Gå till innehållet

Coronavirus - Covid-19

Så hanterar kommunen myndigheternas rekommendation gällande Coranaviruset - Covid-19, följ händelseutvecklingen.

Så här erbjuds covid-19-vaccinationer i Uppsala län efter 1 mars 2 mars 2023

Region Uppsala meddelar att det från den 1 mars gäller nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Nu rekommenderas endast personer som är över 80 år eller som bor på ett särskilt boende att ta en påfyllnadsdos under våren. Övriga i riskgrupp, bland annat gruppen yngre äldre, rekommenderas att vänta till hösten med nästa covid-vaccination.

Region Uppsala vaccinerar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär följande:

 • Den som är 80 år eller äldre eller bor på ett särskilt boende rekommenderas två doser under året, en under våren och en inför höst- och vintersäsongen 2023/2024. Det ska gå sex månader mellan doserna. Region Uppsala kommer att skicka kallelser, men om någon inte har fått kallelse kan man själv boka tid via Region Uppsalas bokningstelefon eller hos en vaccinationsbyrå.

 • Den som är 65-79 år eller är 18 år eller äldre och ingår i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos under hösten, som ger skydd inför höst- och vintersäsongen 2023/2024. Det ska ha gått sex månader sedan tidigare dos. Personer i den här gruppen har också möjlighet att vaccinera sig med en dos under våren, om de så önskar.

 • Den som är 50–64 år rekommenderas en påfyllnadsdos under hösten, som ger skydd inför höst- och vintersäsongen 2023/2024. Det ska ha gått nio månader sedan tidigare dos.

 • Den som är 18-49 år och inte tillhör någon riskgrupp rekommenderas inte längre vaccination mot covid-19, vare sig grundvaccination eller påfyllnadsdos. Den som ändå vill bli vaccinerad kan fortfarande bli det.

Den nya rekommendationen gäller till och med den 29 februari 2024.

Region Uppsala erbjuder påfyllnadsdos av covid-19-vaccin från 1 september 31 augusti 2022

Med start torsdagen den 1 september kan personer som är 65 år och äldre och de som är 18–64 år och har medicinska riskfaktorer för svår covid-19 sjukdom boka tid för ytterligare en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

–  Nu vänder vi oss till de grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos i höst, fjärde eller femte dosen, beroende på vilken grupp man ingår i. Det är viktigt att de som behöver det får en extra påfyllning inför hösten och vi hoppas att många kommer att nappa på erbjudandet, säger Anna Gillman, vaccinationssamordnare i Region Uppsala.

Kallelse hem i brevlådan

Alla som är 80 år eller äldre kommer senast i början av september att få en kallelse hem i brevlådan med förbokad tid, som kan bokas om via telefon eller 1177.se för den som vill ha sin vaccination snabbare.
De som är 65–79 år bokar själva vaccinationstid på 1177.se eller genom att ringa till Region Uppsalas bokningstelefon, tel 018-617 35 00. De som är 18–64 år och har en medicinsk riskfaktor för svår covid-19 sjukdom hänvisas till bokningstelefonen.

Alla rekommenderas vara grundvaccinerade

Alla som är över 18 år rekommenderas att vara grundvaccinerade med tre doser vaccin mot covid-19. Har man inte tagit tre doser uppmanas man att göra det nu genom att boka tid via telefonbokningen.
Personer som är 18–64 år och inte har några särskilda medicinska riskfaktorer rekommenderas inte ytterligare påfyllnadsdoser. De som ändå vill ta en fjärde dos, kommer att kunna vaccinera sig hos Region Uppsala och privata vaccinationsbyråer när det gått minst fyra månader efter den tredje dosen. Tidsbokningen för denna grupp beräknas öppna den 19 september.

Särskilt stöd till föreningslivet 2022 6 juli 2022

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster.

Östhammars kommun fortsätter sin satsning på att stötta föreningslivet under pandemin.
300 000 kronor kommer att fördelas på en ansökningsperiod 2022 som ett Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun. Ansökningsförfarandet och kriterierna för bidraget är detsamma som 2020. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått på grund av inställda aktiviteter och uthyrningar. 

I denna ansökningsomgång går det att söka för aktiviteter som skulle ha genomförts 1 september 2021–31 augusti 2022.  

Observera att det går bra att söka för aktiviteter och uthyrningar som ni återkommande har genomfört under tidsperioden ett normalår men som ni på grund av pandemin inte kunnat planera och/eller genomföra. 

Sista ansökningsdag 31 augusti.

Covid-19 inte längre en samhällsfarlig sjukdom - men pandemin pågår 31 mars 2022

Efter regeringsbeslut är covid-19 från den 1 april 2022 inte längre en så kallad samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Bakgrunden är att viruset inte längre bedöms kunna orsaka någon stor samhällspåverkan. Detta då immuniteten i samhället är hög efter det att en stor andel av befolkningen blivit vaccinerad, många har också genomgått infektionen.

Ta del av informationen i pressmeddelandet från Region Uppsala här

Detta gäller i våra verksamheter och anläggningar efter de senaste coronarelaterade besluten 9 februari 2022

Från och med den 9 februari 2022 har flertalet åtgärder och restriktioner mot covid-19 upphört. Fortfarande finns ett antal lagar, restriktioner och rekommendationer kopplade till pandemin som kan påverka Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanställt informationen om det.

Nationella restriktioner

Nationella råd och restriktioner på krisinformation.se.

Regionala restriktioner

Regionala råd och restriktioner på Region Uppsalas webbplats.

Anpassningar i kommunens verksamheter med anledning av aktuella restriktioner

Östhammars kommun  följer råd och riktlinjer som kommer från nationella och regionala myndigheter och ser över vad olika beslut innebär för berörda verksamheter. 

Öppna förskolan 

Öppna förskolan/familjecentralen är stängd till och med 9 februari 2022.  Läs mer om Öppen förskola här.

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och har närundervisning.

Bruksgymnasiet

Bedriver undervisning på plats (närundervisning). Läs mer på Bruksgymnasiets webbplats.

Vuxenutbildningen

Undervisningen kommer att ske både på plats och på distans. Läs mer på Vuxenskolans hemsida.

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt . Läs mer på Kulturskolans webbplats. 

Besöksrutiner för äldreboenden och LSS

Besökare och boende får tillsammans ett större egenansvar för att genomföra smittsäkra besök. Läs mer i nyhet publicerad 9 mars 2021

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Dagverksamheten är öppen som vanligt.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tills vidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider, de finner du här.

Kultur- och fritidsverksamheter samt anläggningar

Vi följer utvecklingen och uppmanar till efterlevnad av de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Ha en god handhygien och stanna hemma när du är sjuk. 

Kommunala gym, ishallar och inomhusbad 

Alla verksamheter håller öppet för allmänheten. 

Bibliotek

Se aktuell information på våra biblioteks webbplats Biblinord.

Kulturhuset Storbrunn

Biblioteket i Kulturhuset Storbrunn har öppet enligt ordinarie tider. Öppettider och kontaktuppgifter hittar du via denna länk.

Konstrummet 

Öppet under bibliotekets öppettider.

Biograf Storbrunn

Se aktuellt bioprogram här.

Evenemang

Vid evenemang ansvarar respektive arrangör att följa rekommendationer om hur man kan göra för att bidra till en minskad smittspridning. 

Ungdomsgårdarna

Håller öppet för  ungdomar årskurs 7 upp till 20 år.  Vid minsta symptom ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra.  Se aktuell info på www.osthammar.se/barnochunga

Återvinningscentraler

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • För att begränsa trängsel är endast ett körfält öppet på samtliga återvinningscentraler.

 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Även då de flesta åtgärder och restriktioner mot covid-19 upphört från den 9 februari 2022 är Folkhälsomyndighetens rekommendation fortfarande att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

För övrigt är det i Östhammars kommun åter tillåtet med fysiska möten i arbetet, oavsett deltagarantal, arbete på plats, tjänsteresor och konferenser samt användning av kollektivtrafik vid tjänsteresor. Observera att andra regler och rutiner gäller för personal inom vård och äldreomsorg.

Läs mer

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola, skola och gymnasiet.

Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 7 februari 2022

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

En av Folkhälsomyndighetens viktigaste uppgifter är nu att tillsammans med regioner, kommuner, myndigheter, civilsamhället och andra aktörer fortsätta arbeta för en hög och jämn vaccinationstäckning i hela befolkningen. Vaccinationerna är avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin.


Läs mer om avvecklingen av smittskyddsåtgärder på regeringens webbplats
Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer från den 9 februari

Kortat intervall mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 2 februari 2022

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrar nu Region Uppsala dosintervallet mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 till tre månader för alla över 18 års ålder.

Tidsintervallet mellan dos 2 och påfyllnadsdosen har ändrats från fem till tre månader för alla personer som är 18 år och äldre. Det kortare tidsintervallet gör det möjligt för fler personer att vaccinera sig i tid, för att behålla ett så effektivt skydd som möjligt. Med ett kortare intervall ökar skyddet mot smitta och att föra smittan vidare, även mot omikronvarianten. Dessutom nyttjas vaccinationskapaciteten bättre.

Även patientgrupper med allvarlig immunbrist erbjuds ett förkortat dosintervall till tre månader mellan primärvaccinationen (dos 1-3) och en första påfyllnadsdos (dos 4).

Boka tid för vaccination

https://vaccinationsbokning.regionuppsala.se.

Drop-in i Gimo/Idrottsgården

Boka tid för vaccination på 1177 

Läs Region Uppsalas pressmeddelande här

Region Uppsala erbjuder drop-in vaccination i Gimo 31 januari 2022

Denna vecka, vecka 5, genomför Region Uppsala en speciell satsning på kvälls- och helgöppet över hela länet för vaccination mot covid-19. I Gimo Idrottsgård erbjuds drop-in nu på lördag den 5 februari mellan kl. 10-16.

Du kan få dos 1, 2 och 3 - påfyllnadsdosen. För påfyllnadsdosen måste det ha gått minst tre månader för alla över 18 år, sedan den andra dosen, i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Tag med ditt vaccinationskort, eller vaccinbevis. Tänk på att vid drop-in kan det bli kö.

Drop-in i Gimo/Idrottsgården

Mer information

Information om drop-in vaccination i Uppsala län på 1177.se 

Hög smittspridning kräver anpassade förhållningsregler och prioriterad testning 20 januari 2022

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Vaccinationen mot covid-19 gör skillnad 20 januari 2022

Vaccinationsinsatsen mot covid-19 har pågått i över ett år. I Sverige har drygt 82 procent av alla personer över 12 år fått minst två doser vaccin mot covid-19 (januari 2022).

Just nu pågår vaccinationerna med en påfyllnadsdos för att ytterligare stärka skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19. Det vi kan se är att vaccinationerna bidrar till minskad allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Skärpta restriktioner för att förhindra smittspridning på serveringsställen 19 januari 2022

Sammanfattning av särskilda föreskrifter och allmänna råd i samband med ökad smittspridning för att förhindra att spridning av covid-19. Skärpta restriktioner infördes den 12 januari.

Du som är ansvarig för ett serveringsställe är enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526) skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten så att

 • trängsel undviks

 • de som besöker ditt serveringsställe håller ett ur smittskyddssynpunkt säkert av stånd till varandra.

Särskilda föreskrifter

Särskilda föreskrifter infördes 23 december 2021 och 12 januari 2022.

Föreskrifterna innebär att du som är ansvarig för ett serveringsställe ska se till att:

 • servering inomhus sker till sittande besökare (Besökarna får dock hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande.)

 • ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en (1) meter till andra sällskap åt alla hållvid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ditt serveringsställe ska besökarna sitta ner. Det innebär bland annat att dans inte är tillåtet på serveringsställen.

 • antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer (Är ett sällskap fler än åtta behöver sällskapet delas upp.)

 • hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 23.00 och 05.00.

Efter klockan 23.00 får serveringsstället hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd från varandra.

Du ska även:

 • informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas

 • erbjuda dina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion

 • följa upp dina vidtagna smittskyddsåtgärder

 • säkerställa att din personal får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta

 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Allmänna råd för serveringsställen

Från och med 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen.
I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar för att minska risken för trängsel i verksamheten.

Du kan minska risken för trängsel genom att exempelvis:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället

 • möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme

 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra

 • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Kommunen kontrollerar att du följer kraven

Kommunen har i uppdrag att kontrollera att du följer dessa krav. Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler.

Detta är en förkortad information om vad lagstiftningen för serveringsställen innebär för verksamhetsutövare. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.

Affischer/informationsmaterial

Minska trängsel i lokaler  -  fyll i hur många personer som får vistas i dina lokaler - A3 (pdf
Lätt att göra rätt - Restaurang - A3  (pdf)
Ursäkta men... - länsstyrelsens kampanj till näringsidkare
Råd och tips till dig som företagare  i vår kommun

Mer informationen 

Folkhälsomyndighetens vägledning för serveringsställen

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning - Länsstyrelsen 

Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se.

Kortat intervall mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 13 januari 2022

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändrar nu Region Uppsala dosintervallet mellan dos två och dos tre av vaccinet mot covid-19 till fem månader för alla över 18 års ålder.

Det innebär att alla som fyllt 18 år, och där det gått minst fem månader sedan dos två, från och med nu idag kan boka in sin tredje dos.

Bokningar görs i första hand via 1177.se, därifrån nås nu även de privata vaccinatörer som jobbar på uppdrag av Region Uppsala:

Boka tid för vaccination på 1177 

Läs Region Uppsalas pressmeddelande här

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 12 januari 2022

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt.

Allvarlig sjukdom har ökat kraftigt bland ovaccinerade. Även vaccinerade har på grund av omikron nu ett sämre skydd mot infektion, även om skyddet mot allvarlig sjukdom kvarstår som mycket gott. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

regeringens hemsida kan du läsa om de skärpta smittskyddsåtgärderna som införs den 12 januari 2022.

Här kan du läsa mer om de nya åtgärderna som Folkhälsomyndigheten vidtar och om de råd och rekommendationer som gäller sedan tidigare.

Ökad smittspridning och belastning av sjukvården 5 januari 2022

Region Uppsala befinner sig just nu i ett besvärligt läge, där flera samverkande faktorer skapar ett hårt tryck på sjukvården. Smittspridningen av covidviruset ökar kraftigt.

Utöver en ökad smittspridning härjar säsongsinfluensan och andra luftvägsvirus – sammanlagt 58 patienter ligger nu inne på sjukhus med något av dessa virus. Smittspridningen innebär även att många medarbetare är sjuka, vårdar anhöriga eller väntar på provsvar.

Ta ansvar - skydda dig och andra

Med anledning av det beskrivna läget är det viktigt att alla tar ansvar för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

 • Stanna hemma och testa dig om du får symtom

 • Håll avstånd till andra

 • Undvik offentliga miljöer med trängsel

 • Arbeta hemifrån när arbetet så tillåter

Läs mer om ökad smittspridning och belastning av sjukvården i Region Uppsalas pressmeddelande samt om hur du skyddar dig själv och andra mot smittspridning på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Nya restriktioner från och med den 23 december 22 december 2021

Den 23 december införs fler smittskyddsåtgärder i enlighet med regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Anledningen är den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället och den ökade belastningen på sjukvården.

Här kan du läsa en sammanfattning av de nya restriktionerna:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.

 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.

 • På krogar och restauranger införs krav på sittande servering och en meters avstånd mellan sällskapen.

 • Allmänna sammankomster inomhus med över 20 deltagare måste ha sittande publik.

 • Event på över 500 deltagare kräver vaccinationsbevis.

 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

 • Avrådan från deltagande i cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställningar och tävlingar kan fortgå så länge man följer rådande restriktioner.

 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.

Mer information

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens nyhet om de nya åtgärderna

Här kan du titta på pressträffen

Åtgärder mot covid-19 från 8 december 8 december 2021

Alla med symtom ska stanna hemma och testa sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Du ska även hålla avstånd till andra i offentliga miljöer och undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Syftet med de nya rekommendationerna är att minska risken för smittspridning och belastning på vården medan arbetet med att genomföra de rekommenderade vaccinationerna fortsätter.

Håll avstånd

 • alla att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Undvik trängsel och använd munskydd i kollektivtrafik

 • om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

 • använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Testa dig vid symtom

Alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och testa sig. Det gäller både dig som är vaccinerad och ovaccinerad.

Du ska även testa dig efter resor utanför Norden

Alla vuxna och barn över 6 år ska testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Viktigt att alla vaccinerar sig

Allmänna råd till serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

 • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,

 • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,

 • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra,

 • och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Inför kommande högtider

Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

– Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 och till viss del mot smittspridning. Vi är fortfarande mitt inne i en pandemi och det är därför viktigt att visa extra omtanke och försiktighet. Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Men var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Rekommendationer till vuxenutbildningar, lärosäten och universitet

Lärosäten såsom universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning kan bedriva sin verksamhet som vanligt, men bör undvika större samlingar och vidta åtgärder för att minska trängsel. Folkhälsomyndigheten kommer återkomma med särskilt stödmaterial till vuxenutbildningar och lärosäten.

Om grundskola och gymnasium

Barnens skolgång och möjligheter till en meningsfull fritid ska värnas. Avslutningar och andra firanden kan genomföras men kan behöva anpassas genom att större samlingar undviks eller genom att göra det möjligt, särskilt för vuxna, att hålla avstånd.

Smittskyddsläkaren uppmanar 65+ att snarast boka tid för dos 3 1 december 2021

Smittskyddsläkaren i Uppsala län uppmanar alla som är 65 år och äldre att ta dos 3 så snabbt som möjligt.

- Vi ser nu att smittan ökar och det brådskar för de äldre få en extra dos, så att de har ett gott skydd inför helgerna. Vänta inte på att få en kallelse med posten! Boka själv eller kom på drop-in. Det finns gott om vaccin och lediga tider, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman.

I slutet av förra veckan meddelade Region Uppsala att drygt 10 000 nya bokningsbara tider kommer att läggas ut fram till jul. Privata vaccinatörer har också börjat erbjuda påfyllnadsdoser.

Hinner inte skicka ut kallelser - boka tid själv

- Det finns tusentals lediga tider redan den här veckan. Vi hinner inte skicka kallelser till dessa tider, därför finns det risk för att de står outnyttjade. Vi uppmanar därför alla som är 65 år och äldre och ska ha sin tredje dos att boka in sig snarast, säger Anna Gillman.

Arbetet med att skicka ut kallelser med förbokade tider pågår parallellt.

- Kallelserna innebär ett säkerhetsnät, där vi fångar upp alla som av olika skäl inte kommer sig för med att själv boka tid. Men man ska inte vänta på kallelsen. Om du kan vaccinera dig tidigare, gör det.

- Nu behöver vi skynda på så att vi får en hög täckning i gruppen 65-79 år. Det är först när vi nått en täckning på 80 procent som vi kan gå vidare med andra grupper, säger Anna Gillman.

Hjälp dina äldre släktningar att bli vaccinerade

Till alla som är yngre än 65 år och önskar få dos 3 så snart som möjligt har hon en uppmaning:

- Hjälp dina äldre släktingar och vänner att bli vaccinerade. Du kan hjälpa dem att boka tid eller skjutsa dem till vaccinationslokalen. Ju fortare de äldre blir vaccinerade, ju snabbare blir det din tur.

Öppnar upp för drop-in-vaccinationer

För att ytterligare skynda på vaccinationerna kommer Region Uppsala med start idag att öppna för drop-in-vaccinationer i vissa av vaccinationslokalerna. Öppettiderna finns på webbplatsen 1177.se.

- Alla lokaler är inte lämpade för drop-in, men vi kommer att hålla öppet där det är möjligt, säger Anna Gillman.

Förutom gruppen 65+ är också personer som är yngre än 65 år och ska få sin första eller andra dos välkomna på drop-in.

- Just nu kan de yngre bara boka tid via telefon. Eftersom vi har ett högt tryck på telefonbokningen erbjuder vi drop-in som ett alternativ.

Region Uppsala öppnar 10 000 nya vaccinationstider för 65+ 26 november 2021

Nu öppnar Region Uppsala fler bokningsbara tider för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till gruppen 65 år och äldre. Från idag, 26/11, och fram till jul kommer drygt 10 000 nya tider att läggas ut på webbplatsen 1177.se och alla som kan uppmanas nu att själva boka tid snarast.

—Effekten av de vaccinationer som gavs i våras har avtagit och vi behöver därför skyndsamt vaccinera de äldsta, så att de har ett fullgott skydd när smittspridningen ökar i vinter, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman.

