Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Omsorgskontoret

Vi arbetar i huvudsak med frivilliga sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling för att hjälpa människor.

Vad vi gör

Vi arbetar för människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Det kan exempelvis gälla familjerättsfrågor, barn som far illa, ensamkommande barn, försörjningsstöd, särskilda boenden, hemsjukvård och hemtjänst. Vi arbetar också med frågor som rör bland annat rehabilitering och vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning.

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Kontakta Östhammar Direkt

Östhammar Direkt
T: 0173 - 860 00