Gå till innehållet

Stormen Alfrida

Så kan kommunen hjälpa till efter stormen Alfrida, följ händelseutvecklingen.

Insatser efter stormen Alfrida 11 januari 2019

Engagerade människor och kyrkor som hållit extra öppet har varit ovärderligt i Östhammars kommuns arbete att stötta kommuninvånare efter stormen Alfridas framfart.

När stormen Alfrida drog fram natten till 2 januari drabbades stora delar av Östhammars kommun på olika sätt. Drygt 10 000 invånare i länet blev utan ström. De flesta fick tillbaka strömmen inom ett dygn efter intensivt arbete av Vattenfall, som fortsätter att jobba med att få i gång strömmen för de hushåll som fortfarande saknar det.

- Vi kommer att utvärdera insatserna efter stormen Alfrida för att se vad i vårt arbete som fungerade bra och vad vi hade kunnat göra bättre, säger Peter Nyberg, kommundirektör på Östhammars kommun.

Ett särskilt tack riktar han till de olika kyrkorna runtom i kommunen.

- Östhammars kommun är beroende av det civila samhället vid olika typ av händelser och störningar på samhällsviktiga funktioner. Jag hoppas att vi under 2019 kan systematisera detta arbete tillsammans och undersöka hur vi kan underlätta för det civila samhället, säger han.

Många kommuninvånare har också visat ett stort engagemang genom att kontakta Östhammar Direkt för att meddela var det legat omkullfallna träd och ledningar. Det har varit ovärderlig information i kundtjänstens arbete. 

Några av de stödinsatser har Östhammars kommun genomfört:

  • Samverkat med kyrkor som haft öppet, i vissa fall dygnet runt, så att personer utan ström bland annat haft möjlighet att värma mat, äta, hämta dricksvatten, ladda mobiltelefoner och värma sig.
  • Utökade öppettider på sim- och sporthallar där personer bland annat kunnat värma sig, duscha, hämta dricksvatten
  • Röjt träd som fallit över exempelvis gångvägar och skolgårdar. På vissa platser kommer det ta tid att få allt i ordning då vi jobbar efter försäkringsbolagens villkor.
  • Erbjudit drabbade personer med hemtjänst flytt till särskilt boende i samband med strömlösheten.
  • Inventerat vilken backup kommunen har för inkvartering av nödställda.

 

Vanliga öppettider hos simhallarna igen

Nu har sim- och sporthallarna återgått till sina ordinarie öppettider men det går fortfarande bra att komma dit och duscha gratis eller ladda telefonen. 

De omkullblåsta träden över vägar runt om i kommunen under och efter stormen skapade problem inte minst för socialförvaltningen. Brukare drabbades av förseningar när hemtjänsten inte hade möjlighet att nå deras bostäder på utsatt tid.

- Det har varit ett tufft arbete för personal och boende i området, men det mesta har fungerat mycket bra. Hemtjänsten, legitimerad personal, larmansvariga, personal på särskilt boende och chefer har gjort ett fantastiskt arbete för att kunna ge stöd till alla våra brukare, säger Carina Kumlin,  vård- och omsorgschef på Östhammars kommun.

Några av de informations- och kommunikationsinsatser som
Östhammars kommun genomfört:

  • Tagit emot och svarat på de många frågor som kommit in till vår kundtjänst. Första dygnet: Cirka 50.
  • På osthammar.se: Upprättat en FAQ där vi sammanställt vanliga frågor och svar, informerat invånare om att inte vistas direkt i närheten av omkullfallna träd på grund av riskerna som kommer med det, löpande publicerat information om strömavbrottet och stödinsatserna på osthammar.se, också under helgen.
  • Använt Facebook till att sprida informationen som lagts ut på osthammar.se samt svara på inkommande frågor. 
  • Delgivit vår information till 113 13 så att de kunnat svara på frågor helgtid.
  • Upprättat ett journummer för frågor som inte kunnat vänta till måndag och inte kunnat besvaras av 113 13.

Antalet strömlösa kunder minskar men mycket arbete återstår 7 januari 2019

Arbetet med att åtgärda strömavbrotten längs Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård går framåt, men fortfarande är det många kunder som är utan el.

Det är i nuläget cirka 8 800 kunder som är strömlösa efter stormen Alfrida, varav 8 100 i Roslagen. Under helgen har över 10 000 kunder fått strömmen tillbaka och arbetet fortsätter med oförminskad intensitet.

̶  Vi har full förståelse för att det här är en extremt jobbig situation för våra kunder som varit utan el i många dygn, och vi gör allt som står i vår makt för att så många som möjligt ska få elen tillbaka så snabbt det går, säger Eva Vitell, Kund och Marknadschef Vattenfall Eldistribution AB.