Boka tid själv på 1177

Region Uppsala kommer successivt att skicka kallelser med förbokade tider till alla som inte själva bokat tid för påfyllnadsdos, men bokningsarbetet är tidskrävande och kommer att pågå under en längre tid. Därför rekommenderas nu alla som kan att själva boka in sig för vaccination.
—Vi vill utnyttja all vaccinationskapacitet vi har, och därför öppnar vi egenbokningen. Många äldre har både kunskap och tekniska möjligheter att boka sig själva på nätet, eller kan få hjälp av någon närstående att göra det. Men har man inte den möjligheten kan man ringa till bokningstelefonen för att få tid, säger Anna Gillman.

Påfyllningsdos gäller endast för 65+

Vaccination mot covid-19 är alltid gratis. För att vara aktuell för att få dos 3 ska man vara född 1956 eller tidigare och det ska ha gått minst fem månader sedan föregående dos.

Lokal öppnat i varje kommun

Vaccinationerna med påfyllnadsdos utförs i Region Uppsalas vaccinationslokaler. Det finns en lokal i varje kommun, förutom i Uppsala, där det finns flera. På webbplatsen 1177.se kan du se vilka de är.
—Nu gäller det att alla som kan bokar in sig genast. Vi har kraftigt utökat kapaciteten. Om alla tillgängliga tider utnyttjas bedömer vi att vi kommer att kunna nå målet att 80 procent av de äldre har fått sin tredje dos vecka 50. Och i så fall kommer vi därefter att kunna öppna upp för nästa grupp i tur att få påfyllnadsdos, säger Anna Gillman.

Bokning av dos 1 och 2 hänvisas till bokningstelefon

I och med att Region Uppsala öppnar egenbokningen på webben för påfyllnadsdos tas egenbokningen för dos 1- och dos 2-vaccinationer bort. Den som ska boka eller boka om dos 1 eller 2 hänvisas nu till bokningstelefonen, 018-617 35 00 , för att få hjälp att boka tid.

Nya åtgärder mot covid-19 26 november 2021

Spridningen av covid-19 har ökat i Europa de senaste veckorna. Även om vi inte ser samma utveckling i Sverige finns risk att antalet fall kommer att öka även här. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på symtom som halsont, snuva, feber eller hosta. Liksom tidigare ska den som känner sig sjuk stanna hemma.

Rekommendationerna om testning för covid-19 har utökats, både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom. Folkhälsomyndigheten har även uppdaterat sin vägledning för smittspårning. De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

Myndigheten har tagit fram föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, som kommer att gälla från och med den 1 december. Parallellt införs också vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida, via länken nedan.

Vaccination av 12-15-åringar startar den 11 oktober 27 september 2021

Nu är det klart att Region Uppsala börjar vaccinera 12-15-åringar mot covid-19 den 11 oktober. Till att börja med kommer barnen tillsammans med sina vårdnadshavare att erbjudas att boka tid eller komma på drop-in.

Läs mer om vaccination av 12-15-åringar i pressmeddelandet i Region Uppsalas pressrum och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterade besöksrutiner inom äldreomsorg och LSS - Päivitetyt rutiinit vierailuihin vanhusten hoivakodeissa ja erityisasuntoloissa 9 mars 2021

Besökare och boende får tillsammans ett större egenansvar för att genomföra smittsäkra besök.

Lue suomenkieliset uutiset täältä - läs nyheten på finska här

Sektor omsorg har bestämt att göra en viss lättnad i besöksrutinerna på äldreboendena med anledning av att vaccinationerna mot covid-19 börjar bli klara.

Tidigare besöksrutiner gäller fortfarande fram till den boendes lägenhetsdörr. Hur besöket sedan genomförs är upp till boende och anhörig. Även om Sektor omsorg uppmanar till fortsatt försiktighet, får boende och anhörig själva avgöra om de ska ha fysisk kontakt och om besökaren ska använda munskydd och visir.

Sektor omsorg fortsätter att erbjuda skyddsutrustning till alla. 

Det här gäller när du vill besöka ett äldreboende:

 • Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.
 • Ring och anmäl ditt besök i förväg till verksamheten i så god tid som möjligt.
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
 • Använd handspriten som står i entrén när du kommer. Invänta personal.
 • Du besöker din närstående i dennes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.
 • Det finns inga särskilda besökstider, men det är inte lämpligt att du gör besök under måltiderna. Därför är det viktigt att du innan besöket ringer och kommer överens med personalen om lämplig tid.
 • Om du vill fika tillsammans med din närstående vid besöket sker det i dennes lägenhet.
 • Att kunna gå ut med din närstående och dra rullstolen efter överenskommelse med personal, som då kommer och möter upp med munskydd och handsprit för en säker utevistelse tillsammans med din närstående.
 • Att kunna gå ut med din närstående arm i arm efter överenskommelse med personal, som då kommer och möter upp med visir och handsprit för en säker utevistelse tillsammans med din närstående.

Det här gäller när du vill besöka en LSS-verksamhet:

 • Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.
 • Vi önskar att du ringer och anmäler ditt besök i förväg till verksamheten
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt. På boenden sker besöken i den enskildes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.

Tack för att du fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. 

Nu sänks åldersgränsen för provtagning för covid-19 till barn i förskoleklass. 19 februari 2021

Barn från och med förskoleklass med symtom för covid-19 är välkomna att ta ett prov som visar om det är covid-19. Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen.

Hittills har Region Uppsala tagit prov på barn från årskurs 4. Yngre barn har också provtagits i särskilda fall, efter läkarbedömning. Men nu utökas provtagningen och från måndag den 22 februari testas även barn från förskoleklass och uppåt.

- Genom att provta barn i de här åldersgrupperna kan vi tidigare upptäcka och sätta stopp för vidare smittspridning i familjer eller andra miljöer. Varje upptäckt fall följs upp och smittspåras. Det ger oss viktig information för att kunna sätta in extra åtgärder där det behövs, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri för både barn och vuxna och utförs på flera platser i länet.

Tillfällig drop-in-undersökning för covid-19 på Östhammars vårdcentral 12 februari 2021

Under två veckor från och med måndagen den 15 februari kan du testa dig utan förbokning vid Östhammars vårdcentrals provtagning för covid-19.

 • Datum: 15-26 februari.
 • Tid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.15 och 13.00-14.30.
 • Plats: Provtagningen för covid-19 vid Östhammars vårdcentral. 

Observera att den förbokade provtagningen dock har öppet som vanligt.

Relaterad information

Här finns mer info om den tillfälliga drop-in-provtagningen (Länk till Region Uppsalas webbplats)

Här bokar du tid för provtagning av covid-19 (Länk till Region Uppsalas webbplats)

Kronprinsessparet informerar sig om Östhammars kommuns pandemihantering 3 februari 2021

På önskemål av Kungahuset har det idag genomförts ett videomöte med Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria och Hans Kungliga Höghet Prins Daniel samt kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg.

Kronprinsessparet lyssnade uppmärksamt på redovisningen över hur vi hanterat pandemin och vilka konsekvenser den fått. De var mycket intresserade och engagerade i frågeställningarna och ville veta vilka utmaningar och framgångar vi haft.

Störst intresse rönte lokalsamhällets utmaningar för framtiden. Där berättade Östhammars kommunstyrelses ordförande om hur medborgarinflytandet och den civila sektorn skadats av det vacuum som pandemin skapar.

– Det är bra att hovet visar intresse för hur vi arbetat med detta ute i landet, säger Jacob Spangenberg som var nöjd efter att ha träffat ett mycket positivt och engagerat Kronprinsesspar.

Efterlängtad vaccinering mot covid-19 3 februari 2021

Nu har boende och personal på kommunens särskilda boenden samt brukare och personal inom hemtjänsten vaccinerat sig mot covid-19. Vaccinet minskar risken för att bli sjuk men reglerna om att tvätta händerna och hålla avstånd fortsätter att gälla.

 

Äldre personer i särskilda boenden, personer med hemtjänst samt personal som jobbar med vård och omsorg är först ut att vaccinera sig mot covid-19. Det är de grupper som löper störst risk att bli allvarligt sjuka om de skulle bli smittade, enligt den nationella prioriteringen som gjorts.
I Östhammars kommun har alla som bor och jobbar på särskilt boende blivit vaccinerade.
  – Alla som kan har tagit vaccinet och det känns bra. Vi har tagit hjälp av läkare som gör en medicinsk bedömning om någon bör undantas och så klart är det frivilligt att vaccinera sig, säger Anette Frode, medicinsk ansvarig sjuksköterska i Östhammars kommun.
I skrivande stund fortsätter arbetet med att vaccinera mot covid-19. Målgruppen är brukare och personal inom hemtjänst och hemsjukvård. Därefter kommer övriga personer som är 65 år och äldre att kunna erbjudas vaccinering.
  – Det kommer förhoppningsvis att ske redan i slutet av februari, säger Anette.

Ett tufft år

Jeanette Vatanen, sjuksköterska på särskilda boendet Edsvägen 16 i Östhammar, är en av dem som jobbat med vaccinationerna och som även själv vaccinerat sig mot covid-19.
  – Det känns skönt att vi äntligen är igång och vaccinerar. Jag upplever att många är glada över det och det minskar oron för att sprida smitta eller att själv bli sjuk, säger hon.
Jeanette beskriver ett tufft arbetsår sedan pandemin bröt ut med stora omställningar för alla – både boende, brukare, anhöriga och personal.
  – Vi jobbar med skyddsutrustning, tar prover vid minsta symtom och har hela tiden fokus på att göra allt vi kan för att undvika risken för smittspridning, berättar hon.
Om någon känner sig sjuk eller behöver vara hemma och vårda sjuka barn, ställer kollegorna upp för varandra. Det kan innebära en ökad belastning men är enligt Jeanette också något som har stärkt gemenskapen.
  – Vi hjälps åt och det känns tryggt, säger hon.

Fungerande arbetssätt och rutiner

Att samtliga personer i verksamheten nu är vaccinerade innebär förhoppningsvis något sänkta axlar för Jeanette och hennes kollegor men råd och restriktionerna kring hygien, avstånd och besök kvarstår.
  – Vaccinet minskar risken för att bli sjuk men är i sig ingen snabb lösning på problemet, säger hon.
Anette bekräftar att det är en vanlig missuppfattning att man ska kunna leva och umgås som vanligt igen, när man vaccinerat sig mot covid-19.
  – Så är det tyvärr inte. Det gäller att fortsätta tänka på att hålla avstånd och att tvätta händerna. Vi vet fortfarande inte allt om hur viruset smittar eller kan byta skepnad, säger hon.
I dagsläget finns ingen smittspridning i verksamheten, vilket visar att personalen hittat fungerande arbetssätt och rutiner.
  – Vi samarbetar med andra i regionen och får vi mycket beröm för hur vi arbetar med vårdhygien, säger Anette.
Lina Edlund, chef för sektor omsorg i Östhammars kommun, är tacksam över personalens arbete med att göra boende och brukare trygga.
  – Jag är imponerad av deras fantastiska engagemang, anpassningsförmåga och uthållighet, säger hon.

Boka tid för vaccination

Arbetet med vaccinationer kommer att fortgå under våren. Logistiken kring det hela fungerar bra, inte minst tack vare det fina samarbetet med Primärvården som tillhandahåller vaccinet.
På de särskilda boendena har vaccinationerna genomförts gemensamt på plats och när det gäller personer med hemtjänst skickas ett brev ut, där de erbjuds vaccination. De, eller någon närstående, ringer tillbaka och bokar en tid för vaccination. I ett senare skede, när övriga befolkningen ska erbjudas vaccination, kommer särskilda lokaler att ställas i ordning för det ändamålet. I Östhammars kommun kommer det att ske på Solgården i Östhammar och på Idrottsgården i Gimo.

Här kan du läsa mer om vaccination mot covid-19

______________________________________________________

Rättning av nyheten ovan skedde 9/3. Den korrekta åldersspannet för vaccination i fas 2 är personer över 65 år.

Hur har du upplevt sjukvård och omsorg under covid-19 pandemin? 18 januari 2021

Region Uppsala gör en enkätundersökning för få veta hur du som invånare, upplevt hälso- och sjukvården och/eller vård och omsorg under pandemin. Alla tankar, idéer och synpunkter är värdefulla! Även du som inte haft kontakter med hälso- och sjukvård och omsorg är välkommen att tycka till. Dina svar är helt anonyma.

Tillfällig pandemilag för covid-19 15 januari 2021

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Med stöd av den har regeringen beslutat om strängare regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster för att förhindra smittspridning.

Den tillfälliga lagen ska gälla till utgången av september 2021. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • platser för fritids- eller kulturverksamhet

 • handelsplatser

 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Ladda ner - Inforblad tillsyn nya covid-19-lagen
Handel - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen 
Gym, badhus och sportanläggningar - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen
Allmänna sammankomster/offentliga tillställningar - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen
Privata sammankomster - Infoblad tillsyn nya covid-19-lagen

Aktuella begränsningar

De nya reglerna innebär att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt.

 • Besökare i exempelvis butiker, gym och badhus ska få tio kvadratmeter att hålla avstånd till andra.

 • Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är.

 • Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Ladda ner ifyllningsbar affisch
Minska trängsel i lokaler  -  fyll i hur många personer som får vistas i dina lokaler - A3 (pdf

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. I första hand ska tillsynen bedrivas genom råd, information och uppmaningar till verksamheter. Målet är att verksamheten frivilligt ska rätta till brister. Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om böter. 

Så ska länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsens webbplats

Regeringens pressmeddelande

Rekommendation gällande munskydd i kollektivtrafiken 11 januari 2021

Från och med 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd när du reser med kollektivtrafiken under rusningstid.

Rusningstid är vardagar kl. 7–9 samt 16–18. Det allmänna rådet omfattar personer födda 2004 och tidigare, det vill säga personer från gymnasieålder och äldre.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ditt eget ansvar

 • Du som reser ansvarar själv för att ha med dig munskydd.

 • Ta på munskyddet innan du kliver på och ta av det efter du klivit av.

 • Använda munskydd kastas i en papperskorg efter du gått av. Finns det ingen papperskorg kan du ta med det hem och slänga i hushållssoporna.

Har du glömt munskydd?

Munskydd köper du på apotek. Även vissa försäljningsombud, livsmedelsbutiker och fackhandel säljer munskydd för engångsanvändning. Du ansvarar själv för att ha munskydd i kollektivtrafiken då det finns ett behov (till exempel då många reser).

Du som är kund hos UL och inte har möjlighet att skaffa dig, eller glömt, munskydd kan hämta munskydd för dagens resor på UL Center från den 7 januari. Tillgången kan dock komma att variera och det är inte garanterat att det finns munskydd att hämta vid varje tillfälle.

Information om vaccinering mot covid-19 15 mars 2021

Det är Region Uppsala som ansvarar för att planera turordningen av vaccinationerna och de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska erbjudas vaccin först.

Information ges när det är din tur

Det är Folhälsomyndighetens som har bestämt prioriteringsordningen och Region Uppsala som ansvarar för vaccinationen av våra invånare.

Om allt går enligt plan startar vaccinationen mot covid-19 i Östhammars kommun under vecka 2. Vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län kommer sedan att ske löpande under det första halvåret av 2021. Myndigheternas målsättning är att alla boende i Sverige som är över 18 år ska erbjudas gratis vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Alla våra invånare kommer att kontaktas med information om när det är dags att boka tid för vaccinering och hur det kommer att gå till. Håll dig uppdaterad om detta genom länken till 11.77.se nederst på sidan.

Aktuell information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinering mot covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccinationen sker i en prioriterad turordning

Planen är att alla som bor på något av länets äldreboenden ska ha fått första dosen vaccin i mitten av januari. Därefter kommer följande prioriterade grupper att vaccineras:

 • Personer med hemtjänst och boende i deras hushåll.
 • Vård- och omsorgspersonal.
 • Riskgrupper och personer äldre än 65 år.
 • Personer som får stöd enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden och rekommendationerna 18 december 2020

Från och med den 14 december och framöver gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Uppsala län. Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka våra kommuninvånare.

Observera att informationen nedan kan komma att förlängas eller justeras. Håll dig uppdaterad löpande.

De allmänna nationella råden gäller från och med den 14 december och tillsvidare

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.

 • undvika att ingå i flera olika grupper.

 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.

 • undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.

 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Länsstyrelsens besut om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Öppna förskolan 

Verksamheten är stängd till 31 mars 2021.

Bruksgymnasiet

Bruksgymnasiet övergår till fjärrundervisning från och med måndagen den 7 december och till och med den 24 januari. Läs mer på Bruksgymnasiets hemsida

Kommunala förskolor och grundskolor

Håller öppet och fortsätter sin undervisning men med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kulturskolan

Har undervisning som vanligt med vissa justeringar, t.ex. vissa inställda gruppverksamheter. Berörda elever kontaktas av sin lärare. Läs mer på Kulturskolans webbplats.

Dagverksamheten på Edsvägen 16 

Verksamheten är stängd.

Restauranger vid våra särskilda boenden

Stängda tillsvidare.

Östhammar Direkt

Håller öppet enligt ordinarie öppettider. Länk till Östhammar direkt

Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter

För att följa de skärpta åtgärderna har ordföranden på delegation från kultur- och fritidsnämnden den 18 december beslutat att omgående stänga all inomhusverksamhet inom nämndens områden till och med den 24 januari. 

 • Alla kommunens bibliotek (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar).

 • Alla kommunens idrottshallar (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar), inklusive gym, ishallar och simhallar.

 • Alla kommunens ungdomsgårdar. Här kommer vi att ha vår personal utomhus för att ändå finnas till hands för våra ungdomar.

 • Planerade evenemang med Jubileumsutställningen med bilder från Forsmarks byggtid av fotografen Göran Hansson, som skulle ha visats på Kulturhuset Storbrunn mellan 22 december – 16 januari. Utställningen ställs in och skjuts preliminärt upp till hösten 2021.

OBS! Under den period som anläggningarna är stängda kommer vi inte att debitera vare sig enskild person eller föreningen. Alla gymkort fryses automatiskt från och med lördagen den 19 december.

Inställt:

 • Biograf Storbrunn har valt att hålla stängt tillsvidare
 • Jullovsaktiviteter som var inplanerade kommer inte att hållas i år. Håll utkik efter digitala upplevelser istället!

Återvinningscentraler 

Öppet som vanligt. Om risk för trängsel uppstår kan centralen behöva stänga tillfälligt. Sedan den 3/11 är bytbodarna är stängda. 

 • Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer.

 • Vänta kvar i din bil tills det blir din tur.

 •  Sortera avfallet innan du åker hemifrån.

 • Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. 

 • Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.

Kommunens medarbetare

Alla ska apassa sitt arbete efter råden, genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik, samt att alltid hålla avstånd och använda skyddsutrustning när så är tillämpligt.

Läs mer

Allmänna nationella råden på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Regeringens hårdare coronaåtgärder leder till skärpta anpassningar i våra verksamheter 18 december 2020

I eftermiddags höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en samlad pressträff där en rad hårdare coronaåtgärder presenterades. Det är i första hand kultur- och fritidsförvaltningens inomhusverksamheter och gymnasieskolan som påverkas av detta.

Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter

För att följa de skärpta åtgärderna har ordförande på delegation från kultur- och fritidsnämnden beslutat att omgående stänga all inomhusverksamhet inom nämndens områden till och med den 24 januari.

 • Alla kommunens bibliotek (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar)
 • Alla kommunens idrottshallar (Österbybruk, Alunda, Öregrund, Gimo och Östhammar), inklusive gym, ishallar och simhallar
 • Alla kommunens ungdomsgårdar. Här kommer vi att ha vår personal utomhus för att ändå finnas till hands för våra ungdomar
 • Planerade evenemang: Jubileumsutställningen med bilder från Forsmarks byggtid av fotografen Göran Hansson, som skulle ha visats på Kulturhuset Storbrunn mellan 22 december – 16 januari. Utställningen ställs nu in och skjuts preliminärt upp till hösten 2021.

Under den period som anläggningarna är stängda kommer vi inte att debitera vare sig enskild person eller föreningen. Alla gymkort fryses automatiskt från och med lördagen den 19 december.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Gymnasiets fjärrundervisning förlängs till och med den 24 januari.
Öppna förskolans stängning förlängs till den 31 mars 2021.

Kommande information

Vi följer utvecklingen och återkommer när ny information finns. Har du tankar kring detta är du välkommen att höra av dig till oss.

Tack för visad förståelse.

