Gå till innehållet

Rapportera brister och behov gällande tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss här så att vi får veta att problemet finns. Beskriv var materialet finns, sidrubrik eller länk. Vad på sidan är inte tillgängligt? Text, bild, länk, pdf eller något annat? Vilken redskap använder du? Vanlig dator, mobil, surfplatta eller annat redskap? Dina kontaktuppgifter behövs endast om du vill ha återkoppling av din rapportering. Du kan också anmäla en brist anonymt. Om du önskar återkoppling, ange om  du vill bli kontaktad, via e-post, brev eller telefon. Uppgiften raderas när du fått svar.