Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Ekonomi, konsument och försörjningsstöd

På denna sida hittar du information om hur du går tillväga för att ansöka om försörjningsstöd, vilket stöd du kan få gällande budget- och skuldrådgivning, hur du ansöker om att få eller bli god man samt information om konsumentvägledning.

Försörjningsstöd

Här hittar du information om hur man går tillväga för att ansöka om försörjningsstöd och hur ansökningsprocessen går till. Du finner även kontaktuppgifter till mottagningstelefonen för ekonomiskt bistånd.

Budget- och skuldrådgivning

Här hittar du information om vilket stöd du kan få gällande rådgivning och hjälp om du har skulder du inte kan betala. Du kan även få hjälp och stöd i hur du ansöker om t.ex. skuldsanering hos Kronofogden.