Sms med information om covid-19 11 december 2020

Måndagen den 14 december skickas ett sms till Sveriges befolkning. Syftet är att informera om de skärpta föreskrifter och allmänna råd som då börjar gälla i hela landet.

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Läs mer, via länken nedan "Nya skärpa nationella råd"

Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden.

I sms-meddelandet står det: "Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation."

Meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet.

Informationen i meddelandet har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen, och meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter. Läs mer på Krisinformations hemsida via länk nedan "Sms med information om Covid-19".

Region Uppsala pausar antikroppstestning efter smittspridning 8 december 2020

Region Uppsala har beslutat att tillfälligt pausa den storskaliga antikroppstestningen i länet, sedan det inträffat incidenter med risk för smittspridning. PCR-testningen för pågående covid-19-infektion påverkas inte.

Max åtta deltagare vid sammankomster i Uppsala län 23 november 2020

Länsstyrelsen i Uppsala län har den 23 november, fattat beslut om max åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet. Restriktionen gäller från och med den 24 november.

Den lokala gränsen på max 50 deltagare har gällt mellan den 29 oktober och den 23 november.

Från och med tisdag den 24 november gäller istället att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än åtta sittande deltagare. Ett undantag från denna begränsning är, efter regeringens beslut, begravningsceremonier där upp till 20 personer får delta.

– Som smittläget ser ut nu är det ett nödvändigt beslut. Det är dock en extraordinär åtgärd som inskränker den personliga friheten och beslutet ska inte gälla längre än nödvändigt, säger landshövding Göran Enander.

Begräningsen ska gälla under fyra veckor

Föreskriften gäller tills vidare. Den kommer dock, i nära dialog med regionens smittskyddsläkare, att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Beslutet är fattat efter att ett 30-tal instanser, bland annat länets kommuner, myndigheter, Svenska kyrkan och representanter från närings- och föreningsliv, fått möjlighet att komma med synpunkter.

Läs hela beslut här: Förbud mot allmänna sammankomster

Så här påverkas kommunens verksamheter

Östhammars kommun  följer råd och riktlinjer som kommer från nationella och regionala myndigheter och ser nu över vad beslutet innebär för berörda verksamheter. Informationen uppdateras löpande här på vår hemsida, se länk nedan.

Vad är en allmän sammankomst? Vad är en offentlig tillställning?

Dessa begrepp definieras i 2 kap. 1–3 § ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Källa: Info på regeringens webbplats, under avsnittet Allmänt om förbudet.

De skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs 29 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 17 november.

Mot bakgrund av det försämrade epidemiologiska läget i Uppsala län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd i Uppsala län.

Beslutet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

De skärpta allmänna råden började gälla den 20 oktober. Sedan dess uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel ochom möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

 • Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Fortsatt publiktak på 50 personer efter beslut från länsstyrelsen 29 oktober 2020

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Uppsala län och gäller fram till den 17/11, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen av covid-19.

Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Uppsala län i dag. Beslutet är fattat mot bakgrund av det allvarliga läget med allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen.

Läs hela pressmeddelande samt beslutet på Länsstyrelsens hemsida, via länk nedan.

Allmänna råd Sim- och Sportanläggningar i Östhammars kommun 22 oktober 2020

Angående nya allmänna råd för sim- och sportanläggningar i Östhammars kommun. Vi som verksamhetsutövare följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt region Uppsalas nya utfärdade lokala allmänna råd.

För minskad smittspridning har vi valt att vidta vissa åtgärder på anläggningar, enligt nedan

 • Simhallarna omfattas från och med 22/10. Vi begränsar antal besökande till max 50 personer i lokalen. Detta medför att personal på anläggningen har rätt att neka tillträde när 50 besökare uppnåtts.

 • Våra bastur har från och med 21/10 stängts, då det bedöms att utrymmena är för små för att på ett tillfredsställande sätt möjliggöra säkert avstånd till varandra, då det är 1,5 meter som gäller.

 • Precis som tidigare gäller det att du är helt frisk om du ska besöka våra anläggningar. Detta gäller givetvis också våra gym. Vi uppmanar gäster att hålla avstånd till varandra, samt att använda handsprit och ytdesinfektion. Kom ihåg att torka av maskinerna efter varje användning!

 • Byt, om möjligt, om hemma innan du besöker våra anläggningar, för att minska eventuell trängsel i omklädningsrummen.

 • Du som hyresgäst, det vill säga, föreningar, företag, och privatpersoner, ansvarar för att bidra till minskad smittspridning genom åtgärder såsom de allmänna råden lyder. Du kommer frisk till våra anläggningar, du eftersträvar 1,5 meters avstånd, du ansvarar för att god handhygien efterföljs. Uppmana till handtvätt, bidra med handsprit, och eventuellt ytdesinfektion för utrustning.

Tillsammans minskar vi smittspridningen!

Östhammars kommuns tillämpning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd 21 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om skärpta allmänna råd för Uppsala län. De allmänna råden innebär att alla uppmanas nu i möjligaste mån att bara umgås med dem man bor tillsammans med samt att undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Nedan följer en beskrivning av hur Östhammars kommun tillämpar dessa råd.

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet som är oroande.

Skärpta allmänna råd

Dessa gäller från och med 20 oktober och fram till den 3 november och innebär bland annat att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel, och

 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Östhammars kommuns tillämpning av råden

De skärpta råden ska tillämpas inom alla verksamheter inom Östhammars kommun för närvarande till och med den 3 november, men kan komma att förlängas.

Den 15 oktober beslutade vi om ökat distansarbete för att minska smittspridningen. I och med de nya skärpta råden har nu ytterligare förtydliganden om tjänsteresor, möten och distansarbete har gjorts på generell nivå.

Specifika tillämpningar av råden kommuniceras av verksamheterna själva

Verksamheternas ytterligare specifika anpassningar har idag beslutats av kommunens ledningsgrupp och kommer omgående att kommuniceras genom verksamheterna själva.

Relaterad information

Skärpta allmänna råd för att bekämpa covid-19

Östhammars kommuns samlingssida för Coronarelaterad information

Skärpta allmänna råd för att bekämpa covid-19 23 oktober 2020

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd som ska gälla från den 20 oktober och två veckor framåt. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

De skärpta allmänna råden är att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel (gäller i första hand inte skolelever),

 • i möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (Folkhälsomyndigheten avråder från fester och andra sociala umgängen).

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare. Östhammars kommun har sett över hur vi på bästa sätt kan anpassa våra verksamheter utifrån de nya råden och om det kan du läsa under "Mer information".

De skärpta allmänna råden för Uppsala län gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.

I grunden är det samma budskap som vi har gått ut med tidigare, att man ska hålla avstånd, inte åka med kollektivtrafiken om man inte måste och arbeta hemifrån så långt det är möjligt. Men Folkhälsomyndighetens beslut ger en extra tyngd och vi hoppas nu att vi får se tydlig efterlevelse till råden hos alla länsinvånare. Det är allvar nu säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Skolelever ska fortsätta gå i skolan

När det gäller avrådan att resa med kollektivtrafiken riktar den sig i första hand inte till skolelever. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. 

Råd vid läkarbesök

Smittskyddsläkaren gör också undantag för den som behöver uppsöka sjukvård för besvär eller har ett inplanerat vårdbesök.

Mer information

För mer information om hur Östhammars kommun tillämpar de nya råden, läs nyheten publicerad 21 oktober: Östhammars kommuns tillämpning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd.

För mer information läs på folkhalsomyndigheten.se

Nya regler för dig i Uppsala län som bor tillsammans med en person smittad av covid-19 8 oktober 2020

I fortsättningen kommer ungdomar och vuxna som bor tillsammans med någon som bekräftats ha covid-19 att få instruktionen att de ska stanna hemma i en vecka, även om de inte själva har symtom eller testats positivt för covid-19. Reglerna gäller från och med måndagen den 5 oktober.

Det är Region Uppsala som beslutat om tillämpningen av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om så kallade hushållskontakter.  Reglerna omfattar alla som bor i samma hushåll, med undantag av barn yngre än förskoleålder, elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer, samt gymnasiesärskolan. Dessa kan fortsätta att gå till skolan. Även de som tidigare har haft konstaterad covid-19 undantas.

Den som får dessa förhållningsregler och inte kan arbeta hemifrån har möjlighet att söka smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Den nya rutinen gäller med start måndagen den 5 oktober. Det innebär att de som bor tillsammans med någon som fått diagnosen covid-19 före detta datum inte berörs.

Alla som omfattas av reglerna kommer att bli kontaktade av en smittspårare och få information om vad som gäller. Man ska inte själv kontakta vården om detta.

– Det här ger oss ytterligare ett verktyg för att kunna bryta smittspridningen. Vi är redan igång med ett omfattande smittspårningsarbete och därför inför vi detta omgående, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman på Region Uppsala.

Relaterad information

Besöksförbud upphör i våra särskilda boenden 29 september 2020

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden. Det är ett efterlängtat besked, som nu öppnar upp för anhöriga att i samråd med personalen kunna planera, boka och göra besök hos sina närstående.


Att besöksförbudet upphör är ett besked som välkomnas av anhöriga, som under en lång tid inte kunnat hälsa på och umgåtts med sina närstående så ofta som de har velat. Men fortfarande finns det smittspridning i samhället och därför finns rekommendationer framtagna för besöken, i syfte att förhindra att smittan sprids till våra särskilda boenden. Den besökande ska planera och boka sitt besök tillsammans med personalen på det aktuella boendet. En förutsättning för att kunna göra ett besök är förstås också att den som vill göra besöket är fullt frisk.
  – Jag kan inte tänka mig att det finns några motsättningar kring det. Vi tycker väl alla det är viktigt att värna om de boendes trygghet och hälsa, säger Anette Frode, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Östhammars kommun. 

Samma regler som tidigare

Folkhälsomyndigheten anser att kommuner och verksamheter under våren har upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridning, ökat sina kunskaper om covid-19 och delat erfarenheter med varandra. Det är bakgrunden till och viktiga förutsättningar för att kunna häva besöksförbudet. Det betyder dock inte att det är fritt fram att göra besök när och hur som helst. Att boka in besöken i samråd med personalen är viktigt för att undvika att för många samlas på samma yta. Många regler kommer att gälla precis som tidigare och som i samhället för övrigt, till exempel att hålla avstånd och att ha god handhygien. 
  – Den enda skillnaden är egentligen att besök nu kan göras i det särskilda boendet i stället för som tidigare utomhus, säger Anette.
Verksamheten ansvarar för att gällande rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Besökare förväntas följa de rekommendationer som finns på respektive boende. 

Planera och boka besök

Från och med den 1 oktober är det alltså tillåtet att göra besök på särskilda boenden igen. Kom ihåg att ringa innan, för att planera och boka ditt besök och ta reda på mer om vad som gäller kring besök på det aktuella boendet.
Om smittspridningen ökar lokalt kan rutinerna kring besök komma att ändras.
  – Nu gäller det att alla är med och hjälps åt att ta ett stort ansvar för att inte sprida smitta, säger Anette.

Nu kan även barn testas för covid-19-infektion 25 augusti 2020

Nu börjar Region Uppsala att provta barn från årskurs 4 och uppåt för pågående covid-19-infektion.

Hittills har Region Uppsala haft en åldersgräns på 16 år för den som själv har velat boka provtagning för pågående covid-19-infektion, PCR. Barn har i vissa fall också provtagits i särskilda fall, efter läkarbedömning. Men nu utökas provtagningen och från måndag den 24 augusti testas även barn från årskurs 4 och uppåt, 9 eller 10 till 15 år.

  - Genom att provta barn i de här åldersgrupperna kan vi tidigare upptäcka och sätta stopp för vidare smittspridning i familjer eller andra miljöer. Varje upptäckt fall följs upp och smittspåras och det ger oss viktig information för att kunna sätta in extra åtgärder där det behövs, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri för både barn och vuxna och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. För barn under 16 år är det vårdnadshavaren som bokar tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

Boka tid för provtagning för covid-19 i Uppsala län

 

Skolstart höstterminen 2020 12 augusti 2020

Nu hälsar vi snart alla våra elever i grundskolan och på gymnasiet välkomna tillbaka till skolan. Hoppas ni haft ett skönt sommarlov!

Information från grundskolan

Läsåret 2020/21 börjar för elever i grundskolan måndagen den 17 augusti 2020 på tider enligt nedan:

Ekeby skola

07.50

Edsskolan

08.20

Frösåkersskolan

08.20

Hammarskolan/Vreta (åk   F-3)*   

08.45

Särskolan

08.30

Kristinelundsskolan

08.20

Olandsskolan

08.20

Vallonskolan (åk 4-9)   

08.45

Öregrunds skola

08.00

Österbyskolan

08.15

*Hammarskolans lokaler har stängt, elever i årskurs F-3 flyttar till gamla Vretaskolans lokaler. Skolan byter därmed namn från Hammarskolan till Vretaskolan.

Kommunens grundskolor använder Unikum som kommunikationsväg till elever och vårdnadshavare, så håll utkik där för senaste nytt och detaljerad information från din skola eller mentor. Saknar du någon information och vill ha kontakt med din skola så hittar du kontaktuppgifter här.

Skolskjuts – resor till och från grundskolor

Information om skolskjutsar hittar du i en tidigare publicerad nyhet Information om skolskjuts och elevresor inför läsåret 2020/21.
Skolskjutsar går enligt Turlistor för skolskjuts.

Information från gymnasieskolan

Uppropstider vid Bruksgymnasiet, Gimo:

17 augusti    

08.45   

Upprop för årskurs 1 i matsalen Zodiaken

 

 

Årskurs 2 och 3 är lediga

 

 

 

18 augusti

08.45

Mentorstid för alla årskurser

 

10.00

Lektioner enligt schema

Elevresor – resor till och från gymnasieskolor

Information om elevresor för gymnasiet hittar du i en tidigare publicerad nyhet Information om skolskjuts och elevresor inför läsåret 2020/21.

Läsårstider och lovdagar 2020/2021

Kommande läs- och lovdagar för denna termin hittar du under Läs- och lovdagar.

Covid-19

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolan i Östhammars kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer precis som under vårterminen. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att barn, elever, vårdnadshavare och personal är uppmärksamma på symptom som kan förekomma vid covid-19. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och därefter varit symptomfri i två dygn.

Bruksgymnasiet återgår till undervisning på plats i skolans lokaler, läs mer här.

Välkomna till skolan och ett nytt läsår!

Regelbundna tillsynsbesök för att minska smittspridning under sommaren 10 augusti 2020

För miljöenheten vid Östhammars kommun har sommaren inneburit regelbundna besök på många olika platser i kommunen för att minska smittspridningen av Covid -19. Trots att kommunen är ett populärt sommarresmål har det mesta fungerat väl.

Miljöenheten tog tidigt fram en så kallad hot-spot-lista över de platser i kommunen där många människor vanligtvis samlas. På listan finns allt från badplatser och restauranger till populära besöksmål. Utöver den vanliga tillsynen och de ansökningar som normalt hanteras har kommunens miljöinspektörer under sommaren utgått från listan och gjort regelbundna tillsynsbesök på platserna.

– Det är ingen vanlig sommar i år och vi har gjort vårt allra bästa för att omfördela och effektivisera våra resurser för att kunna finnas på plats både vardagar och helger - dagtid, kvällstid och nätter för att kontrollera att det inte uppstår trängsel runtom i kommunen. Det är nya regler för oss alla att förhålla oss till, men tillsammans gör vi vårt bästa för att skapa en trygg miljö för den som vistas i kommunen, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Trots att Östhammar är en kommun som sommartid tar emot många besökare är bilden hos miljöenheten att det mesta har fungerat bra i sommar och att krögare i kommunen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att möjliggöra för besökare att hålla avståndet.

– Min bild är att det finns en stor medvetenhet och vilja att göra rätt hos krögare i kommunen och att de råd vi ger följs. I samtliga fall där restauranger fått anmärkningar för att det varit tätt har detta åtgärdats. Krögarna har en viktig uppgift att möjliggöra att vi alla kan hålla avstånd och vi bär alla ett personligt ansvar att hindra att smittan sprids, säger Johan Nilsson.

Den tillsyn som skett under sommaren fortsätter i oförändrad takt framöver med besök på platser och krogar i kommunen för att kontrollera och informera. Kommunens miljöenhet tar också fortsatt tacksamt emot tips kring upplevd trängsel.

– Vi är väldigt tacksamma för de tips och synpunkter vi fått in från allmänheten under sommaren där man upplevt trängsel eftersom dessa observationer har hjälpt oss att arbeta på ett mer effektivt sätt och rikta våra insatser till rätt platser, säger Johan Nilsson.

Miljöenhetens råd till dig som besöker Östhammars kommun i sommar:

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Fortsätt hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Om du ser att det är trångt på den restaurang eller badplats du vill besöka – gå inte dit.
 • Fortsätt tipsa kommunen om du ser platser och verksamheter där många människor samlas

Regelbundna tillsynsbesök för att minska smittspridning under sommaren 10 augusti 2020

För miljöenheten vid Östhammars kommun har sommaren inneburit regelbundna besök på många olika platser i kommunen för att minska smittspridningen av Covid -19. Trots att kommunen är ett populärt sommarresmål har det mesta fungerat väl.

Miljöenheten tog tidigt fram en så kallad hot-spot-lista över de platser i kommunen där många människor vanligtvis samlas. På listan finns allt från badplatser och restauranger till populära besöksmål. Utöver den vanliga tillsynen och de ansökningar som normalt hanteras har kommunens miljöinspektörer under sommaren utgått från listan och gjort regelbundna tillsynsbesök på platserna.

– Det är ingen vanlig sommar i år och vi har gjort vårt allra bästa för att omfördela och effektivisera våra resurser för att kunna finnas på plats både vardagar och helger - dagtid, kvällstid och nätter för att kontrollera att det inte uppstår trängsel runtom i kommunen. Det är nya regler för oss alla att förhålla oss till, men tillsammans gör vi vårt bästa för att skapa en trygg miljö för den som vistas i kommunen, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Trots att Östhammar är en kommun som sommartid tar emot många besökare är bilden hos miljöenheten att det mesta har fungerat bra i sommar och att krögare i kommunen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att möjliggöra för besökare att hålla avståndet.

– Min bild är att det finns en stor medvetenhet och vilja att göra rätt hos krögare i kommunen och att de råd vi ger följs. I samtliga fall där restauranger fått anmärkningar för att det varit tätt har detta åtgärdats. Krögarna har en viktig uppgift att möjliggöra att vi alla kan hålla avstånd och vi bär alla ett personligt ansvar att hindra att smittan sprids, säger Johan Nilsson.

Den tillsyn som skett under sommaren fortsätter i oförändrad takt framöver med besök på platser och krogar i kommunen för att kontrollera och informera. Kommunens miljöenhet tar också fortsatt tacksamt emot tips kring upplevd trängsel.

– Vi är väldigt tacksamma för de tips och synpunkter vi fått in från allmänheten under sommaren där man upplevt trängsel eftersom dessa observationer har hjälpt oss att arbeta på ett mer effektivt sätt och rikta våra insatser till rätt platser, säger Johan Nilsson.

Miljöenhetens råd till dig som besöker Östhammars kommun i sommar:

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Fortsätt hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Om du ser att det är trångt på den restaurang eller badplats du vill besöka – gå inte dit.
 • Fortsätt tipsa kommunen om du ser platser och verksamheter där många människor samlas

Ledamöter bereds möjlighet att delta på distans 8 juli 2020

Det pågår ett stort arbete för att möjliggöra deltagande på distans när kommunfullmäktige ska sammanträda nästa gång, den 22 september. Nya rutiner, arbetssätt och tekniska lösningar som valts kommer att testas efter sommaren för att alla ledamöter ska kunna delta på likvärdiga villkor.

Coronasituationen ställer nya krav på oss, exempelvis vad det gäller att möjliggöra mötesdeltagande på distans. När det gäller vanliga arbetsmöten har vi både vant oss vid och hunnit upptäcka att teknik som möjliggör möten på distans är tidsbesparande och fungerar bra. När det gäller distansdeltagande för sammanträden med fullmäktige eller nämnder är situationen en annan. Det ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på likvärdiga villkor.
– Det här är inte helt enkelt att lösa. Det är viktigt att den modell och de verktyg vi väljer uppfyller de krav som lyfts fram, säger fullmäktiges ordförande Roger Lamell (S).

Helena Linde, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), bekräftar detta. På SKR:s hemsida skriver hon om reglerna för distansdeltagande, som inte är utvecklade för de extraordinära omständigheter som nu råder. 

