Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Valnämnden 2023-12-14 2023-12-05 2023-12-27
Sammanträde: Individ- och familjenämnden 2023-12-13 2023-12-07 2023-12-29
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2023-12-12 2023-12-05 2023-12-27
Sammanträde: Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-07 2023-11-29 2023-12-21
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-07 2023-12-07 2023-12-29
Sammanträde: Bygg- och miljönämnden 2023-12-06 2023-11-30 2023-12-22
Justerat protokoll: Bygg- och miljönämnden 2023-12-06 2023-12-06 2023-12-28
Sammanträde: Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06 2023-11-29 2023-12-21
Justerat protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-06 2023-12-06 2023-12-28
Sammanträde: Vård- och omsorgsnämnden 2023-12-05 2023-11-29 2023-12-21