Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Kommunledningskontoret

Vi samordnar, leder, planerar och följer upp kommunens verksamhet

Vad vi gör

Kommunlednings- förvaltningens uppdrag är att stötta kommunstyrelsen i sitt arbete så att medborgarna ska få del av det som beslutats av kommunfullmäktige. 

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret
kommunstyrelsen@osthammar.se