Särskilda skäl

Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag”, det högsta beslutande organet i kommunen som sätter mål för våra olika verksamheter. Den 9 juni fattade fullmäktige beslutet som möjliggör ledamöternas deltagande på distans. En ledamot som önskar delta på distans ska anmäla det senast 14 dagar innan sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans och förutsättningen är att särskilda skäl föreligger.
– Helst vill vi att så många som möjligt deltar i rummet men det ska förstås finnas möjlighet att delta på distans för dem som avråds från att närvara fysiskt, säger Roger Lamell.

Testas i tid 

Den tekniska förslaget som ska möjliggöra deltagande på distans kommer att installeras och testas efter sommaren. Samtliga ledamöter och ersättare kommer att få information om det system som valts och erbjudas utbildning. Tekniken kommer att testas i god tid inför nästa fullmäktigesammanträde, den 22 september.
– Det är viktigt att ljud, upprops- och voteringssystem och allt annat fungerar precis som det gör när man är på plats, säger Roger Lamell.

I arbetet med att söka ständigt förbättrade arbetssätt sker omvärldsbevakning och kunskapsutbyte med andra kommuner. 
– Därtill kommer vi i samband med utvärderingen att uppmana samtliga förtroendevalda i fullmäktige att lämna synpunkter på hur de tyckte det hela fungerade, säger Roger Lamell.

 

Läs tidigare artiklar på ämnet:

Gymnasieskola och vuxenutbildning planeras återgå till närundervisning till hösten 30 juni 2020

Folkhälsomyndigheten har upphävt beslutet om rekommenderad distansundervisning. Från och med 15 juni ges gymnasieskola och vuxenutbildning åter möjlighet att bedriva undervisning i sina lokaler.

Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet har under en period under våren 2020 i huvudsak bedrivit undervisning på distans. Men mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget hävde Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. Östhammars kommuns gymnasium och vuxenutbildning förbereder därmed för att kunna ta emot elever på skolan som vanligt när höstterminen börjar. Detta gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar i fråga om smittspridningen.

Verksamheterna följer fortfarande de allmänna rekommendationerna och vidtar åtgärder för att bromsa smittspridning.

Trygga arbetslag framgångsfaktor i kristider 26 juni 2020

En arbetsplats där verksamheten trots Coronakrisen i stort sett fortlöper som vanligt. Så beskrivs förskolan i vår kommun, som under försommaren besökts av Anne Lee Larsson, verksamhetschef för förskolan, och Josefine Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Under maj och en bit in i juni har Anne Lee och Josefine besökt alla förskolor och pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades familjedaghem) i kommunen. Syftet med besöken var att kunna fånga upp hur personalen har det på sin arbetsplats och hur de handskas med allt från oro till praktiska frågor i anslutning till Coronasituationen.

Direkta behov

– Vi har en fantastisk personal på våra förskolor. De gör verkligen ett jättebra jobb, säger Josefine.
Tillsammans med Anne Lee har hon mött en stabil yrkesgrupp som satt barnens behov främst och hanterat dag för dag i en tid då många känner sig oroliga. Det sammantagna intrycket är trygga arbetsplatser där verksamheten fortlöpt tämligen som vanligt, trots Coronasituationen.
  – Barnen är här och nu, de kräver och har rätt till personalen. Det går inte att tänka på att hålla avstånd till ett barn som exempelvis behöver tröstas, säger Anne Lee.
Barnens direkta behov är en omständighet som gjort att många medarbetare på förskolan känt att Coronasituationen inte varit lika påtaglig på arbetsplatsen, som i samhället i övrigt. Det har skapat arbetsro, lugn och fokus på barnen.
  – Ett fåtal medarbetare som tillhör någon av de identifierade riskgrupperna har uttryckt oro. De har fått bra uppbackning från sina kollegor som exempelvis tar över blöjbyten med mera för att minimera risken att eventuellt bli smittad, berättar Anne Lee.

Fånga upp signaler

Besöken som genomfördes var nedslag i verkligheten. Anne Lee och Josefine hälsade på i pågående utomhusverksamhet och pratade med personalen de mötte, för att få en så autentisk bild som möjligt med sig hem.
  – Det var viktigt för oss att fånga upp och lyssna på signaler om hur medarbetarna mår på individbasis, för att få kännedom om eventuella förbättringsbehov på arbetsplatsen, säger Anne Lee.
Medarbetarna var mindre oroliga för Coronasituationen är Anne Lee och Josefin förväntat sig och en del av behoven som uttalades handlade snarare om konkreta önskemål om exempelvis förbättringar i förskolornas utemiljöer.
  – Utemiljöerna är viktiga, inte minst i Coronatider då en stor del av verksamheten förläggs
utomhus. Vi har fått tydliga signaler om att de behöver förnyas och utvecklas, säger Josefine.

Friskare än vanligt

Överlag upplever Anne Lee och Josefine att de fick många goda erfarenheter med sig från besöken. Alla var nöjda med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som innebär att sjuka barn ska vara hemma eller skickas hem från förskolan om de blir sjuka där.
  – Konsekvensen av detta är att barnen och personalen är friskare än vanligt samt att andra sjukdomar som exempelvis magsjuka har lyst med sin frånvaro, berättar Anne Lee.
Visst har det funnits stunder av oro för hur man skulle klara verksamheten i det fall ett stort personalbortfall skulle uppstå, men hittills har personalbortfall uppvägts av att en del barn också stannat hemma från förskolan.
  – I det sammanhanget fanns det synpunkter på att vi borde ha stängt av 15-timmarsbarnen, det vill säga barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, i ett tidigt skede för att minimera smittspridningen, berättar Anne Lee.

För barnens bästa

Josefine och Anne Lee har båda uppskattat att få besöka verksamheterna och möta medarbetarna.
  – Jag har fått tillfälle att lära känna förskolorna och att få möta professionella arbetslag som upprätthåller kvalitet i verksamheten även i kristider, säger Josefine.
Anne Lee känner sig glad över de engagerade och kompetenta medarbetarna som på ett professionellt sätt fortsätter att arbeta tillsammans med sina kollegor för barnens bästa.
  – Vi har trygga medarbetare och ett ledarskap att vara stolt över i våra förskolor, säger Anne Lee.
Till hösten planerar Josefine en ny besöksturné, den här gången till våra grundskolor och tillsammans med Cecilia Eriksson, verksamhetschef för grundskolan.

Fortsätt att hålla avstånd 18 juni 2020

Från och med den 13 juni råder lättade restriktioner kring inrikesresor. Men det innebär inte att vi kan slappna av och bete oss som vanligt. Fortfarande gäller att vi håller avstånd och stannar hemma vid sjukdomssymptom för att förebygga smittspridning, även i midsommar- och semestertider.

Det är fortsatt förbud mot trängsel på kaféer och restauranger. Det är också fortsatt förbud mot besök på äldreboenden. Personer som är 70 år och över, rekommenderas även i sommar att begränsa sina kontakter och undvika platser där många människor samlas.

Ett personligt ansvar

I midsommar- och semestertider är det lockande att resa för att träffa släkt och vänner, kanske göra utflykter och unna sig upplevelser av olika slag. Tänk då på att du har ett personligt ansvar att göra det så smittsäkert som möjligt. Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att undvika större sociala sammanhang som dop, fester, bröllop och begravningar och påminner oss åter igen om vikten av att hålla en god handhygien.

Checklista med åtgärder

Kanske är du verksamhetsutövare och behöver anpassa din verksamhet så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd. För dig har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sammanställt en checklista, information samt goda exempel på åtgärder. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad du behöver göra för att begränsa smittspridningen. På sista sidan hittar du mer information och länkar till goda exempel och ett nedladdningsbart informationsmaterial som du kan använda i din verksamhet.

Glad midsommar, fortsätt hålla avstånd och var rädda om varandra! 

Region Uppsala erbjuder alla i länet tester för pågående covid-19-infektion 17 juni 2020

Från och med onsdagen den 17 juni erbjuder Region Uppsala alla i Uppsala län som har symtom på en pågående infektion att testa sig för att se om det rör sig om covid-19.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. Du bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

De länsinvånare som av olika skäl inte kan använda e-tjänsterna på 1177.se ombes att kontakta sin vårdcentral på vanligt sätt för vidare hjälp.

Region Uppsala kommer också i en nära framtid att erbjuda allmänheten så kallad antikroppstestning mot en egenavgift som väntas bli 200 kronor.

Mer information från Region Uppsala om provtagningen hittar du här:

Alla i Uppsala län erbjuds tester för pågående covid-19-infektion

Boka tid för provtagning gör du här:

Boka tid för provtagning av covid-19

 

Förlänga gymkort pga Corona 15 juni 2020

Vi förlänger nu tiden som du kan pausa ditt gymkort från 3 månader till 6 månader. Har du pausat ditt gymkort i 3 månader och är i riskruppen kan förlänga uppehållet under ytterligare 3 månader. (Sammanlagt 6 månader).

För autogiro:
kultur.fritid@osthammar.se

För halvår- samt helårskort du tecknat ute på anläggning:
frosakershallen@osthammar.se
oregrunds.sporthall@osthammar.se
alundabadet@osthammar.se (för kort köpta i Österbybruk och i Gimo).

Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 11 juni 2020

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster.

Kommunfullmäktige beslutade 9 juni att avsätta medel till Kultur- och fritidsnämnden med anledning av den ansträngda situation som kultur- och föreningslivet upplever just nu.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 600 000 kronor av dessa extra medel ska bli ett sökbart stöd till föreningslivet. Stödet är tänkt att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått p.g.a. inställda aktiviteter och uthyrningar.

Kriterier för stödet och ansökningsblanketten hittar ni här.

Redan beviljade och utbetalade stöd

Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att beviljade och utbetalda stöd till föreningar som inte kan användas som planerat under 2020 får överföras till 2021 års verksamhetsår.

För stödformerna Verksamhetsstöd inom kulturområdet, Samlingslokalsbidrag och Lokalt aktivitetsstöd har nämnden beslutat att 2020 års verksamhet och aktiviteter inte påverkar 2021 års bidragsnivå. Bedömningar kommer att göras utifrån 2019 års nivå.

Lagkrav hindrar ledamöter från att delta på distans 8 juni 2020

Vi har uppmärksammats på att politiker som tillhör en riskgrupp har svårt att delta när kommunfullmäktige sammanträder på tisdag den 9 juni. Nu vill vi reda ut begreppen varför ledamöter inte kan delta på distans denna gång.

För att ledamöter ska få delta på distans krävs det två saker enligt kommunallagen: dels ett beslut i fullmäktige om att det ska vara tillåtet, dels att tekniken uppfyller vissa krav. Det tar lång tid att få ett beslut i fullmäktige på grund av det så kallade beredningstvånget.

Ändrad arbetsordning

I vår kommun tar det en dryg månad från att ärendet är färdigt och hinner behandlas i de beredande organen, där kommunstyrelsen har den slutliga beredningen, innan det kommer upp på fullmäktiges sammanträde. Initiativet att ändra i arbetsordningen och därigenom införa möjligheten att delta på distans togs på tjänstemannanivå den 9 april. Detta var för sent för att ärendet skulle hinna med den obligatoriska beredningen i kommunstyrelsen innan fullmäktige 21 april, kallelsen hade redan gått ut till fullmäktige så det gick inte att ha ett extra kommunstyrelsesammanträde för att bereda ärendet. 

Beslut tas den 9 juni

Någon ledamot i fullmäktige hade kunnat väcka ärendet som särskilt brådskande, då kan man ta upp ärendet om samtliga är överens både om att ärendet ska behandlas och exakt vad beslutet ska bli. Det var dock ingen som väckte ett sådant brådskande ärende. Ärendet om ändrad arbetsordning inklusive införa möjlighet att delta på distans har beretts av fullmäktiges presidium, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslutet som möjliggör deltagande på distans den 9 juni. 

Delta på lika villkor

Teknikkraven i kommunallagen brukar sammanfattas som att delta på distans ska vara som att delta i rummet. Ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. För fullmäktige behöver vi lösa sådant som att det är en stor sal och att anföranden hålls från en talarstol, vilket är aspekter som är lättare att lösa på nämndssammanträden som omfattas av samma krav. Östhammars kommun har inte den tekniska lösningen på plats för att ha deltagande på distans i fullmäktige som uppfyller kommunallagens krav i dagsläget. Till sammanträdet den 22 september är målsättningen att tekniken ska vara på plats. 

Följ Kommunfullmäktige på webben 5 juni 2020

Med anledning av Coronasituationen kommer Kommunfullmäktige den 9 juni att hållas i Olandshallen, i Alunda, med start klockan 18:00.

På ärendelistan står bland annat folkomröstning i slutförvarsfrågan.
Valet av lokal möjliggör ett längre avstånd mellan ledamöter och minskar därmed smittorisken. Vi rekommenderar alla som är intresserade av att följa mötet att göra det via vår webbsändning.

Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktige den 9 juni 2020

Sommarlovsaktiviteter 25 maj 2020

Sommarlovet bjuder på massor av roliga utomhusaktiviteter. Du kan till exempel yoga i Tallparken, testa på golf, köra parkour, rida islandshäst, träna på utegym och prova på paddleboard.

För att ansvarig arrangör ska kunna säkra att det inte blir för många deltagare på varje aktivitet är det viktigt att du föranmäler dig till den aktitivitet du vill delta på (gäller ej utegym). Det är också viktigt att vi hjälps åt att tillsammans följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du är välkommen om du är helt frisk men om du har symptom, även lindriga, ber vi dig att stanna hemma. Glöm då inte att avboka din plats på aktiviteten så att ett annat barn eller ungdom kan delta. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria. 

Alla aktiviteter hittar du här.

Stabilt läge inom vård och omsorg 19 maj 2020

Nu beskrivs ett mer stabilt läge, efter en lång period med hög arbetsbelastning och höga sjuktal bland vård- och omsorgspersonalen. Det har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa i ett fortsatt anspänt krisläge.

Coronasituationen kräver ett stort fokus för att hantera oro, merarbete kring nya arbetsrutiner och risk för smittspridning.
– Därför är det en lättnad att kunna konstatera att vård och omsorgs sjukfrånvaro glädjande nog är lägre än den varit på många veckor. Nu ligger den på omkring åtta procent, vilket är ungefär som den brukar vara, säger Carina Kumlin, utvecklingschef inom Vård och omsorg.Att en stor andel av den ordinarie personalen finns på plats är en förutsättning för att de som jobbar inom vård och omsorg ska orka och att verksamheten långsiktigt ska fungera.

Utmanande uppdrag
Det är inte bara läget bland de anställda som bedöms vara mer stabilt. Även om Östhammars kommun stuckit ut i statistiken med 95 fall av konstaterad smitta, finns inget konstaterat fall inom vård och omsorgs verksamhet.
– Det betyder inte att krisen är över och att vi kan andas ut, men det säger något om läget och om hur vi har det, säger Lena Nilsson Sääf.
Hon har ansvar för material och skyddsutrustning, vilket har varit ett utmanande uppdrag i en tid med stort behov av exempelvis visir, munskydd, förkläden och handsprit när våra beställningar under en period blev restnoterade.
– Tack vare goda samarbeten har vi haft tillräcklig tillgång till skyddsutrustning under hela krisen även om vi inte direkt haft några stora lager att ta av, berättar Lena.
Inköp av skyddsutrustning sköts centralt och distribueras till verksamheterna efter behov. Nu har även leveranserna från de ramupphandlade företagen till viss del börjat komma i gång igen och tillgången på skyddsutrustning är god.
– Det känns bra, säger Lena.

Fortfarande besöksförbud
I förra veckan fattades beslut om att heltäckande visir alltid ska användas i nära kontakt med en brukare som tillhör riskgrupp för att drabbas av allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Visiren är en extra försiktighetsåtgärd för att inte riskera att sprida eventuell smitta.
– 20 000 visir har köpts in vilket räcker i tio veckor om nuvarande situation förblir oförändrad, berättar Lena.
Det råder fortfarande besöksförbud på särskilda boenden men vård och omsorg kan återigen erbjuda växelvård för dem som vårdar en anhörig i hemmet. Vård- och omsorgspersonal får professionell handledning från Regionens enhet för vårdhygien.
– Så fort någon uppvisar symptom använder vi skyddsutrustning och tar prover så att vi inte utsätter oss själva och andra för eventuell smitta, säger Lena.

Vi tar reda på mer om läget i förskolan 18 maj 2020

De senaste två månaderna har ställt höga krav på chefer och medarbetare i förskolan, då många är oroliga i virustider. Nu ska läget och eventuella frågor fångas upp, i samband med studiebesök på alla förskolor i kommunen.

Under maj månad besöker Anne Lee Larsson, verksamhetschef för förskolan, och Josefine Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, alla förskolor och pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades familjedaghem) i kommunen för att fånga upp hur stämningen är, hur personalen har det och hur de handskas med allt från oro till praktiska frågor i anslutning till Coronasituationen.

– Chefer och medarbetare i förskolan och i pedagogisk omsorg har visat ett stort ansvarstagande för situationen, händelseutvecklingen och sina respektive verksamheter. De gör ett fantastiskt arbete varje dag, säger Anne Lee. Nu vill hon ta reda på mer om hur de upplever sin arbetssituation för att kunna ge bra förutsättningar för arbetet, utifrån de förutsättningar som gäller.

– Vi behöver jobba nära varandra och tillsammans för att skapa en ökad förståelse för behov som kan uppstå i den här situationen, säger hon.


Goda exempel och utmaningar
Besöken görs enligt överenskommelse med respektive arbetsplats och sker utomhus i verksamheternas vardag. I mötet med chefer och medarbetare hoppas de få veta mer om personalens vardag, goda exempel och utmaningar som de hanterat de senaste månaderna och som fortsätter att prägla verksamheten.
– En ökad kunskap om läget i våra förskolor och pedagogisk omsorg kommer att underlätta vårt arbete med åtgärder som behöver göras för att vi ska kunna ha en så bra verksamhet som möjligt utifrån de förutsättningar som råder, säger Anne Lee.

Kreativ idé möjliggör möten mellan anhöriga 18 maj 2020

Per-Olov Pettersson byggde en skärmvägg till boendet på Parkvägen i Österbybruk, så att anhöriga och boende kan träffas utomhus på ett säkert sätt i virustider. Nu byggs fler skärmar till kommunens övriga boenden.

Nu har det gått mer än två månader sedan besöksförbud infördes på våra boenden i kommunen. Många längtar efter att träffa sina anhöriga men hittills har det varit svårt för att inte säga omöjligt i en tid då vi behöver undvika risk för smittspridning, i synnerhet till våra äldre anhöriga.

Mobil mötesplats
Ett bord, några reglar och en plexiglasskiva utgör stommen i den skärmvägg som han har byggt och som fungerar som mötesplats mellan anhöriga och boende på Parkvägen.
– Det såg ett inslag på tv och fick idén att bygga en skärmvägg, en slags mobil utomhusmötesplats som skulle kunna möjliggöra efterlängtade möten med våra anhöriga, berättar Per-Olov.
Han har inte träffat sin mamma som bor på Parkvägens boende på över två månader och han vet fler som delar den situationen. Det kan också vara äldre par som aldrig varit ifrån varandra någon längre tid eller som ska fira guldbröllop. Situationen kring covid-19 orsakar ofrivilliga separationer och förändrar människors liv.
– Jag är otroligt trygg med den vård min mamma får på Parkvägen och det här är mitt sätt att kunna ge något tillbaka, säger Per-Olov.


Fika som vanligt
Att bygga skärmväggen var varken svårt eller tidskrävande för Per-Olov, som till vardags jobbar med rostfri plåt på Österby mekaniska.
– Företaget sponsrade med materialet när jag berättade om min idé, berättar han.
Nu kan anhöriga möta de boende på Parkvägen, efter överenskommelse med personalen förstås. De kan sitta ner vid bordet, se varandra och ta en fika nästan som vanligt.
– Det betyder mycket att kunna mötas och prata med varandra på det här sättet, säger Carina Kumlin, utvecklingschef vid Vård och omsorg.
Modellen har godkänts av regionens enhet för vårdhygien så nu har en beställning gjorts till vår egen tekniska förvaltning som ska tillverka fler skärmväggar till alla våra boenden i kommunen.

Information till restaurang- och caféägare i Östhammars kommun 14 maj 2020

För att underlätta för dig som restaurang- eller caféägare i Östhammars kommun har vår miljöenhet sammanställt information inför sommarsäsongen med anledning av coronaviruset. Denna information skickas också via e-post till berörda företag i kommunen.

