Gå till innehållet

Kommun och politik

Ämnen är samlingsplatser för information och nyheter om till exempel projekt, samråd eller planprocesser. På varje ämnessida kommer du alltid att hitta den senaste information om det ämnet.

Stormen Alfrida 9 januari 2019

Så kan kommunen hjälpa till efter stormen Alfrida, följ händelseutvecklingen.

Gimo simhall 19 september 2016

Här samlar vi information om renoveringen av Gimo simhall

Integrationsarbete 30 maj 2016

Här har vi samlat nyheter inom ämnet integration i Östhammars kommun

Karö våtmark 11 maj 2016

I Karö våtmark minskar vi mängden kväve i den 30 000 kvadratmeter stora våtmarksanläggningen.

Gästrike Vatten AB 1 maj 2017

Från och med den 1 maj 2017 är VA-verksamheten i Östhammars kommun ansluten till Gästrike Vatten. Gästrike Vatten sköter nu all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Mottagande av nyanlända flyktingar 16 oktober 2015

Den aktuella flyktingsituationen kräver ett engagemang från såväl nationella som regionala och lokala aktörer. Här samlar vi information om vårt arbete i frågan.

Ny extern webbsida 30 september 2015

1 oktober 2015 lanserade vi en ny extern webbsida för Östhammars kommun. Här hittar du information om sidan och tips på nya funktioner som vi har byggt in i den.

Ämnesområde