Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Familj, barn och ungdom

På denna sida hittar du information om vilket stöd man kan få som familj, som enskild ungdom eller om hur fältarbete och nattvandring fungerar. Du kan även hitta information om hur man ansöker om att bli familjehem, kontaktperson eller om du behöver stöd vid vårdnadstvister eller skilsmässor.

Sekretess och tystnadsplikt

Samordnad individuell plan

Här hittar du information om vad det innebär eller hur du går tillväga för att få en samordnad individuell plan.