Gästerna ska hålla rätt avstånd

Från onsdag den 25 mars 2020 gäller endast bordsservering på restauranger, barer och caféer. Gäster får alltså inte äta eller dricka vid baren. De nya skärpta reglerna (HSLF- FS 2020:9) för att minska smittspridning av covid-19 innebär att mat ska serveras vid borden och att dessa ska vara placerade så att det är lätt för gäster att röra sig utan att det blir trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det ska vara minst en armslängds avstånd mellan människor, det vill säga minst en meter. Det gäller både inom sällskap och mellan sällskap.

För att uppnå detta kan restauranger duka så att gäster kan sitta längre ifrån varandra vid borden och öka avstånden mellan borden alternativt hänvisa gästerna till vartannat bord.

Det är viktigt att komma ihåg att de nya reglerna är till för att minska trängseln både inne i och utanför restaurangerna, exempelvis på uteserveringar och i köer utanför dörren till serveringen.

Artistuppträdanden och andra evenemang

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innehåller inget förbud för artistuppträdanden, trubadurer eller liknande. Vid artistuppträdanden ska samma skärpta regler tillämpas som för restaurangens lokaler i övrigt. Det innebär att åhörarna ska kunna röra sig utan att trängsel uppstår och med minst en armlängds avstånd mellan gästerna. Verksamhetsutövare och krögare som planerar för trubadurer och artistuppträdanden under sommarhalvåret 2020 får därför planera sina evenemang och vidta åtgärder så att trängsel inte uppstår.

Normal tillsyn under sommaren

Östhammars kommun kommer att bedriva normal tillsyn i sommar utifrån alkohol- och livsmedelslagstiftningen under sommaren. Den kommande tillsynen kommer givetvis att fokusera på om bestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd efterlevs.  De nya skärpta reglerna innebär att kommunens livsmedelsinspektörer ska samråda med smittskyddsläkaren i regionen.

Det är alltså inte i första hand kommunens alkoholhandläggare eller polisen som ska upprätthålla föreskriftens bestämmelser. När det är uppenbart att någon bryter mot reglerna skall ett sådant ärende hanteras av kommunens livsmedelskontrollanter tillsammans med smittskyddsläkare. Om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 kan en verksamhet förbjudas med stöd av 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Johan Nilsson, Miljöchef

Information till restaurang- och caféägare i Östhammars kommun 14 maj 2020

För att underlätta för dig som restaurang- eller caféägare i Östhammars kommun har vår miljöenhet sammanställt information inför sommarsäsongen med anledning av coronaviruset. Denna information skickas också via e-post till berörda företag i kommunen.

Gästerna ska hålla rätt avstånd

Från onsdag den 25 mars 2020 gäller endast bordsservering på restauranger, barer och caféer. Gäster får alltså inte äta eller dricka vid baren. De nya skärpta reglerna (HSLF- FS 2020:9) för att minska smittspridning av covid-19 innebär att mat ska serveras vid borden och att dessa ska vara placerade så att det är lätt för gäster att röra sig utan att det blir trängsel.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det ska vara minst en armslängds avstånd mellan människor, det vill säga minst en meter. Det gäller både inom sällskap och mellan sällskap.

För att uppnå detta kan restauranger duka så att gäster kan sitta längre ifrån varandra vid borden och öka avstånden mellan borden alternativt hänvisa gästerna till vartannat bord.

Det är viktigt att komma ihåg att de nya reglerna är till för att minska trängseln både inne i och utanför restaurangerna, exempelvis på uteserveringar och i köer utanför dörren till serveringen.

Artistuppträdanden och andra evenemang

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innehåller inget förbud för artistuppträdanden, trubadurer eller liknande. Vid artistuppträdanden ska samma skärpta regler tillämpas som för restaurangens lokaler i övrigt. Det innebär att åhörarna ska kunna röra sig utan att trängsel uppstår och med minst en armlängds avstånd mellan gästerna. Verksamhetsutövare och krögare som planerar för trubadurer och artistuppträdanden under sommarhalvåret 2020 får därför planera sina evenemang och vidta åtgärder så att trängsel inte uppstår.

Normal tillsyn under sommaren

Östhammars kommun kommer att bedriva normal tillsyn i sommar utifrån alkohol- och livsmedelslagstiftningen under sommaren. Den kommande tillsynen kommer givetvis att fokusera på om bestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd efterlevs.  De nya skärpta reglerna innebär att kommunens livsmedelsinspektörer ska samråda med smittskyddsläkaren i regionen.

Det är alltså inte i första hand kommunens alkoholhandläggare eller polisen som ska upprätthålla föreskriftens bestämmelser. När det är uppenbart att någon bryter mot reglerna skall ett sådant ärende hanteras av kommunens livsmedelskontrollanter tillsammans med smittskyddsläkare. Om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 kan en verksamhet förbjudas med stöd av 12 § smittskyddsförordningen (2004:255).

Johan Nilsson, Miljöchef

Förtydligad rekommendation om skyddsutrustning vid vård av riskgrupper 14 maj 2020

Efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har Region Uppsala i veckan tagit fram en ny rekommendation specifikt om visir vid ansiktsnära vård av riskgrupper. Den gäller för all vård och omsorg i Region Uppsala och Uppsala län.

Syftet med riktlinjen är att förtydliga i vilka situationer personal inom hälso- och sjukvård eller omvårdnad bör använda visir vid vård av patient eller brukare som har en ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Tillämpningen av rekommendationen görs i varje verksamhet.

- Det är bra att rekommendationerna uppdateras kontinuerligt så vi snabbt kan införa det som behövs i våra verksamheter för att förhindra smittspridning, säger Anette Frode, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Östhammars kommun.

Träning och musik för våra äldre 13 maj 2020

Uppmaningen att hålla fysisk distans till vänner och varandra föder nya umgängesformer. I förra veckan genomfördes en uppskattad utomhusturné med träning, dans och musik för våra ”65-plussare”.

Kreativiteten är stor vad det gäller att hitta nya sätt att umgås och aktivera sig i virustider. I förra veckan bjöds pensionärer till en utomhusturné med inslag av både träning, dans och musik. Samtliga orter i kommunen besöktes.
– Det Jörgen Anderstig och Anna Widing som stod för musikunderhållningen och från Upplands idrottsförbund deltog Christoffer Johansson, som är friskvårdslots, berättar Peter Bender, hälsoutvecklare.

Prova på olika träningsformer

Deltagarna fick information om idrottsförbundets aktiviteter i så kallade lärgrupper – det man förut benämnde studiecirklar. Pensionärer som anmälde sitt intresse att delta fick en bok om hemmaträning. Tillsammans med Elin Ahlund, gyminstruktör, fick de även möjlighet att prova på träning i våra utegym som finns vid Marmavallen i Alunda, vid Sjötorget i Östhammar och vid skidstadion i Österbybruk.

Lyssna från balkongen

– Folk tränade till musiken och några dansade, berättar Peter Bender.
Under eftermiddagarna åkte sällskapet vidare till kommunens boenden. Både Olandsgården, Parkvägen, Edsvägen 16, Lärkbacken och Tallparksgården fick besök. Turnésällskapet sjöng och spelade utomhus och de boende kunde lyssna från sina balkonger eller sina fönster.
– Det var roligt att se hur uppskattad aktiviteten var bland dem som slöt upp, säger Peter. 

Bra rutiner fixar städningen i virustider 12 maj 2020

Kamratskap, flexibilitet och bra rutiner skapar förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning för våra medarbetare på städenheten i virustider. – Utmaningen är att räcka till och att prioritera rätt när fler än vanligt är hemma från jobbet, säger Ingrid Lundberg, gruppledare i Östhammar och Öregrund.

Att ha det rent och snyggt omkring oss på våra arbetsplatser bidrar till ökad trivsel. Städning är en service som vi ofta tar för given men kanske förstår att uppskatta lite mer i virustider.
– Städning är en viktig del av vår verksamhet. Det är en förutsättning för att barn ska kunna vara på förskolan och i skolan, att personer med behov av omsorg ska kunna vara på ett boende och att vi andra ska kunna gå till våra jobb, säger Ingrid Lundberg.
Hon är egentligen utbildad barnskötare men bytte yrke för många år sedan, då hon flyttade till Östhammar och fick jobb som städare.

Bra på att lösa problem

– En av anledningarna till att jag blev kvar är att jag är del av ett väldigt bra arbetslag. Vi har god stämning på jobbet och hjälps alltid åt med det som behöver göras, säger hon.
När det fattas folk, som det gör nu när en del medarbetare är sjuka eller stannar hemma för att de känner symptom, så hjälper de varandra. När det behövs kommer ibland kollegor från andra orter för att hjälpa till.
– Om en medarbetare exempelvis känner sig orolig för att arbeta i en viss miljö eller sammanhang, så hittar vi sätt att lösa det på. Vi byter med varandra och är flexibla beträffande arbetstider. Vi är bra på att lösa problem som kan uppstå, säger Ingrid.

Behöver göra prioriteringar

När hon tvingas prioritera sina resurser väljer hon att städa förskolor, skolor och boenden.
– Det kan hända att städning på andra arbetsplatser ibland kan få stå tillbaka om det skulle vara så att vi inte räcker till, säger hon.
Ibland hör folk av sig till henne för att påtala att städningen på deras arbetsplats är eftersatt. Men de flesta förstår behovet av att göra prioriteringar i en tid då vi har att förhålla oss till en viruspandemi.

Redan hög standard

Städenhetens rutiner är tämligen oförändrade, trots allt prat om hur vi bör agera för att undvika risk för smittspridning. Det beror enligt Ingrid på att enhetens medarbetare redan håller en hög standard beträffande den städning som görs. Det enda som skiljer sig nu är ett ökat fokus på att torka så kallade tagytor, det vill säga alla de ytor som vi vidrör med våra händer. Det är exempelvis dörrhandtag, plattor till automatiska dörröppnare, strömbrytare och trappräcken.

God handhygien räcker långt

– Städning i all ära men egentligen är det allra viktigaste att vi alla tänker till och agerar utifrån de råd och riktlinjer som finns, till exempel tvättar händerna med tvål och vatten, nyser i armvecket och håller avstånd till varandra, säger Ingrid.
Enligt henne räcker god handhygien med tvål och vatten långt. Handsprit är bra att ha med sig i jackfickan eller väskan, i de fall man inte har möjlighet att tvätta sina händer.

Stöd till dig som är anhörig 12 maj 2020

I rådande omständigheter kring smittspridningen av Covid-19 finns en utpräglad oro bland anhöriga vars närstående blivit smittad eller riskerar att smittas. Vi på anhörigcentrum finns här för dig som känner oro för någon du känner och har ett behov av medmänskligt stöd.

Vi finns också här för dig som har förlorat en närstående och som har behov av att dela din sorg.

Samhället har vidtagit många skyddsåtgärder för att förhindra smittspridningen, men det innebär också ett hinder för många anhöriga att ha kontakt med närstående.

För närvarande sker allt stöd via telefon, Skype eller mejl. Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för dig.

Kontakta anhörigkonsulent via Östhammars direkt 0173-860 00 alt. osthammardirekt@osthammar.se 

Hemsida för anhöriga

Läs mer om tips, råd och utbildning på hemsidan för anhöriga Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) 

Idrottens kompensationsstöd 12 maj 2020

Här kan du läsa om vilket stöd din förening kan söka med anledning av Corona.

Kompensationsstöd

Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn-och ungdomsidrotten är prioriterat. Kompensationsstödet gäller föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet.

Detta gäller perioden 12/3-30/6 2020
Förlorade intäkter eller merkostnader för idrottsförening måste uppgå till minst 15 000 kr. Ansökan senast 15 maj via Idrott online.  Mer information finns här.


Inspelad informationsträff om kompensationsstödet hittar du här.

Beslut om stöd ges i mitten av juni 2020.

Projektstöd

Projektstöd kan sökas från RF-SISU Uppland för bibehållen verksamhet. Ansökan sker via Idrott Online. Mer information finns här.

 • Inköp av utrustning eller material för anpassa träning/aktivitet utomhus
 • Kostnad för att genomföra en ny typ av träning/aktivitet som är anpassad
 • Kostnad för bokning av ny/omställd idrottsyta utomhus
 • Kostnad för anpassning av utomhusyta för träning/
 • aktivitet

Senaste uppdateringar från Riksidrottsförbundet hittar du här.

Stöd från RF-SISU Uppland hittar du här.

Våld i nära relationer 7 maj 2020

Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer. Därför riskerar de att fara särskilt illa under coronakrisen. Om du misstänker att någon far illa, eller om du själv behöver hjälp, kan du kontakta socialförvaltningen. Vid akut oro eller hotfull situation ska du alltid ringa 112.

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat. Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt. Men om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stöd, hjälp och skydd att få.

Vill du komma i kontakt med socialtjänsten kan du ringa: 0173-86 000 

Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Det påverkar alla inblandade, den våldsutsatte, barnen men också den som utövar våldet.

Hos kommunen kan du som utsatts för våld i nära relation söka stöd och hjälp i form av;

 • Råd och Stöd
 • Ekonomiskt bistånd
 • Hjälp med boende i akut och långsiktigt skede

Relaterade länkar:

Kommunens stöd och hjälp 

Affischer för att minska smittspridning 6 maj 2020

Nu finns affischer som vi hoppas ska hjälpa dig som driver restaurang- eller butiksverksamhet i Östhammars kommun. Du kan ladda ner affischen från vår webbplats eller att hämta i kommunhuset eller på Turistbyrån i Östhammar.

Affischerna ska fungera för en enhetlig hjälp för företag inom restaurang och handel för att lättare kommunicera vikten av att hindra smittspridningen till verksamhetens besökare.

Du som vill hämta en tryckt affisch är välkommen att göra det i Östhammar direkt, kommunhuset på Stångörsgatan 10, eller hos Östhammars turistbyrå på Rådhustorget 1 i Östhammar. Affischen går också att skriva ut via länkarna nedan.

affisch3

Affischer för att minska smittspridning 7 maj 2020

Nu finns affischer som vi hoppas ska hjälpa dig som driver restaurang- eller butiksverksamhet i Östhammars kommun. Du kan ladda ner affischen från vår webbplats eller att hämta i kommunhuset eller på Turistbyrån i Östhammar.

Affischerna ska fungera för en enhetlig hjälp för företag inom restaurang och handel för att lättare kommunicera vikten av att hindra smittspridningen till verksamhetens besökare.

Du som vill hämta en tryckt affisch är välkommen att göra det i Östhammar direkt, kommunhuset på Stångörsgatan 10, eller hos Östhammars turistbyrå på Rådhustorget 1 i Östhammar. Affischen går också att skriva ut via länkarna nedan.

affisch3

”Att inte träffas är den största skillnaden” 4 maj 2020

Bruksgymnasiets fjärr- och distansundervisning fungerar över förväntan. Engagemanget för att skapa nya rutiner och kunna genomföra undervisningen som planerat är stort bland skolans lärare. Likaså är det hos eleverna, som anpassar sig fint för att kunna ta till sig kunskap på nya sätt.

 – Trots att vi har en proaktiv skolledning som pratade om och förberedde oss på förändringar i samband med Coronautbrottet kom beskedet om att vi skulle undervisa på distans lite som en chock, säger Johan Larsson, samhällskunskapslärare på skolan.

Så snart beskedet landat var skolans lärarkår på tårna för att hitta svar på hur undervisningen nu skulle kunna bedrivas.
– Jag såg ett behov av att ha gemensamma riktlinjer. Skype hade vi redan i organisationen, så jag skrev en mall om dess grundfunktioner och om att komma i gång och använda det, berättar Johan.

Han höll dessutom ett seminarium för kollegorna om att använda Skype, så att alla skulle kunna känna sig trygga med att använda verktyget.
– Det togs emot väldigt bra och att intresset för att lära sig var stort. Skolans lärare visar ett stort driv för att lösa problem och övervinna hinder, säger han.

Tillgängliga enligt schema

Sedan en tid tillbaka bedrivs fjärr- och distansundervisning på skolan. Fjärrundervisning sker med lärare och elever åtskilda i rum, men inte i tid.
– I vanliga fall undervisar vi i ett klassrum, nu gör vi samma sak digitalt. Vi startar lektionen, alla loggar in och närvaron kollas som vanligt. Alla ska vara tillgängliga via Skype enligt schema, säger Johan.
Den första veckan dök en del frågor av praktisk karaktär upp men ganska snart rullade den nya undervisningsformen på bra. Snart konstaterades stora vinster och effekter för både lärare och elever, i form av tidsbesparing och ökad digital kompetens.
– Det här innebär att vi tar språngsteg framåt vad det gäller att använda digitala resurser i vår undervisning, säger Johan.

Kreativa lösningar

Situationen som Coronautbrottet försatte skolan i innebär ett slags stålbad. Enligt Johan är det inte bara av ondo, utan också ett tillfälle att rensa ut det som inte fungerar.
– På det här viset hittar vi sätt att bedriva alternativ undervisning på. Det blir mer flexibelt och innebär till exempel att elever kan vara mer tillgängliga vid frånvaro, säger han.
Fördelarna är många men förstås finns också nackdelar med fjärr- och distansundervisningen. En del elever har större behov av struktur och socialt utbyte och för dem kan den här modellen vara utmanande. För dem har mindre grupper fortsatt tillåtits att träffas på skolan.
Andra har tekniska hinder, exempelvis datorer som inte fungerar för ändamålet eller inte tillräckligt bra uppkopplingar.
– Den typen av problem är enklare att möta. Vi kan till exempel e-posta ett bildspel så kan eleven lyssna via Skype, ifall uppkopplingen inte möjliggör användning av videofunktionen, berättar Johan
Eleverna har hittat flera kreativa lösningar, till exempel ringt upp och lyssnat på undervisningen från en klasskompis dator när inget annat fungerat.

Saknar samspelet

Lärarna på skolan pratar mycket med varandra om situationen och om hur det känns att undervisa på ett nytt sätt.
– Vi tipsar varandra om vad som fungerar och hur vi löst olika problem. Jag tycker att den här situationen innebär en ökad öppenhet och ett förbättrat kollegialt samarbete, säger Johan.
Han gillar att ha fått en anledning att tänka efter en extra gång för att konstruera bra uppgifter som fungerar i ett nytt sammanhang. Det ger ett större fokus på undervisningens innehåll.
– Att inte träffas är den största skillnaden med fjärr- och distansundervisningen. Jag saknar den sociala kontakten och samspelet med eleverna, säger Johan.

Annorlunda skolavslutningar i år 4 maj 2020

Vårterminens student, skolavslutningar och avtackningar blir annorlunda i år. Alla elever kommer att uppmärksammas men det kommer inte att ske på det traditionella sättet.

Östhammars kommun följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och råd och har därför beslutat om följande anpassningar av årets skolavslutningar och student. Om myndighetens restriktioner förändras så kan även besluten förändras. Vi hoppas att alla följer och respekterar dessa beslut för att tillsammans bidra till minskad smittspridning.

Förskolan

Varje enskild förskola kommer att ha avslutning med sina respektive barngrupper men i ett mindre sammanhang, utan vårdnadshavare eller närstående närvarande. Det innebär att förskolorna inte har sina traditionella vårfester eller sommaravslutningar. Alla 5-åringar som lämnar förskolan kommer att uppmärksammas på respektive förskola tillsammans med sina pedagoger.

Grundskolan

Alla grundskolors avslutning sker den 9 juni på förmiddagen. Vårdnadshavare, släkt och vänner kan tyvärr inte kan medverka vid årets skolavslutning. Varje rektor kommer att gå ut med närmare information om hur avslutningen går till just på deras skola.

Gymnasieskolan

Bruksgymnasiet
Bruksgymnasiet kommer att genomföra studentfirande på skolan utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och efter önskemål från elever. Firandet kommer att ske i skolan klassvis med betygsutdelning, mösspåtagning och möjlighet till att träffa klasskamrater, mentorer och lärare. Utspringet kommer att ske i mindre grupper och i omgångar under förmiddagen 5 juni. Elevens närmaste är välkomna att möta upp vid utspringet, dock endast två personer per elev. Mer information finns på Bruksgymnasiets hemsida.

Forsmarks skola
Forsmarks skola kommer att genomföra sin examen 6 juni med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mer information publiceras på Forsmarks skolas hemsida.

