Gå till innehållet

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering". Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och för att leda och samordna allt arbete inom kommunen samt att bereda ärenden som ska till kommunfullmäktige.

Förtroendevalda

Kommunstyrelsen

Möten och handlingar


Dokument

Stöds av

Kommunledningskontoret

Kontakta Kommunstyrelsen