-30 2021-12-22
Justerat protokoll: Kommunstyrelsen 2021-11-30 2021-12-02 2021-12-27
Justerat protokoll: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2021-11-24 2021-11-24 2021-12-16
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-23 2021-11-29 2021-12-21
Justerat protokoll: Överförmyndarnämnden 2021-11-22 2021-11-22 2021-12-14
Justerat protokoll: Överförmyndarnämnden 2021-11-22 2021-11-29 2021-12-21
Justerat protokoll: Tekniskt utskott 2021-11-16 2021-11-16 2021-12-08