”Det känns bra att kunna göra en insats där den behövs!” 30 april 2020

Den här veckan genomfördes den första av två planerade introduktionsutbildningar för dem som sökt jobb hos oss som vikarier inom vård och omsorg. Deltagarna delades in i flera mindre grupper, beroende på sin utbildnings- och erfarenhetsbakgrund för att få med sig så mycket kunskap som möjligt från dessa två dagar. Tre av dem är Marie Nilsson, Peter Wedberg och Evenezer Yohannes Zekarias, här tillsammans med läraren Catharina Widén (tv).

– Det här var ett riktigt bra tillfälle för mig att uppdatera mina kunskaper om vård och omsorg, säger Peter Wedberg, busschaufför och frilansmusiker från Lysta, Gimo.
Det var många år sedan han jobbade som sjukvårdbiträde och inom hemtjänsten, men i dessa föränderliga tider väljer han nu att återvända till vårdyrket.
– Det känns bra att kunna göra en insats där det behövs, menar han.

Marie Nilsson, en av de andra deltagarna, har uppdrag som jourhem och driver ett familjeföretag på en gård mellan Gimo och Alunda.
– Jag har tidigare jobbat som personlig assistent, mentalskötare och inom äldreomsorgen men det var ett antal år sedan. Jag saknar att ha kollegor omkring mig på jobbet, vilket fick mig att söka jobb inom vård och omsorg, säger hon.
Det här tillfället var lite av en ögonöppnare för Marie som nu funderar på att fortsätta en tidigare påbörjad vårdbiträdesutbildning.

Lösa kompetensproblem

Introduktionsutbildningen för våra nyanställda vikarier är ett samarbete mellan personalavdelningen och lärarna på Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram. Den är en av flera aktiviteter som görs för att snabbt kunna lösa kompetensproblem som uppstått i samband med Coronakrisen. Ambitionen är att kunna bistå rekryterande chefer så långt det är möjligt, med utbildning och introduktion.

Lyssna och prova på

Läraren Catharina Widén har sytt ihop det två dagar långa introduktionsprogrammet tillsammans med sina kollegor. Det innehåller bland annat basala hygienrutiner, grunder i nära omvårdnad och förflyttningsteknik. Andra delar av innehållet handlar om etik, människosyn, bemötande och kommunikation. Deltagarna får både lyssna och prova på att göra olika praktiska moment.
– Att få tillfälle att prata om hur man närmar sig en annan människa för att ge stöd till någon som inte bett om det är värdefullt för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. För andra handlar det kanske mest om att uppdatera sina kunskaper om exempelvis lagar, dokumentation och avvikelsehantering, säger hon.

Olika erfarenheter

Programmet för introduktionsutbildningen är ambitiöst, men det är bara grunderna som hinner läras ut.
– Ja, man blir inte vårdbiträde på två dagar, säger Catharina. Det här är en introduktionsutbildning som skapats för människor som vill jobba i vården och som kommer med olika erfarenheter.
21 deltagare, indelade i mindre grupper utifrån sina kunskapsnivåer, har fått utbildning denna vecka och ytterligare ett utbildningstillfälle är planerat för de hittills totalt 58 nyanställda vikarierna.

På ett rättssäkert sätt

Vårdlärarna har möjlighet att ge den här utbildningen tack vare att de just nu bedriver distansundervisning på skolan. Det gör det möjligt för dem att kunna jobba med det här också.
– Vi vill gärna vara med och bidra med det vi kan och underlätta introduktionen för de nya vikarierna så att de kan arbeta med kvalitet och på ett rättssäkert sätt, säger Catharina.
Arbetssättet är uppskattat av deltagarna och lärarna är öppna för fler utbildningstillfällen om det skulle behövas.

Service och omvårdnad

En annan av deltagarna, Evenezer Yohannes Zekarias från Gimo, är student och ser fram emot att jobba som vikarie inom vård och omsorg. Han gillar upplägget kring introduktionsutbildning och kan tänka sig ett arbete inom vård och omsorg i framtiden. Likaså gör Thomas Högman från Öregrund, som jobbat i många år som kock och med frakthantering på Arlanda.
– Jag har ingen utbildning inom det här området men jag är uppväxt med en mormor som var rullstolsburen. Så helt främmande är det inte för mig att vara en resurs för medmänniskor som har behov av service och omvårdnad, säger han.

”Det känns bra att kunna göra en insats där den behövs!” 30 april 2020

Den här veckan genomfördes den första av två planerade introduktionsutbildningar för dem som sökt jobb hos oss som vikarier inom vård och omsorg. Deltagarna delades in i flera mindre grupper, beroende på sin utbildnings- och erfarenhetsbakgrund för att få med sig så mycket kunskap som möjligt från dessa två dagar. Tre av dem är Marie Nilsson, Peter Wedberg och Evenezer Yohannes Zekarias, här tillsammans med läraren Catharina Widén (tv).

– Det här var ett riktigt bra tillfälle för mig att uppdatera mina kunskaper om vård och omsorg, säger Peter Wedberg, busschaufför och frilansmusiker från Lysta, Gimo.
Det var många år sedan han jobbade som sjukvårdbiträde och inom hemtjänsten, men i dessa föränderliga tider väljer han nu att återvända till vårdyrket.
– Det känns bra att kunna göra en insats där det behövs, menar han.

Marie Nilsson, en av de andra deltagarna, har uppdrag som jourhem och driver ett familjeföretag på en gård mellan Gimo och Alunda.
– Jag har tidigare jobbat som personlig assistent, mentalskötare och inom äldreomsorgen men det var ett antal år sedan. Jag saknar att ha kollegor omkring mig på jobbet, vilket fick mig att söka jobb inom vård och omsorg, säger hon.
Det här tillfället var lite av en ögonöppnare för Marie som nu funderar på att fortsätta en tidigare påbörjad vårdbiträdesutbildning.

Lösa kompetensproblem

Introduktionsutbildningen för våra nyanställda vikarier är ett samarbete mellan personalavdelningen och lärarna på Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram. Den är en av flera aktiviteter som görs för att snabbt kunna lösa kompetensproblem som uppstått i samband med Coronakrisen. Ambitionen är att kunna bistå rekryterande chefer så långt det är möjligt, med utbildning och introduktion.

Lyssna och prova på

Läraren Catharina Widén har sytt ihop det två dagar långa introduktionsprogrammet tillsammans med sina kollegor. Det innehåller bland annat basala hygienrutiner, grunder i nära omvårdnad och förflyttningsteknik. Andra delar av innehållet handlar om etik, människosyn, bemötande och kommunikation. Deltagarna får både lyssna och prova på att göra olika praktiska moment.
– Att få tillfälle att prata om hur man närmar sig en annan människa för att ge stöd till någon som inte bett om det är värdefullt för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. För andra handlar det kanske mest om att uppdatera sina kunskaper om exempelvis lagar, dokumentation och avvikelsehantering, säger hon.

Olika erfarenheter

Programmet för introduktionsutbildningen är ambitiöst, men det är bara grunderna som hinner läras ut.
– Ja, man blir inte vårdbiträde på två dagar, säger Catharina. Det här är en introduktionsutbildning som skapats för människor som vill jobba i vården och som kommer med olika erfarenheter.
21 deltagare, indelade i mindre grupper utifrån sina kunskapsnivåer, har fått utbildning denna vecka och ytterligare ett utbildningstillfälle är planerat för de hittills totalt 58 nyanställda vikarierna.

På ett rättssäkert sätt

Vårdlärarna har möjlighet att ge den här utbildningen tack vare att de just nu bedriver distansundervisning på skolan. Det gör det möjligt för dem att kunna jobba med det här också.
– Vi vill gärna vara med och bidra med det vi kan och underlätta introduktionen för de nya vikarierna så att de kan arbeta med kvalitet och på ett rättssäkert sätt, säger Catharina.
Arbetssättet är uppskattat av deltagarna och lärarna är öppna för fler utbildningstillfällen om det skulle behövas.

Service och omvårdnad

En annan av deltagarna, Evenezer Yohannes Zekarias från Gimo, är student och ser fram emot att jobba som vikarie inom vård och omsorg. Han gillar upplägget kring introduktionsutbildning och kan tänka sig ett arbete inom vård och omsorg i framtiden. Likaså gör Thomas Högman från Öregrund, som jobbat i många år som kock och med frakthantering på Arlanda.
– Jag har ingen utbildning inom det här området men jag är uppväxt med en mormor som var rullstolsburen. Så helt främmande är det inte för mig att vara en resurs för medmänniskor som har behov av service och omvårdnad, säger han.

Kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ska granskas 27 april 2020

Östhammar är en av de kommuner som från och med denna vecka kommer att besökas av Inspektionen för vård och omsorg. På agendan står att göra tillsynsinsatser inom äldreomsorgen, för att kunna analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg planerar att göra 1000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen i landets samtliga kommuner. Syftet är att stärka lärandet inom äldreomsorgen och underlätta genomförandet av förbättringsåtgärder.
– Vi ser fram emot att Inspektionen för vård och omsorg kommer till oss för att bidra med stöd och handledning som vi kan ha nytta av, både under nuvarande kris och i samband med framtida sjukdomsutbrott, säger Carina Kumlin, utvecklingschef för Vård och omsorg.

Kommunala och privata aktörers verksamheter granskas

Tillsynen gäller både kommunens och privata aktörers verksamheter, vars chefer kommer att få svara på frågor om de rutiner och säkerhetsåtgärder som tillämpas för att minska smittspridning.
– Det här är ett bra tillfälle att dra lärdomar av vad en sådan här extraordinär situation innebär för vårt arbete inom vård och omsorg, säger Carina Kumlin.

Kunskapsspridning och förbättringsåtgärder i fokus

Tillsynsuppdraget är ett led i regeringens arbete med att begränsa de direkta negativa följdverkningarna av covid-19, men även att stärka kunskaps- och beredskapsläget inför framtiden. Inspektionen för vård och omsorg ska lämna en delredovisning till Socialdepartementet senast den 13 december 2020 och deras uppdrag ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg ska granskas 27 april 2020

Östhammar är en av de kommuner som under de närmsta veckorna kommer att besökas av Inspektionen för vård och omsorg. På agendan står att göra tillsynsinsatser inom äldreomsorgen, för att kunna analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg planerar att göra 1000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen i landets samtliga kommuner. Syftet är att stärka lärandet inom äldreomsorgen och underlätta genomförandet av förbättringsåtgärder.
– Vi ser fram emot att Inspektionen för vård och omsorg kommer till oss för att bidra med stöd och handledning som vi kan ha nytta av, både under nuvarande kris och i samband med framtida sjukdomsutbrott, säger Carina Kumlin, utvecklingschef för Vård och omsorg.

Kommunala och privata aktörers verksamheter

Tillsynen gäller både kommunens och privata aktörers verksamheter, vars chefer kommer att få svara på frågor om de rutiner och säkerhetsåtgärder som tillämpas för att minska smittspridning.
– Det här är ett bra tillfälle att dra lärdomar av vad en sådan här extraordinär situation innebär för vårt arbete inom vård och omsorg, säger Carina Kumlin.

Kunskapsspridning och förbättringsåtgärder i fokus

Tillsynsuppdraget är ett led i regeringens arbete med att begränsa de direkta negativa följdverkningarna av covid-19, men även att stärka kunskaps- och beredskapsläget inför framtiden. Inspektionen för vård och omsorg ska lämna en delredovisning till Socialdepartementet senast den 13 december 2020 och deras uppdrag ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Informationsbesök ska hindra smittspridning på restauranger 24 april 2020

Just nu genomför Östhammars kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer besök på samtliga restauranger i kommunen för att informera om hur verksamheterna ska hindra smittspridning.
Vid nya restriktioner för restaurangerna görs nya besök – allt för att skapa en säker och trygg miljö för personal och besökare inom restaurangbranschen.

uteservering

 

Vi passade på att ställa några frågor till Johan Nilsson, miljöchef i Östhammars kommun, om varför de här informationsbesöken är så viktiga och vem som egentligen är ansvarig för att reglerna följs.


Varför gör ni de här besöken?

Det här är viktiga besök där vi får möjlighet att berätta mer om myndigheternas beslut och rekommendationer och hur restaurangerna ska och bör agera för att hindra smittspridning. Helt enkelt ett sätt för oss att hjälpa restaurangerna att göra rätt.

 

Vilket ansvar har restaurangägaren?

Restaurangägaren ansvarar för att se till att det finns möjlighet att hålla avstånd på restaurangen, att det är avstånd vid köer och att det är bordsservering som gäller och inte servering i bar.

 

Vilket ansvar har besökaren?

Det är viktigt att komma ihåg att besökaren också har ett stort ansvar att följa myndigheternas råd och riktlinjer. Det innebär att besökaren också har ett eget ansvar att stanna hemma om man inte mår bra, att tvätta händerna ofta och förstås att hålla avstånd. Det gäller förstås oavsett om man är i en matvaruaffär eller på en uteservering.


Vad händer om en restaurang inte följer reglerna?

Om vi ser att en verksamhet utsätter sina besökare för risker genom att inte följa myndigheternas regler så har vi ett ansvar att agera. Det kan ske genom att restaurangen får ett föreläggande, men vi har också mandat att tillsammans med smittskyddsläkaren stänga en restaurang om vi bedömer att riskerna är så stora. 

 

Vad tycker du att man som besökare ska göra om man ser att reglerna inte följs?

Om man ser att reglerna inte följs på en restaurang så tycker jag att man ska påpeka det på plats. Detsamma gäller förstås om man tycker att en privatperson inte håller avståndet. Om man noterar att en restaurang fortsatt bryter mot restriktionerna så ska man förstås kontakta Östhammars kommun, så att våra inspektörer kan ta frågan vidare till restaurangen.

 

Skriv ut affisch för att hindra smittspridning

På länken kan du ladda ner en affisch att sätta upp i din verksamhet för att informera om hur dina besökare bäst kan hindra smittspridning.


Affisch i A3-format att skriva ut för restaurang
Affisch i A3-format att skriva ut för butik

Informationsbesök ska hindra smittspridning på restauranger 24 april 2020

Just nu genomför Östhammars kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer besök på samtliga restauranger i kommunen för att informera om hur verksamheterna ska hindra smittspridning.
Vid nya restriktioner för restaurangerna görs nya besök – allt för att skapa en säker och trygg miljö för personal och besökare inom restaurangbranschen.

uteservering

 

Vi passade på att ställa några frågor till Johan Nilsson, miljöchef i Östhammars kommun, om varför de här informationsbesöken är så viktiga och vem som egentligen är ansvarig för att reglerna följs.


Varför gör ni de här besöken?

Det här är viktiga besök där vi får möjlighet att berätta mer om myndigheternas beslut och rekommendationer och hur restaurangerna ska och bör agera för att hindra smittspridning. Helt enkelt ett sätt för oss att hjälpa restaurangerna att göra rätt.

 

Vilket ansvar har restaurangägaren?

Restaurangägaren ansvarar för att se till att det finns möjlighet att hålla avstånd på restaurangen, att det är avstånd vid köer och att det är bordsservering som gäller och inte servering i bar.

 

Vilket ansvar har besökaren?

Det är viktigt att komma ihåg att besökaren också har ett stort ansvar att följa myndigheternas råd och riktlinjer. Det innebär att besökaren också har ett eget ansvar att stanna hemma om man inte mår bra, att tvätta händerna ofta och förstås att hålla avstånd. Det gäller förstås oavsett om man är i en matvaruaffär eller på en uteservering.


Vad händer om en restaurang inte följer reglerna?

Om vi ser att en verksamhet utsätter sina besökare för risker genom att inte följa myndigheternas regler så har vi ett ansvar att agera. Det kan ske genom att restaurangen får ett föreläggande, men vi har också mandat att tillsammans med smittskyddsläkaren stänga en restaurang om vi bedömer att riskerna är så stora. 

 

Vad tycker du att man som besökare ska göra om man ser att reglerna inte följs?

Om man ser att reglerna inte följs på en restaurang så tycker jag att man ska påpeka det på plats. Detsamma gäller förstås om man tycker att en privatperson inte håller avståndet. Om man noterar att en restaurang fortsatt bryter mot restriktionerna så ska man förstås kontakta Östhammars kommun, så att våra inspektörer kan ta frågan vidare till restaurangen.

 

Skriv ut affisch för att hindra smittspridning

På länken kan du ladda ner en affisch att sätta upp i din verksamhet för att informera om hur dina besökare bäst kan hindra smittspridning.


Affisch i A3-format att skriva ut för restaurang
Affisch i A3-format att skriva ut för butik

Informationsbesök ska hindra smittspridning på restauranger 24 april 2020

Just nu genomför Östhammars kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer besök på samtliga restauranger i kommunen för att informera om hur verksamheterna ska hindra smittspridning.
Vid nya restriktioner för restaurangerna görs nya besök – allt för att skapa en säker och trygg miljö för personal och besökare inom restaurangbranschen.

Vi passade på att ställa några frågor till Johan Nilsson, miljöchef i Östhammars kommun, om varför de här informationsbesöken är så viktiga och vem som egentligen är ansvarig för att reglerna följs.


Varför gör ni de här besöken?

Det här är viktiga besök där vi får möjlighet att berätta mer om myndigheternas beslut och rekommendationer och hur restaurangerna ska och bör agera för att hindra smittspridning. Helt enkelt ett sätt för oss att hjälpa restaurangerna att göra rätt.

 

Vilket ansvar har restaurangägaren?

Restaurangägaren ansvarar för att se till att det finns möjlighet att hålla avstånd på restaurangen, att det är avstånd vid köer och att det är bordsservering som gäller och inte servering i bar.

 

Vilket ansvar har besökaren?

Det är viktigt att komma ihåg att besökaren också har ett stort ansvar att följa myndigheternas råd och riktlinjer. Det innebär att besökaren också har ett eget ansvar att stanna hemma om man inte mår bra, att tvätta händerna ofta och förstås att hålla avstånd. Det gäller förstås oavsett om man är i en matvaruaffär eller på en uteservering.


Vad händer om en restaurang inte följer reglerna?

Om vi ser att en verksamhet utsätter sina besökare för risker genom att inte följa myndigheternas regler så har vi ett ansvar att agera. Det kan ske genom att restaurangen får ett föreläggande, men vi har också mandat att tillsammans med smittskyddsläkaren stänga en restaurang om vi bedömer att riskerna är så stora. 

 

Vad tycker du att man som besökare ska göra om man ser att reglerna inte följs?

Om man ser att reglerna inte följs på en restaurang så tycker jag att man ska påpeka det på plats. Detsamma gäller förstås om man tycker att en privatperson inte håller avståndet. Om man noterar att en restaurang fortsatt bryter mot restriktionerna så ska man förstås kontakta Östhammars kommun, så att våra inspektörer kan ta frågan vidare till restaurangen.

 

Skriv ut affisch för att hindra smittspridning

På länken kan du ladda ner en affisch att sätta upp i din verksamhet för att informera om hur dina besökare bäst kan hindra smittspridning.


Affisch i A3-format att skriva ut för restaurang
Affisch i A3-format att skriva ut för butik

Översättning till olika språk förhindrar smittspridning 24 april 2020

Drygt 70 procent av de elever som pratar ett annat språk än svenska hemma har fått information om Coronaviruset översatt till sitt modersmål. Det är resultatet av ett lagarbete som gjorts av lärarna på modersmålsenheten i Östhammars kommun, ett fint bidrag i arbetet med att förhindra smittspridning.

Elever kom till skolan med förkylningssymptom. Det föranledde skolan att informera mer och bättre om vad som gäller, i syfte att inte sprida eventuell virussmitta vidare.
– I samband med det upptäckte vi att det inte är säkert att vi når fram med informationen till de elever och familjer som talar andra språk än svenska hemma, säger Zacharias Fjellander, enhetschef för modersmålsenheten i Gimo.

Med hjälp av kommunens egna modersmålslärare samt de översättningar som Folkhälsomyndigheten har tagit fram på flera olika språk, skred man till verket.
– Vi ville göra vad vi kunde och har skickat ut information om hur smittspridning kan förhindras på totalt tio olika språk, berättar Zacharias.

Gemensamt lagarbete

Drygt 70 procent av de elever som har ett annat modersmål än svenska har hittills fått anpassad information om Coronaviruset.
– Vi når dem som har ansökt om modersmålsundervisning, säger Zacharias. I den här situationen hade han önskat att det fanns ett register över alla elever som har ett annat modersmål än svenska. Det skulle ha underlättat arbetet med att snabbt nå ut med viktig information, men ett sådant register finns inte att tillgå.