Över 300 skogshuggare

Personalresurser från olika delar av landet och från andra elnätsbolag har kallats in för att hjälpa till i de drabbade områdena. För närvarande arbetar över 300 skogshuggare, maskinister och montörer i Stockholms län, merparten i Roslagen. Utöver det tillkommer administrativa stödfunktioner, helikoptrar, skogsmaskiner, lastbilar, grävmaskiner och bandvagnar.

Får hjälp av kommunen

Felavhjälpningsarbetet bedrivs metodiskt och systematiskt och Vattenfall för en löpande dialog med kommuner och länsstyrelsen för att kunna bistå dem på bästa möjliga sätt och bestämma vilka fastigheter och anläggningar som har störst behov av ström.

Tänk på säkerheten 

Under helgen har fler människor än vanligt rört sig i de stormdrabbade områdena längs Upplandskusten, Roslagen och Stockholms skärgård. Tänk på säkerheten och gå inte nära en elledning som ligger på marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst ner över elledningar utan anmäl detta till Vattenfall Eldistribution.

Vi är tacksamma om de som ser träd ligga på ledningar anmäler det till oss på telefon 020-82 58 58.

Vattenfalls tillfälliga kundinfocenter har fortsatt öppet i veckan

Vattenfall Eldistributions tillfälliga kundinfocenter i  Östhammar har haft öppet under helgen och kommer fortsättningsvis ha öppet under den kommande veckan. Hit är  kunder välkomna för att få svar på frågor och träffa en del av de som jobbar med att åtgärda problemen efter stormen.

I Östhammar finns personal på plats måndag-fredag kl 10-14 i Vattenfalls lokaler på på Fabriksvägen 14 i Östhammar.

Snöplogning i Östhammars kommun 7 januari 2019

De kommande dagarna förväntas det komma en del snö. När vi plogar prioriterar vi förskolor, skolor, huvudgator, centrumområden, busstationer och gång- och cykelvägar.

Efter det kommer vi ut till bostadsområden och sen ytterområden. Du som är fastighetsägare ansvarar själv för skottning och sandning vid egen postlåda och soptunna samt in-/utfart vid din fastighet. Detta underlättar tillgängligheten för bland annat våra sopåkare samt färdtjänst och skoltaxi.

Fortsatt besvärligt läge - Drygt 120 kunder är utan el i Östhammars kommun 6 januari 2019

Det är fortfarande omfattande störningar i Vattenfall Eldistributions elnät som en följd av stormen Alfrida. Koncentrationen av strömlösa kunder ligger utmed kusten i Stockholms och Uppsala län. Värst är läget i Roslagen där närmare 18 000 kunder är utan el.

Cirka 6 000 kunder fick tillbaka strömmen under torsdag kväll och natten mot fredag. I Roslagen finns det platser där vi dessvärre bedömer att det kan ta upp till en vecka innan strömmen är tillbaka. Högsta prioritet är att under säkra förhållanden åtgärda fel så att så många kunder som möjligt ska få strömmen tillbaka så fort det bara går. Men skadorna är på sina håll väldigt omfattande. På vissa platser kommer elnätet att behöva byggas upp från grunden igen.

Montörer och skogshuggare från olika delar av landet har kallats in för att hjälpa till i de drabbade områdena. Elverk är utskickade till prioriterade anläggningar i elnätet för att temporärt lösa elförsörjningen medan reparationer pågår. Det sker en löpande dialog med kommuner och länsstyrelser för att prioritera vilka fastigheter som har störst behov av ström.

Möjligheter till ersättning och skadestånd

Alla kunder som är utan el mer än fyra timmar får avbrottsersättning. Ersättningsnivån beror på hur länge man varit utan ström. Det finns möjlighet för kunder att begära ersättning för extra kostnader om man exempelvis behöver ta in på hotell eller äta ute för att man inte kan laga mat hemma. Skadeanmälan görs på vår webbplats vattenfalleldistribution.se

Upprättande av tillfälliga kundinfocenter

I Norrtälje och Östhammar upprättas tillfälliga kundinfocenter med början idag, fredag. Till dessa mötesplatser kan kunder komma för att få svar på frågor och träffa en del av oss som jobbar med att åtgärda problemen efter stormen.

I Östhammar finns personal på plats i Vattenfalls lokaler på Fabriksvägen 14 under lördag och söndag kl 10-14.

I Norrtälje finns personal på plats i Vattenfalls lokaler på Gösvägen 28, fredag kl 15-18 samt lördag och söndag kl 10-14.

