Gå till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka eventuella brister det finns i tillgänglighet på vår hemsida och hur vi planerar att åtgärda dessa. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vår hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen som den ser ut idag är relativt ny, den lanserades i oktober 2015.

 • Vi har försökt att i så stor mån som möjligt följa e-delegationens riktlinjer för webbutveckling med hänsyn till tillgänglighet. 

 • Du kan själv ändra storleken på texten som visas på webbsidan. Detta gör du i din webbläsare. 

 • Vi har integrerat tjänsten Readspeaker i vår webbsida. Det betyder att du kan få texten på sidan uppläst för dig om du klickar på knappen "Lyssna". 
 • Webbsidan använder javascript för vissa funktioner men även om du inte har javascript aktiverat ska dessa funktioner vara möjliga att använda. Javascript är ett programmeringsspråk som möjliggör allt som "händer" på en webbsida. Exempel på saker som händer kan vara att någonting ändras när man klickar på en knapp, att ett formulär visar att jag har fyllt i mitt personnummer i fel format, eller att någonting rör på sig eller ändras på hemsidan.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oss som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss genom att

Formulär för att beställa material från kommunens webbplats som inte är tillgängligt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.  Du kan meddela oss genom att fylla i formuläret nedan.

Formulär för att rapportera tillgänglighetsproblem på webbplatsen

Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten. 
Myndigheten för digital förvaltning 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Bilder saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information. Uppdatering av bildtexter är påbörjad och beräknas vara klart senast den 30 december 2021. 

 • Det förekommer ologisk struktur på vissa delar av webbplatsen vilket kan försvåra navigering genom tabbning såväl med eller utan hjälpmedel. Översyn och åtgärd är påbörjad och beräknas vara klart senast den 30 december 2021. 

 • Vissa länkartexter är otydliga och ologiska. Översyn och åtgärd är påbörjad och beräknas vara klart senast den 30 december 2021. 

 • Otydlig kontrast. Det finns länkar och andra delar på webbplats som inte har  tillräckligt tydliga kontraster. Översyn och åtgärd är påbörjad och beräknas vara klart senast den 30 december 2021. 

 • PDF-dokument samt nämndprotokoll och kallelser som vi länkar till är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna  textalternativ. Gäller även nämndprotokoll och kallelser som vi länkar till. Vi kommer  åtgärda vid behov.  För nya dokument kommer vi att införa rutiner och utbildning. Arbetet kommer att påbörjas under 2021 och beräknas vara klart senast till den 30 december 2022.

 • Evenemangskalender på 1:a sidan hämtar innehåll från tredje part, Visit Roslagen, via API,  Application Program Interface,  som används för att program ska kunna kommunicera med varandra. Visit Roslagen kommer att uppdatera sin evenemangskalender enligt tillgänglighetsdirektivet senast i december 2020.

 • Jobbannonser hämtar innehåll från tredje part Aditro Recruit.  Tredjepartslösningar är undantagna från lagkraven på tillgänglighet, men vår ambition är att dessa ska vara så tillgängliga som möjligt.  Vi har som krav vid upphandling och inköp att de tredjepartslösningar vi tar in följer kraven på tillgänglighet. 

 • Otydliga grafiska CAPTCHA-lösningar finns på webbplatsen vilket kan leda till att en del användare har svårt att fylla i formulär.  Vi kommer att se över alternativa lösningar som är bättre ur tillgänglighetssynpunkt men som ändå förhindrar att robotar automatiskt fyller i formulär på webbplatsen. 

 • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.  HTML är ett märkspråk som kommunicerar med webbläsaren så att webbläsaren vet var informationen ska visas på din skärm. 

 • På webbplatsen finns texter med komplicerat språk. En översyn enligt klarspråk , Språklagen § 11, som innebär att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Detta är ett prioriterat område. En översyn  kommer att påbörjas under 2021 och en arbetsplan med åtgärder kommer att vara klar den 30 maj 2021. 

 • Kartor och tredjepartslösningar såsom sociala medier är undantagna från lagkraven på tillgänglighet, men vår ambition är att dessa ska vara så tillgängliga som möjligt.  Vi har som krav vid upphandling och inköp att de tredjepartslösningar vi tar in följer kraven på tillgänglighet. 

 • Rubriker h1-h4 fungerar inte enligt direktivet, vilket försvårar navigering för uppläsningsverktyg.  Det är ett prioriterat område som vi jobbar mot att få till under 2020.

 • Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som även går att se i efterhand, har automatisk textning, från quickchannel, då det är alltför arbetskrävande att genomföra manuellt textning. Se avsnittet om oskäligt betungande anpassning nedan för mer information.

 • Podcast, är planerat att tillgänglighetsanpassas i textform via automatiserat verktyg. Då dessa verktyg kostar en del så avvaktar vi dock inledningsvis till vi sett vilket intresse våra podcasts ger. Beslut tas under 2024. 

Oskäligt betungande anpassning

Östhammars kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för gällande textning och syntolkning av audio/video.  Detta gäller främst webbsändningar som inte är fullmäktigemöten. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av osthammar.se med hjälp av testverktyget www.webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats i webbläsaren Google samt utifrån kravunderlag https://www.funka.com/projekt/funkas-kravunderlag/om-kravunderlaget/från Funka, som är tillgänglighetskonsulter. Vi gör även själva löpande automatiska kontroller.

Webbplatsen publicerades 2015-10-01
Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-15