Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Omsorg/stöd

Obs! Denna sida är under uppbyggnad.

På den här sidan hittar du allt som har att göra med omsorg och stöd inom Östhammars kommun.

Lämna synpunkt på omsorg och stöd

Självservice, e-tjänster och blanketter