Aktuell störningsinformation finns på: http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där vi löpande informerar om läget. Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

Stormskador tar tid att reparera 5 januari 2019

Vattenfall Eldistribution arbetar med alla tillgängliga resurser för att säkra elleveranserna till de som saknar ström i de värst drabbade områdena längs Upplandskusten, Roslagen och i Stockholms skärgård. Men skadorna på elnätet efter stormen Alfrida är omfattande och kommer att ta lång tid att reparera.

I vissa områden i Roslagen kan det dröja till den 10 januari innan alla kunderna har strömmen tillbaka. I Stockholms skärgård är prognosen för närvarande att alla kunder har strömmen tillbaka på kvällen den 7 jan. Observera att detta är prognoser.  

Träd på ledningar

Vattenfall Eldstribution är tacksamma för om de som ser träd på ligger på ledningar anmäler det till telefon 020-82 58 58. Tänk på att aldrig gå fram till en elledning som fallit till marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst omkull på en elledning.

Frågor om ersättning och skadestånd

Vattenfall Eldistribution ger avbrottsersättning beroende på strömavbrottets längd. Du har som kund möjlighet att göra en skadeanmälan för att begära ersättning för boende på hotell, skadad mat, milersättning för resor till följd av elavbrottet, din lunch på restaurang mm. Läs mer här:

https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/dina-rattigheter/avbrottsersattning-och-skadeanmalan/

Aktuell störningsinformation finns på: http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm, där läget uppdateras löpande.

Dessutom kan appen "Avbrottsinfo" laddas ned kostnadsfritt på Google App Store eller i Mac App Store.

Vattenfall Eldistributions Facebook-sida uppdateras löpande: https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/

Vattenfall ordnar tillfälligt kundinformationscenter i Östhammar 5 januari 2019

I morgon, söndag 6/1, finns Vattenfall på plats i Östhammar för att svara på frågor kring störningsläget i Roslagen och längs Upplandskusten. Besök dem gärna!

I Östhammar finns de på plats ‪söndagen 6 januari kl. 10-14‬ på ‪Fabriksvägen 14, Östhammar‬.

Följ även infon på deras FB-sida genom länken nedan!

https://www.facebook.com/VattenfallEldistribution/?__tn__=HH-R

Så kan kommunen hjälpa till efter stormen – vanliga frågor och svar 10 januari 2019

Efter stormen Alfrida har vi fått många frågor från kommuninvånare som saknar el, vatten och värme. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om hur hjälpen samordnas i vår kommun.

Jag har inte något dricksvatten, kan jag få hjälp?

Du kan hämta dricksvatten vid någon av kommunens simhallar. Vid större behov av vatten, kontakta Östhammar Direkt, 0173-860 00.  Tag med egna flaskor och dunkar för att transportera vattnet. Du kan också hämta dricksvatten i de kyrkor som har öppet, se information nedan.

Östhammar (Frösåkershallen )  

Måndag -onsdag: 15.00-17.00, 18.00-20.00   

Torsdag:  15.00-17.00, 17.30-20.00                          

Fredag:  15.00-17.00, 17.30-19.00                             

Lördag:   09.00-12.00, 13.00-15.00

Söndag:  09.00-12.00, 12.30-15.00 

Gimo (del sporthall )

Måndag:   06:00-22:00

Tisdag:   06:00-22:00

Onsdag:   06:00-22:00

Torsdag:   06:00-22:00

Fredag:   06:00-22:00

Lördag:   06:00-22:00

Söndag:   06:00-22:00

Österbybruk

Måndag:   06:30-22:00

Tisdag:   06:30-22:00

Onsdag:   06:30-22:00

Torsdag:   06:30-22:00

Fredag:   06:30-22:00

Lördag:   06:30-22:00

Söndag:   06:30-22:00

Alunda ( Olandshallen )

Fredag: 16:00-20:00

Lördag: 14:00-20:00

Söndag: 10:00-14:00

Måndag: 14:00-20:00

Tisdag: 14:00-20:00

Onsdag: 14:00-20:00

Torsdag: 14:00-20:00

Öregrund

Måndag:   08:00-21:00

Tisdag:   06:00-21:00

Onsdag:   06:00-21:00

Torsdag:   06:00-21:00

Fredag:   06:00-21:00

Lördag:   08:00-21:00

Söndag:   08:00-21:00

Var kan jag få tillfällig tillgång till el?

Behöver du till exempel ladda din mobiltelefon eller dator kan du göra det på någon av våra simhallar, se öppettider ovan. Det går även bra att göra det i våra bibliotek eller i någon av de kyrkor, se öppettider nedan.

Var kan jag komma in och värma mig?

