Gå till innehållet

Samordnad individuell plan

Om du har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård som behöver samordnas har du rätt till en samordnad individuell plan, SIP. I den bestämmer ni vem som ska göra vad gällande den vård och stöd du ska få. 

För att få en plan meddelar du till din kontakt på region eller kommunen.

Du kan läsa mer om samordnad individuell plan på Sveriges kommuner och regioners webbplats: Klicka här