Gå till innehållet

Nyheter

Suvi slår vakt om det finska språket och den sverigefinska kulturen 20 januari 2021

Suvi Kokko är koordinator för finskt förvaltningsområde i Östhammars kommun. Hon tillträdde tjänsten i december och ersätter Hans Raab, som gått i pension. I sin nya roll som koordinator vill Suvi främja det finska språket och sverigefinska minoritetens kultur och rättigheter, inte minst hos barn och unga. Läs mer

Nya skolupptagningsområden i Östhammars kommun 20 januari 2021

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 3 december 2020 beslut om förändringar av skolupptagningsområden i Östhammars kommun. Beslutet gäller från och med hösten 2021. För de elever som kommer att tillhöra ett nytt skolupptagningsområde kommer övergångsregler gälla. Särskild information kommer att skickas hem till elever som berörs av förändringen. Läs mer

Hur har du upplevt sjukvård och omsorg under covid-19 pandemin? 18 januari 2021

Region Uppsala gör en enkätundersökning för få veta hur du som invånare, upplevt hälso- och sjukvården och/eller vård och omsorg under pandemin. Alla tankar, idéer och synpunkter är värdefulla! Även du som inte haft kontakter med hälso- och sjukvård och omsorg är välkommen att tycka till. Dina svar är helt anonyma. Läs mer

Tillfällig pandemilag för covid-19 15 januari 2021

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Med stöd av den har regeringen beslutat om strängare regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster för att förhindra smittspridning. Läs mer

Hon är bollplank för många frågor om pandemin 12 januari 2021

Elisabet Strömbom är en arbetsmyra som gillar kundkontakt. Det är till henne och kollegorna på Östhammar Direkt, kommunens kundtjänst, som många vänder sig i olika ärenden och med sina frågor. Sedan pandemin bröt ut hanterar medarbetarna en utmanande arbetssituation med fler frågor än vanligt. Läs mer

Dessa är våra nya sektorchefer 1 januari 2021

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ny organisationsmodell för Östhammars kommun. Syftet är att säkra att kommunorganisationen kan möta de utmaningar som den offentliga sektorn ser i framtiden. Från och med januari 2021 kommer vår organisation att bestå av en förvaltning indelad i fyra sektorer: utbildning, samhälle, omsorg och verksamhetsstöd. Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Marknad & Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.