Oavsett det är Zacharias nöjd med att ha nått så många som drygt 70 procent av eleverna som har andra modersmål än svenska med den anpassade informationen. Den har skickats ut via Unikum, som är en kommunikationsplattform för våra förskolor och grundskolor. På så sätt nås hela familjer av de viktiga budskapen om hur vi ska förhålla oss till Folkhälsomyndighetens råd i virustider.
– Initiativet att översätta den viktiga information på flera språk kom från en lärare och det är ett riktigt lagarbete på modersmålsenheten som har lett fram till det fina resultatet, säger Zacharias.

Arabiska, persiska, thai, ryska och finska

Modersmålsundervisning ges till barn som pratar ett annat språk än svenska hemma och som behöver få mer kunskaper om sitt ursprungsspråk och om sin kulturella bakgrund.
– Om fler än fem elever ansöker om modersmålsundervisning i ett visst språk ska vi kunna erbjuda det, säger Zacharias. I dagsläget har vi lärare som undervisar i arabiska, persiska, thai, ryska och finska på modersmålsenheten som finns på Bruksgymnasiet i Gimo. Undervisning av andra språk, där vi inte har egna lärare, genomförs med hjälp av köpta fjärrtjänster från Uppsala kommun.

Vi kan alla göra något för att hjälpa andra

Sedan en dryg månad jobbar Zacharias på distans, från Åland där han bor. Den 17 mars stängdes nämligen gränsen, vilket innebär att han inte kan ta sig till jobbet i Gimo som han brukar. Annars brukar han veckopendla, ha korta arbetsveckor i Sverige med alla lektioner förlagda i början av veckan och sköta resterande arbetsuppgifter hemifrån. Just nu, i virustider, bedrivs även modersmålsundervisningen på distans. Det innebär något kortare lektioner med upplägg som anpassas för fjärrundervisning.
– I en sådan här situation behöver vi ha en positiv attityd och hitta lösningar på utmaningarna vi står inför. Vi kan alla göra något för att hjälpa andra i Coronakrisen, säger Zacharias.

Översättning till olika språk förhindrar smittspridning 24 april 2020

Drygt 70 procent av de elever som pratar ett annat språk än svenska hemma har fått information om Coronaviruset översatt till sitt modersmål. Det är resultatet av ett lagarbete som gjorts av lärarna på modersmålsenheten i Östhammars kommun, ett fint bidrag i arbetet med att förhindra smittspridning.

Elever kom till skolan med förkylningssymptom. Det föranledde skolan att informera mer och bättre om vad som gäller, i syfte att inte sprida eventuell virussmitta vidare.
– I samband med det upptäckte vi att det inte är säkert att vi når fram med informationen till de elever och familjer som talar andra språk än svenska hemma, säger Zacharias Fjellander, enhetschef för modersmålsenheten i Gimo.

Med hjälp av kommunens egna modersmålslärare samt de översättningar som Folkhälsomyndigheten har tagit fram på flera olika språk, skred man till verket.
– Vi ville göra vad vi kunde och har skickat ut information om hur smittspridning kan förhindras på totalt tio olika språk, berättar Zacharias.

Gemensamt lagarbete

Drygt 70 procent av de elever som har ett annat modersmål än svenska har hittills fått anpassad information om Coronaviruset.
– Vi når dem som har ansökt om modersmålsundervisning, säger Zacharias. I den här situationen hade han önskat att det fanns ett register över alla elever som har ett annat modersmål än svenska. Det skulle ha underlättat arbetet med att snabbt nå ut med viktig information, men ett sådant register finns inte att tillgå.

Oavsett det är Zacharias nöjd med att ha nått så många som drygt 70 procent av eleverna som har andra modersmål än svenska med den anpassade informationen. Den har skickats ut via Unikum, som är en kommunikationsplattform för våra förskolor och grundskolor. På så sätt nås hela familjer av de viktiga budskapen om hur vi ska förhålla oss till Folkhälsomyndighetens råd i virustider.
– Initiativet att översätta den viktiga information på flera språk kom från en lärare och det är ett riktigt lagarbete på modersmålsenheten som har lett fram till det fina resultatet, säger Zacharias.

Arabiska, persiska, thai, ryska och finska

Modersmålsundervisning ges till barn som pratar ett annat språk än svenska hemma och som behöver få mer kunskaper om sitt ursprungsspråk och om sin kulturella bakgrund.
– Om fler än fem elever ansöker om modersmålsundervisning i ett visst språk ska vi kunna erbjuda det, säger Zacharias. I dagsläget har vi lärare som undervisar i arabiska, persiska, thai, ryska och finska på modersmålsenheten som finns på Bruksgymnasiet i Gimo. Undervisning av andra språk, där vi inte har egna lärare, genomförs med hjälp av köpta fjärrtjänster från Uppsala kommun.

Vi kan alla göra något för att hjälpa andra

Sedan en dryg månad jobbar Zacharias på distans, från Åland där han bor. Den 17 mars stängdes nämligen gränsen, vilket innebär att han inte kan ta sig till jobbet i Gimo som han brukar. Annars brukar han veckopendla, ha korta arbetsveckor i Sverige med alla lektioner förlagda i början av veckan och sköta resterande arbetsuppgifter hemifrån. Just nu, i virustider, bedrivs även modersmålsundervisningen på distans. Det innebär något kortare lektioner med upplägg som anpassas för fjärrundervisning.
– I en sådan här situation behöver vi ha en positiv attityd och hitta lösningar på utmaningarna vi står inför. Vi kan alla göra något för att hjälpa andra i Coronakrisen, säger Zacharias.

När ledarskap sätts på prov 23 april 2020

Sjuksköterskan Jenny Melkerstrand var ny i sin chefsroll när Coronakrisen bröt ut. Oro, risk för smittspridning och en snabb händelseutveckling satte omedelbart hennes ledarskap på prov. – Det är utmanande att vara mitt i en kris, men vi stöttar varandra och jag tycker vi hanterar situationen bra, säger hon.

Det finns ingen vardag i en kris. Händelseförloppet ändras hela tiden, liksom arbetsrutiner utifrån nya råd och rekommendationer om hur vi ska förhålla oss till den. 
– På morgonen när jag kommer till jobbet har jag ingen aning om hur eftermiddagen kommer att se ut. Jag är bara här och nu. Det är det enda som fungerar, säger Jenny Melkerstrand.

Van att hantera kaos

Hon har jobbat många år som sjuksköterska i hemvården och har även jobbat på en intensivvårdsavdelning med för tidigt födda barn. I slutet av förra året började hon arbeta som biträdande enhetschef för hemsjukvården och sjuksköterskorna i Alunda, Gimo och Österbybruk.
Med erfarenhet från arbetet på intensivvårdsavdelningen är hon van att hantera kaos.
– Det som är nytt i den här situationen är att vi inte vet när kaoset kommer att upphöra. En pandemi kan vi inte styra över och den drabbar inte en enskild person utan hela samhället, säger hon.

Kunna behålla lugnet

Smittspridningen som finns i landet påverkar oss alla och ställer nya krav på vård- och omsorgspersonal. Det handlar bland annat om att jobba på ett mer säkert sätt för att inte sprida eventuell smitta och för att inte bli smittade själva. Ökade krav och oro föder många frågor från både anhöriga, närstående och patienter, men också från den egna personalen.
– Det är lätt att känna sig otillräcklig i den här situationen och då gäller det att kunna svara på alla frågor och behålla lugnet, säger Jenny.

Kunna göra ett bra jobb

Jenny har alltid telefonen med sig. Hon vill gärna vara tillgänglig för att svara på frågor och kunna ge råd. Det är viktigt för henne att göra det hon kan för att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt att kunna göra ett bra jobb.
Återhämtning och vila får hon på sin lediga tid som hon gärna tillbringar hemma med familjen, som består av man och fem barn.

Få schemat att gå ihop

Hur behåller man lugnet i en tillvaro som präglas av oro och hög arbetsbelastning?
– De flesta av oss upplever nog att det är stressigt nu men vi jobbar på. Vi vet vad som ska göras och vilka förutsättningarna är, säger Jenny.
Ordinarie arbetsuppgifter med omvårdnad och medicinutdelning görs parallellt med allt det som hör Coronakrisen till. Det kan exempelvis vara att jaga plasthandskar eller annan skyddsutrustning. Eller personal, för att få schemat att gå ihop.
– Chefsrollen innehåller väldigt varierande arbetsuppgifter just nu, konstaterar Jenny.

Vilja att hjälpa varandra

Det handlar om att fokusera på det som är viktigt. Jenny berättar att det är en förmåga som hon och hennes kollegor nu fått tillfälle att öva på. Lojaliteten mellan kollegorna är stor, liksom viljan att hjälpa varandra. Tack vare det orkar hon med den höga arbetsbelastningen och de långa arbetsdagarna.
– Den här situationen är inte något man ror i land själv. Jag tycker att vi hanterar den bra, säger Jenny.

När ledarskap sätts på prov 24 april 2020

Sjuksköterskan Jenny Melkerstrand var ny i sin chefsroll när Coronakrisen bröt ut. Oro, risk för smittspridning och en snabb händelseutveckling satte omedelbart hennes ledarskap på prov. – Det är utmanande att vara mitt i en kris, men vi stöttar varandra och jag tycker vi hanterar situationen bra, säger hon.

Det finns ingen vardag i en kris. Händelseförloppet ändras hela tiden, liksom arbetsrutiner utifrån nya råd och rekommendationer om hur vi ska förhålla oss till den. 
– På morgonen när jag kommer till jobbet har jag ingen aning om hur eftermiddagen kommer att se ut. Jag är bara här och nu. Det är det enda som fungerar, säger Jenny Melkerstrand.

Van att hantera kaos

Hon har jobbat många år som sjuksköterska i hemvården och har även jobbat på en intensivvårdsavdelning med för tidigt födda barn. I slutet av förra året började hon arbeta som biträdande enhetschef för hemsjukvården och sjuksköterskorna i Alunda, Gimo och Österbybruk.
Med erfarenhet från arbetet på intensivvårdsavdelningen är hon van att hantera kaos.
– Det som är nytt i den här situationen är att vi inte vet när kaoset kommer att upphöra. En pandemi kan vi inte styra över och den drabbar inte en enskild person utan hela samhället, säger hon.

Kunna behålla lugnet

Smittspridningen som finns i landet påverkar oss alla och ställer nya krav på vård- och omsorgspersonal. Det handlar bland annat om att jobba på ett mer säkert sätt för att inte sprida eventuell smitta och för att inte bli smittade själva. Ökade krav och oro föder många frågor från både anhöriga, närstående och patienter, men också från den egna personalen.
– Det är lätt att känna sig otillräcklig i den här situationen och då gäller det att kunna svara på alla frågor och behålla lugnet, säger Jenny.

Kunna göra ett bra jobb

Jenny har alltid telefonen med sig. Hon vill gärna vara tillgänglig för att svara på frågor och kunna ge råd. Det är viktigt för henne att göra det hon kan för att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt att kunna göra ett bra jobb.
Återhämtning och vila får hon på sin lediga tid som hon gärna tillbringar hemma med familjen, som består av man och fem barn.

Få schemat att gå ihop

Hur behåller man lugnet i en tillvaro som präglas av oro och hög arbetsbelastning?
– De flesta av oss upplever nog att det är stressigt nu men vi jobbar på. Vi vet vad som ska göras och vilka förutsättningarna är, säger Jenny.
Ordinarie arbetsuppgifter med omvårdnad och medicinutdelning görs parallellt med allt det som hör Coronakrisen till. Det kan exempelvis vara att jaga plasthandskar eller annan skyddsutrustning. Eller personal, för att få schemat att gå ihop.
– Chefsrollen innehåller väldigt varierande arbetsuppgifter just nu, konstaterar Jenny.

Vilja att hjälpa varandra

Det handlar om att fokusera på det som är viktigt. Jenny berättar att det är en förmåga som hon och hennes kollegor nu fått tillfälle att öva på. Lojaliteten mellan kollegorna är stor, liksom viljan att hjälpa varandra. Tack vare det orkar hon med den höga arbetsbelastningen och de långa arbetsdagarna.
– Den här situationen är inte något man ror i land själv. Jag tycker att vi hanterar den bra, säger Jenny.

Många vill hjälpa till inom vård och omsorg 20 april 2020

Rekryteringskampanjen för att säkra bemanningen för vård och omsorg är framgångsrik. – Många hör av sig och vill jobba med oss. Gensvaret på vår kampanj är nästan för bra för att vara sant, säger Lisa Karbelius, HR-strateg. Nu väntar utbildning och introduktion för ett stort antal nya medarbetare, som ska leverera service och omvårdnad till våra brukare.

Vi söker just nu människor med en genuin känsla för service och omvårdnad. Utbildning är inget krav men erfarenhet av att ha jobbat inom vården är meriterande. Det handlar om tillfälliga anställningar i en tid då Coronakrisen föranleder hög sjukfrånvaro i flera av våra personalgrupper.
– Därtill ska ordinarie medarbetare kunna erbjudas sommarsemester, vilket också genererar ett behov av att anställa vikarier, säger Lisa.

Fortfarande möjligt att söka

Viljan att hjälpa till är god. Hittills har 123 ansökningar kommit in tack vare rekryteringskampanjen och nästan lika många har hört av sig beträffande sommarjobb. Och fortfarande finns möjlighet att söka.
– Bland de sökande finns personer från vår kommun och från kringliggande kommuner, berättar Lisa.
Omkring 55 personer ska anställas och förhoppningen är att flertalet av dem som introduceras nu också ska kunna jobba i sommar.
– Det innebär att en stor arbetsinsats gör nu, med många introduktioner på en gång. Men i den bästa av världar kommer vi att ha ett bättre utgångsläge än vi brukar inför sommarsemestrarna, med många vikarier som redan är på plats, säger Lisa.

Bara introduktionen kvar

Personalavdelningen (HR) genomför, tillsammans med lärare på Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram, en två dagar lång introduktionsutbildning för dem som rekryteras. De hjälper även till med behörigheter och annat praktiskt som behöver ordnas i samband med anställningen. Ambitionen är att så långt det är möjligt leverera ”startklara” medarbetare till verksamheterna. Kvar att göra för cheferna är introduktionen på respektive arbetsplats, innan de kan börja arbeta.
– Vi har lagt de flesta av våra ordinarie arbetsuppgifter åt sidan just nu för att kunna fokusera på det här, säger Lisa.

Behöver avlastning

Vanligtvis är det verksamhetscheferna själva som rekryterar nya medarbetare och vikarier inför sommaren. Men i år har de på grund av Coronakrisen fått ett utökat stöd från HR, som läser ansökningar, tar referenser och intervjuar jobbsökande kandidater. Många chefer har en ansträngd situation och behöver den avlastningen. 
– Vi har höga sjuktal bland personalen och våra chefer ställs hela tiden inför nya problem och situationer som måste lösas för att verksamheter ska fungera. I en sådan stund känns det bra att kunna hjälpas åt, säger Lisa.

Många vill hjälpa till inom vård och omsorg 20 april 2020

Rekryteringskampanjen för att säkra bemanningen för vård och omsorg är framgångsrik. – Många hör av sig och vill jobba med oss. Gensvaret på vår kampanj är nästan för bra för att vara sant, säger Lisa Karbelius, HR-strateg. Nu väntar utbildning och introduktion för ett stort antal nya medarbetare, som ska leverera service och omvårdnad till våra brukare.

Vi söker just nu människor med en genuin känsla för service och omvårdnad. Utbildning är inget krav men erfarenhet av att ha jobbat inom vården är meriterande. Det handlar om tillfälliga anställningar i en tid då Coronakrisen föranleder hög sjukfrånvaro i flera av våra personalgrupper.
– Därtill ska ordinarie medarbetare kunna erbjudas sommarsemester, vilket också genererar ett behov av att anställa vikarier, säger Lisa.

Fortfarande möjligt att söka

Viljan att hjälpa till är god. Hittills har 123 ansökningar kommit in tack vare rekryteringskampanjen och nästan lika många har hört av sig beträffande sommarjobb. Och fortfarande finns möjlighet att söka.
– Bland de sökande finns personer från vår kommun och från kringliggande kommuner, berättar Lisa.
Omkring 55 personer ska anställas och förhoppningen är att flertalet av dem som introduceras nu också ska kunna jobba i sommar.
– Det innebär att en stor arbetsinsats gör nu, med många introduktioner på en gång. Men i den bästa av världar kommer vi att ha ett bättre utgångsläge än vi brukar inför sommarsemestrarna, med många vikarier som redan är på plats, säger Lisa.

Bara introduktionen kvar

Personalavdelningen (HR) genomför, tillsammans med lärare på Bruksgymnasiets vård- och omsorgsprogram, en två dagar lång introduktionsutbildning för dem som rekryteras. De hjälper även till med behörigheter och annat praktiskt som behöver ordnas i samband med anställningen. Ambitionen är att så långt det är möjligt leverera ”startklara” medarbetare till verksamheterna. Kvar att göra för cheferna är introduktionen på respektive arbetsplats, innan de kan börja arbeta.
– Vi har lagt de flesta av våra ordinarie arbetsuppgifter åt sidan just nu för att kunna fokusera på det här, säger Lisa.

Behöver avlastning

Vanligtvis är det verksamhetscheferna själva som rekryterar nya medarbetare och vikarier inför sommaren. Men i år har de på grund av Coronakrisen fått ett utökat stöd från HR, som läser ansökningar, tar referenser och intervjuar jobbsökande kandidater. Många chefer har en ansträngd situation och behöver den avlastningen. 
– Vi har höga sjuktal bland personalen och våra chefer ställs hela tiden inför nya problem och situationer som måste lösas för att verksamheter ska fungera. I en sådan stund känns det bra att kunna hjälpas åt, säger Lisa.

Korttidsarbete för att slippa säga upp personal 16 april 2020

Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

sjökrogen3

En av de som valt att nyttja möjligheten med korttidsarbete är Ann Bergström, på Sjökrogen i Östhammar. Sedan den 23 mars är samtliga medarbetare på restaurangen permitterade, vilket innebär att de gått ner 60 % i arbetstid.

- För mig har detta varit en möjlighet att kunna behålla min personal. När den här krisen är över så ska vi stå redo att driva verksamheten som vanligt igen och det klarar jag inte utan mina medarbetare. Därför agerade vi snabbt och såg detta som en möjlighet inte behöva göra oss av med personal, säger Ann Bergström.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet med stödet vid korttidsarbete är att företag ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Stödet har kunnat sökas sedan 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. På Tillväxtverkets webbplats kan du läsa mer om stödet, vem som omfattas och hur du söker. Läs mer här

Korttidsarbete för att slippa säga upp personal 20 april 2020

Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

sjökrogen3

En av de som valt att nyttja möjligheten med korttidsarbete är Ann Bergström, på Sjökrogen i Östhammar. Sedan den 23 mars är samtliga medarbetare på restaurangen permitterade, vilket innebär att de gått ner 60 % i arbetstid.

- För mig har detta varit en möjlighet att kunna behålla min personal. När den här krisen är över så ska vi stå redo att driva verksamheten som vanligt igen och det klarar jag inte utan mina medarbetare. Därför agerade vi snabbt och såg detta som en möjlighet inte behöva göra oss av med personal, säger Ann Bergström.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet med stödet vid korttidsarbete är att företag ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Stödet har kunnat sökas sedan 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. På Tillväxtverkets webbplats kan du läsa mer om stödet, vem som omfattas och hur du söker. Läs mer här

Följ Kommunfullmäktige via webben 16 april 2020

På grund av situationen med covid-19/coronaviruset kommer kommunfullmäktige den 21 april att genomföras i begränsad form. Flera punkter på dagordningen kommer att bordläggas och ett reducerat antal ledamöter närvarar.

Det är de åtgärder Östhammars kommun tagit för att minska smittorisk men att ändå se att den demokratiska processen efterlevs. På grund av smittorisken är även allmänhetens frågestund inställd och vi uppmanar alla intresserade att följa mötet via vår webbsändning.

Kommunfullmäktige börjar kl. 18.00, den 21 april 2020.

Möteskallelse och dagordning till kommunfullmäktige 21 april 

Följ Kommunfullmäktige via webben 16 april 2020

På grund av situationen med covid-19/coronaviruset kommer kommunfullmäktige den 21 april att genomföras i begränsad form. Flera punkter på dagordningen kommer att bordläggas och ett reducerat antal ledamöter närvarar.

Det är de åtgärder Östhammars kommun tagit för att minska smittorisk men att ändå se att den demokratiska processen efterlevs. På grund av smittorisken är även allmänhetens frågestund inställd och vi uppmanar alla intresserade att följa mötet via vår webbsändning.

Kommunfullmäktige börjar kl. 18.00, den 21 april 2020.

