Gå till innehållet

Protokoll och kallelser som inte publiceras på webben

De flesta av kommunens möteshandlingar, från de politiska mötena publiceras på webben, men om det finns mycket sekretessbelagda uppgifter eller för mycket uppgifter som ska tas bort vid personuppgiftsgranskning publiceras inte handlingarna. Men du kan alltid begära ut handlingarna.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. GDPR är en lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas. För att anpassa kommunens hemsida, till lagen, tas uppgifter bort ur protokoll och andra möteshandlingar som publiceras. Kallelser, ärendelistor och protokoll från bygg- och miljönämnden publiceras inte alls på hemsidan eftersom de innehåller väldigt mycket personuppgifter.

Så här gör du för att begära ut en handling

Den som är intresserad av tidigare eller aktuella kallelser, föredragningslistor och protokoll från någon av nämnderna, kommunstyrelsen eller fullmäktige är välkommen att kontakta Östhammar direkt på telefon 0173-860 00 eller genom e-post osthammardirekt@osthammar.se . Du kan också besöka kommunkontoret, under kontorstid, för att ta del av handlingar. Innan handlingarna lämnas ut görs alltid en sekretessprövning.

De justerade originalen av protokollen förvaras på kommunhuset Stångörsgatan 10, Östhammar.

Individ- och familjenämnden samt Vårds- och omsorgsnämndens protokoll förvaras på Kyrkogatan 14, Östhammar.

Publicerad
8 juni 2021
Senast uppdaterad
8 juni 2021
Typ
Protokoll