Behöver du komma in och värma dig, ladda din mobiltelefon, dator eller hämta dricksvatten kan du göra det på någon av våra simhallar, se öppettider ovan, eller i någon av våra kyrkor, se nedan.

Öppna kyrkor:

Här finns möjlighet att ladda mobiler och dator, hämta vatten, duscha och laga mat (i de flesta fall). Här finns kaffe/te. 

Öregrund
Kyrkans Hus. Öppet måndag - fredag kl 9.00-15.30. Lördag-söndag extra öppet mellan kl 09.00-11.00 

Östhammar
Församlingsgården. Öppet måndag - fredag kl 9.00-15.30. 

Hargshamn
Birgittagården. Öppet lördag-söndag  kl 09.00-11.00. 

Österbybruk
Kyrkans Hus (ingång övervåningen, Skolgatan). Öppet måndag-torsdag: 8.30-16.00 och fredag 8.30-12.00.

Hökhuvud 
Församlingshemmet i Hökhuvud håller öppet dygnet runt så länge behov finns, men dock inte bemannat. I församlingshemmet finns möjlighet att hämta vatten, ladda telefoner och värma mat. 

Gimo
Kyrkans hus. Öppet måndag till fredag 08.30-17.00.

Alunda
Furuhöjdskyrkan håller öppet dygnet runt.

Jag saknar vatten, var kan jag duscha?

Till kommunens simhallar kan du gå för att duscha, värma dig, ladda telefonen och hämta vatten för husbehov. För öppettider se ovan.

Kan jag med hemtjänst få ytterligare hjälp?

Om någon av våra brukare har behov av mer stöd på grund av stormen, går det bra att vända sig till hemtjänster eller till den sjuksköterska som ansvarar för området där man bor.

Vem hjälper mig med skador på mitt hus eller min privata egendom efter stormen?

Kontakta ditt försäkringsbolag för allt som har med skador på privata egendom som hus, bilar, båtar och liknande att göra.  

De träd som blåst omkull på kommunens ägor håller på att röjas. På vissa platser kommer det ta tid att få allt i ordning då vi jobbar efter försäkringsbolagens villkor. OBS! Vistas  inte i direkt närhet till omkullfallna träd, då det finns risk för fara.

Vi har även vissa skador på fastigheter som vi håller på att åtgärda. Vid frågor eller funderingar angående detta , kontakta vår kundtjänst Östhammar Direkt 0173-860 00. 

Vad gör jag om det ligger träd på ledningarna?

Vattenfall Eldstribution är tacksamma för om de som ser träd på ligger på ledningar anmäler det till telefon 020-82 58 58. Tänk på att aldrig gå fram till en elledning som fallit till marken då den kan vara strömförande. Försök inte själv att ta bort träd som blåst omkull på en elledning.

Kan jag få ersättning från Vattenfall?

Vattenfall Eldistribution ger avbrottsersättning beroende på strömavbrottets längd. Du har som kund möjlighet att göra en skadeanmälan för att begära ersättning för boende på hotell, skadad mat, milersättning för resor till följd av elavbrottet, din lunch på restaurang mm. Läs mer här:

https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/dina-rattigheter/avbrottsersattning-och-skadeanmalan/

När kommer elen tillbaka?

Det kan din nätleverantör av elen svara på. Aktuell störningsinformation hittar du här: http://www.vattenfalleldistribution.se/sv/stromavbrott.htm

Jag har inte fått svar på min fråga! 

Om du har ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att ringa Östhammar Direkt 0173-860 00 eller mejla osthammardirekt@osthammar.se

Jag behöver akut hjälp, vem kontaktar jag?

För att lämna eller få information vid allvariga olyckor eller krissituationer ska du ringa 113 13.   Numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Vid en nödsituation som kräver ambulans, brandkår eller polis ringer du alltid 112.

Problem med sophämtningen på grund av svåra väderförhållanden 2 januari 2019

Det svåra väderläget med halka och nedfallna träd har medfört att stor del av sophämtningen inte går att genomföra. Det som är samhällskritiskt i tätbebyggt område, exempelvis äldreboende och vårdcentraler prioriteras i första hand.

Vi kommer att köra i kapp fram till fredag och troligen också på lördag.  För att vi ska kunna genomföra sophämtningen behöver vägföreningar och fastighetsägare hjälpa till med att röja undan och sanda rikligt runt sopkärl så att vi kan köra säkert.

Många sopkärl kan ha blåst bort i stormen, om du inte hittar ditt kärl är du välkommen att kontakta Östhammar Direkt och beställa ett nytt.

Påbörjad
1 januari 2019
Senast uppdaterad
11 januari 2019
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret

Kontakta oss