Kallelse och ärendelista Kommunfullmäktige 21 april 2020 

Kommunen samlar personal och kompetens för sjuka äldre 15 april 2020

För att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika smittspridning och säkra personalresurser kommer omflyttning att ske av boende och personal mellan kommunens korttidsenhet och närvårdsenhet. Båda enheterna är belägna inom Vårdcentrum i Östhammar.

Kommunen ser det nödvändigt att samla personal och kompetens kring de mest sjuka äldre vid en enhet. Detta kan innebära att personer med beslut om korttidsplats kan få vänta i det egna boendet, med möjlighet till mer stöd från kommunens hemtjänst och hemsjukvård. De berörda kontaktas och får information om vad som gäller för just henne eller honom.

Kommunen samlar personal och kompetens för sjuka äldre 15 april 2020

För att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning att undvika smittspridning och säkra personalresurser kommer omflyttning att ske av boende och personal mellan kommunens korttidsenhet och närvårdsenhet. Båda enheterna är belägna inom Vårdcentrum i Östhammar.

Kommunen ser det nödvändigt att samla personal och kompetens kring de mest sjuka äldre vid en enhet. Detta kan innebära att personer med beslut om korttidsplats kan få vänta i det egna boendet, med möjlighet till mer stöd från kommunens hemtjänst och hemsjukvård. De berörda kontaktas och får information om vad som gäller för just henne eller honom.

Dricksvattenförsörjningen är trygg 14 april 2020

– Det finns inga risker för kemikalietillgången till dricksvattenförsörjningen, säger Pär Dalheim, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten

"Sveriges kommuner har inga problem med dricksvattenförsörjningen. Ett kontinuerligt arbete med att säkra vattenförsörjningen även under extrema situationer till följd av corona-pandemin, har pågått under lång tid."

Läs hela artikeln i Cirkulation

 

Dricksvattenförsörjningen är trygg 15 april 2020

– Det finns inga risker för kemikalietillgången till dricksvattenförsörjningen, säger Pär Dalheim, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten

"Sveriges kommuner har inga problem med dricksvattenförsörjningen. Ett kontinuerligt arbete med att säkra vattenförsörjningen även under extrema situationer till följd av corona-pandemin, har pågått under lång tid."

Läs hela artikeln i Cirkulation

 

Swedbank bidrar till anhörigkontakt 9 april 2020

När landets äldreboenden införde besöksförbud på grund av smittorisk för Coronaviruset väcktes idén om att hjälpa till. Via donerade iPads ska nu ett antal äldreboenden i Tierp och Östhammar få lättare att möta sina anhöriga den digitala vägen.

Andreas Beime, Kontorschef på Swedbank i Tierp och Östhammar fick idén och kunde med finansiering via Sparbanksstiftelsen Upland bistå med tio lokalt inhandlade iPads som nu ska fördelas i kommunerna.

- Det känns jättekul att vi genom dessa iPads kan göra det möjligt för våra brukare att ta emot en digital hälsning, bland annat i påsk, från sina nära och kära, säger Margareta Widén-Berggren, kommunalråd i Östhammars kommun.

Swedbank bidrar till anhörigkontakt 9 april 2020

När landets äldreboenden införde besöksförbud på grund av smittorisk för Coronaviruset väcktes idén om att hjälpa till. Via donerade iPads ska nu ett antal äldreboenden i Tierp och Östhammar få lättare att möta sina anhöriga den digitala vägen.

Andreas Beime, Kontorschef på Swedbank i Tierp och Östhammar fick idén och kunde med finansiering via Sparbanksstiftelsen Upland bistå med tio lokalt inhandlade iPads som nu ska fördelas i kommunerna.

- Det känns jättekul att vi genom dessa iPads kan göra det möjligt för våra brukare att ta emot en digital hälsning, bland annat i påsk, från sina nära och kära, säger Margareta Widén-Berggren, kommunalråd i Östhammars kommun.

Tufft bemanningsuppdrag inom hemtjänsten 8 april 2020

Hon löser en dag i taget. Med en halverad arbetsstyrka har Tove Hesselgren, undersköterska på hemtjänsten i Österbybruk, en minst sagt utmanande uppgift i att bemanna alla turer och se till att alla brukare får vård och omsorg.

Tove Hesselgren jobbar med bemanning och har till uppgift att se till att det är ”fulla rader” 14 dagar framåt, det vill säga klart vilka som jobbar på de olika turerna.  I Österbybruk finns ett 100-tal brukare som behöver hjälp med smått och stort. Vanligtvis innebär det ett pussel som inte är omöjligt att lägga, men nu är läget ett annat. Coronautbrottet har medfört att hälften av personalen är sjukskrivna eller hemma för att våra sjuka barn.
– Jag tar emot nya sjukanmälningar varje dag, säger Tove.

Varje person gör skillnad

Alla som är sjuka eller har symptom ska stanna hemma från jobbet för att förebygga risk för smittspridning.
– Samtidigt är det viktigt att alla som är friska kommer till jobbet. I det här yrket kan vi inte vänta med att besöka våra brukare och utföra våra uppdrag hos dem till en annan dag, säger Tove.

Hon menar att hemtjänstpersonalen kan det här med vårdhygien och arbetar med skyddsutrustning för att inte själva bli smittade, om de träffar någon som har symptom.
– Vi kan inte riskera att fler blir sjuka. Vi behöver alla händer och fötter. Varje person hos oss gör skillnad, säger hon.

Tuffa prioriteringar

Tove tar en dag i taget och löser bemanningen med de resurser som finns till förfogande.
– Den ordinarie personalen som jag har att tillgå är fantastiska människor som ställer upp allt de kan just nu. Många jobbar extra. Därtill kommer personalen från Parkvägen, som hjälper oss med en del turer, berättar hon.

Hon raggar hejvilt bland vikarier och går själv till brukare när det inte finns tillräckligt med personal att tillgå.  På något mirakulöst sätt får hon ihop det. Varje dag.
– Men inte utan att göra en del tuffa prioriteringar. Vi får utgå från en minimumnivå och göra det allra mest nödvändiga. Social samvaro, promenader och andra aktiviteter är exempel på sådant som får vänta, berättar Tove.

De flesta av brukarna har stor förståelse för de här prioriteringarna som behöver göras. En del av dem är mer oroliga över hur länge hemtjänstpersonalen ska orka med att jobba under de här förhållandena än att de själva just nu får mindre omsorg än de brukar få.
– Många anhöriga ställer upp fint och hjälper till. Nu gäller det att hålla huvudet kallt, ta en dag i taget och kämpa på, säger, Tove.

Tufft bemanningsuppdrag inom hemtjänsten 9 april 2020

Hon löser en dag i taget. Med en halverad arbetsstyrka har Tove Hesselgren, undersköterska på hemtjänsten i Österbybruk, en minst sagt utmanande uppgift i att bemanna alla turer och se till att alla brukare får vård och omsorg.

Tove Hesselgren jobbar med bemanning och har till uppgift att se till att det är ”fulla rader” 14 dagar framåt, det vill säga klart vilka som jobbar på de olika turerna.  I Österbybruk finns ett 100-tal brukare som behöver hjälp med smått och stort. Vanligtvis innebär det ett pussel som inte är omöjligt att lägga, men nu är läget ett annat. Coronautbrottet har medfört att hälften av personalen är sjukskrivna eller hemma för att våra sjuka barn.
– Jag tar emot nya sjukanmälningar varje dag, säger Tove.

Varje person gör skillnad

Alla som är sjuka eller har symptom ska stanna hemma från jobbet för att förebygga risk för smittspridning.
– Samtidigt är det viktigt att alla som är friska kommer till jobbet. I det här yrket kan vi inte vänta med att besöka våra brukare och utföra våra uppdrag hos dem till en annan dag, säger Tove.

Hon menar att hemtjänstpersonalen kan det här med vårdhygien och arbetar med skyddsutrustning för att inte själva bli smittade, om de träffar någon som har symptom.
– Vi kan inte riskera att fler blir sjuka. Vi behöver alla händer och fötter. Varje person hos oss gör skillnad, säger hon.

Tuffa prioriteringar

Tove tar en dag i taget och löser bemanningen med de resurser som finns till förfogande.
– Den ordinarie personalen som jag har att tillgå är fantastiska människor som ställer upp allt de kan just nu. Många jobbar extra. Därtill kommer personalen från Parkvägen, som hjälper oss med en del turer, berättar hon.

Hon raggar hejvilt bland vikarier och går själv till brukare när det inte finns tillräckligt med personal att tillgå.  På något mirakulöst sätt får hon ihop det. Varje dag.
– Men inte utan att göra en del tuffa prioriteringar. Vi får utgå från en minimumnivå och göra det allra mest nödvändiga. Social samvaro, promenader och andra aktiviteter är exempel på sådant som får vänta, berättar Tove.

De flesta av brukarna har stor förståelse för de här prioriteringarna som behöver göras. En del av dem är mer oroliga över hur länge hemtjänstpersonalen ska orka med att jobba under de här förhållandena än att de själva just nu får mindre omsorg än de brukar få.
– Många anhöriga ställer upp fint och hjälper till. Nu gäller det att hålla huvudet kallt, ta en dag i taget och kämpa på, säger, Tove.

Hyreslättnader för företag i kommunens lokaler 8 april 2020

För att underlätta för företag som hyr lokaler av Östhammars kommun föreslås nu möjligheten till halvering av hyra/arrende i de fall där hyresgästen är verksam i särskilt utsatta branscher.

Bakgrunden är det stödförslag som Regeringen tagit fram i syfte att underlätta för verksamheter i särskilt utsatta sektorer genom att erbjuda hyresvärdar stöd för en hyressänkning. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

– Regeringen tittar just nu på ett regelverk för stödet, som beräknas vara klart i mitten på april. För att på lokal nivå bidra med stöd till utsatta företag avser vi att genomföra detta så snart regeringen fattat beslut. Det innebär att vi vill möjliggöra en halverad hyra/arrendeavgift till de företag som hyr sina lokaler av Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Stödet skall kunna sökas i efterhand hos Länsstyrelsen och gäller andra kvartalet under 2020.

– Stödet från regeringen ser vi som en uppmaning till fastighetsägare och hyresgäster att samarbeta för att tillsammans rida ut krisen. Stiftelsen Östhammarshem har också redan gått ut med besked om en 50-procentig hyresnedsättning för det andra kvartalet till sina lokalhyresgäster, säger Ulf Andersson.

Läs mer om stödförslaget på Länsstyrelsens webbplats

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar 8 april 2020

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år vara särskilt försiktiga. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

För att motverka spridning av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma vid symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika kollektivtrafik. De bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Så ska vi göra för att minska smittspridning 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

 • Arbetsgivare bör se till att personal och eventuella besökare håller avstånd. Arbetsgivare bör se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt se till att anställda undviker onödiga resor.

 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar 9 april 2020

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år vara särskilt försiktiga. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

För att motverka spridning av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma vid symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika kollektivtrafik. De bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning. De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Så ska vi göra för att minska smittspridning 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

 • Arbetsgivare bör se till att personal och eventuella besökare håller avstånd. Arbetsgivare bör se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt se till att anställda undviker onödiga resor.

 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Slopade årliga avgifter för serveringstillstånd och miljöskydd 8 april 2020

Östhammars kommuns krisledningsnämnd föreslår för kommunfullmäktige att besluta om slopade årliga avgifter för tillsyn för företag som drabbats hårt av coronakrisen.

Förslaget gäller årliga avgifter för verksamheter inom nedanstående områden:

 • Servering enligt alkohollagen
 • Hälsoskydd
 • Livsmedel
 • Tobak
 • Läkemedel
 • Folköl

Förslaget om slopade avgifter gäller också mindre företag som tar emot tillsynsbesök från kommunen och där betalningen normalt sker i efterskott.

– Att slopa de årliga avgifterna för valda verksamheter är ett sätt att hjälpa företagen i den likviditetskris som många just nu upplever. Vi kommer att återkomma med löpande information kring detta, men det viktigaste budskapet just nu är att företagen inte behöver agera själva för att detta ska ske. Den som berörs av förslaget kommer inte att få någon faktura från oss när det gäller årliga avgifter, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Till de företag som inte ingår i förslaget hör större miljöverksamheter (B- eller C-verksamhet med tillståndsplikt eller anmälningsplikt) samt kommunala verksamheter och bolag. Avgift som debiteras vid uppföljande tillsynsbesök på grund av brist i verksamheten kommer också att debiteras som vanligt.

Förslaget omfattar inte privatpersoner.

Kommunfullmäktige sammanträder den 21:a april.

Om du har frågor rörande detta är du välkommen att höra av dig till byggochmiljonamnden@osthammar.se.

Slopade årliga avgifter för serveringstillstånd och miljöskydd 9 april 2020

Östhammars kommuns krisledningsnämnd föreslår för kommunfullmäktige att besluta om slopade årliga avgifter för tillsyn för företag som drabbats hårt av coronakrisen.

Förslaget gäller årliga avgifter för verksamheter inom nedanstående områden:

 • Servering enligt alkohollagen
 • Hälsoskydd
 • Livsmedel
 • Tobak
 • Läkemedel
 • Folköl

Förslaget om slopade avgifter gäller också mindre företag som tar emot tillsynsbesök från kommunen och där betalningen normalt sker i efterskott.

– Att slopa de årliga avgifterna för valda verksamheter är ett sätt att hjälpa företagen i den likviditetskris som många just nu upplever. Vi kommer att återkomma med löpande information kring detta, men det viktigaste budskapet just nu är att företagen inte behöver agera själva för att detta ska ske. Den som berörs av förslaget kommer inte att få någon faktura från oss när det gäller årliga avgifter, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Till de företag som inte ingår i förslaget hör större miljöverksamheter (B- eller C-verksamhet med tillståndsplikt eller anmälningsplikt) samt kommunala verksamheter och bolag. Avgift som debiteras vid uppföljande tillsynsbesök på grund av brist i verksamheten kommer också att debiteras som vanligt.

Förslaget omfattar inte privatpersoner.

Kommunfullmäktige sammanträder den 21:a april.

Om du har frågor rörande detta är du välkommen att höra av dig till byggochmiljonamnden@osthammar.se.

Uteserveringar i Östhammars kommun får öppna tidigare 7 april 2020

För att stötta företagen i Östhammars kommun föreslår nu krisledningsnämnden till Kommunfullmäktige att besluta om en tidigarelagd öppningstid för uteserveringar till de verksamheter som önskar. Detta för att underlätta för företag som just nu har det svårt med anledning av Coronapandemin.

– Vi vill göra det lättare att tidigt kunna erbjuda ökade sittplatser utomhus. Vår förhoppning är att detta ska ge fler besökare till en bransch som just nu har det mycket svårt, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

För att ta del av denna möjlighet behöver du som företagare göra följande:

 1. Kontakta Östhammar direkt för att godkänt från tekniska kontoret att ställa ut möbler
 2. Maila byggochmiljo@osthammar.se för att ändra villkoret i ditt serveringstillstånd
 3. Sök tillstånd för på polisens webbplats.

Uteserveringar i Östhammars kommun får öppna tidigare 9 april 2020

För att stötta företagen i Östhammars kommun föreslår nu krisledningsnämnden till Kommunfullmäktige att besluta om en tidigarelagd öppningstid för uteserveringar till de verksamheter som önskar. Detta för att underlätta för företag som just nu har det svårt med anledning av Coronapandemin.

– Vi vill göra det lättare att tidigt kunna erbjuda ökade sittplatser utomhus. Vår förhoppning är att detta ska ge fler besökare till en bransch som just nu har det mycket svårt, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

För att ta del av denna möjlighet behöver du som företagare göra följande:

 1. Kontakta Östhammar direkt för att godkänt från tekniska kontoret att ställa ut möbler
 2. Maila byggochmiljo@osthammar.se för att ändra villkoret i ditt serveringstillstånd
 3. Sök tillstånd för på polisens webbplats.

Daglig verksamhet tillverkar visir till vård- och omsorgspersonal 7 april 2020

Flitens lampa lyser i Konst och medias lokaler i Östhammar. Här tillverkar Daglig verksamhets arbetstagare visir av overheadfilm, resårband och skumgummi – skyddsutrustning i coronakristider för alla som jobbar inom vård och omsorg.

Helt nya arbetsuppgifter väntade arbetstagarna på Konst och media, när de kom till jobbet en dag i förra veckan. Personalen som jobbar inom vård och omsorg behöver tillgång till skyddsutrustning för att kunna vårda människor med symptom och ha beredskap att kunna vårda sjuka människor, utan att riskera att bli smittade själva.

Känns bra att kunna hjälpa till

Arbetstagarna på Daglig verksamhet är inte sena att vilja hjälpa till.
– Vi har tillverkat 200 visir den här förmiddagen och fler ska det bli, säger Birgitta Söderström, en av arbetstagarna.
Konstruktionen är enkel men så är det också engångsutrustning det handlar om. En overheadfilm fästs på en skumgummibit och så häftas ett resårband dit, sedan är visiret klart.
Att kunna vara med och hjälpa till i krisen känns bra, tycker Birgitta och hennes kollegor Anne Engberg och Tilda Josefsson som jobbar med produktionen den här dagen.
– I morgon tror jag vi kommer att vara ännu fler här som kan hjälpa till med uppdraget, säger Tommy Karlsson, arbetshandledare.

Kommunens dagliga verksamhet erbjuder sysselsättning på tolv olika enheter. En av dem är Konst och media, som i vanliga fall exempelvis jobbar med att framställa konst-och hantverksprodukter som säljs i den lokala butiken Focus i centrum.

Daglig verksamhet tillverkar visir till vård- och omsorgspersonal 9 april 2020

Flitens lampa lyser i Konst och medias lokaler i Östhammar. Här tillverkar Daglig verksamhets arbetstagare visir av overheadfilm, resårband och skumgummi – skyddsutrustning i coronakristider för alla som jobbar inom vård och omsorg.

Helt nya arbetsuppgifter väntade arbetstagarna på Konst och media, när de kom till jobbet en dag i förra veckan. Personalen som jobbar inom vård och omsorg behöver tillgång till skyddsutrustning för att kunna vårda människor med symptom och ha beredskap att kunna vårda sjuka människor, utan att riskera att bli smittade själva.

Känns bra att kunna hjälpa till

Arbetstagarna på Daglig verksamhet är inte sena att vilja hjälpa till.
– Vi har tillverkat 200 visir den här förmiddagen och fler ska det bli, säger Birgitta Söderström, en av arbetstagarna.
Konstruktionen är enkel men så är det också engångsutrustning det handlar om. En overheadfilm fästs på en skumgummibit och så häftas ett resårband dit, sedan är visiret klart.
Att kunna vara med och hjälpa till i krisen känns bra, tycker Birgitta och hennes kollegor Anne Engberg och Tilda Josefsson som jobbar med produktionen den här dagen.
– I morgon tror jag vi kommer att vara ännu fler här som kan hjälpa till med uppdraget, säger Tommy Karlsson, arbetshandledare.

Kommunens dagliga verksamhet erbjuder sysselsättning på tolv olika enheter. En av dem är Konst och media, som i vanliga fall exempelvis jobbar med att framställa konst-och hantverksprodukter som säljs i den lokala butiken Focus i centrum.

Länets politiker i gemensamt uttalande om läget 3 april 2020

Länets politiker har samlats kring ett gemensamt uttalande kring rådande situation. De politiska meningsskiljaktigheter som kan finnas i normaltid har helt lagts åt sidan för att vi ska kunna ta ett gemensamt ansvar för vårt län, skriver landshövdingen Göran Enander och ledande representanter för Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län

Den senaste tiden har vårt samhälle prövats hårt. Vidden av coronavirusets framfart, globalt och lokalt, kan ännu inte helt förutspås. Men det som står klart är att vi alla, var och en av oss, redan i nuläget påverkas mer eller mindre i vår vardag, i vårt arbetsliv och i våra relationer. Vår rörelsefrihet begränsas och saker vi tidigare kunnat ta för givna gäller inte längre.

Vi som arbetar och är ansvariga på lokal, regional och statlig nivå i Uppsala län är medvetna om att ni som invånare ställs inför prövningar, att de nationella restriktioner som vidtagits tvingar oss alla till nya rutiner och umbäranden. Men vi är också övertygade om att alla vill göra sitt yttersta för att hjälpa till att hantera situationen i en stund som denna.

I vårt län har vi en lång tradition av nära samarbete och samverkan. Det är en bra grund att stå stadigt och tryggt på även när samhället sätts på prov. Som län står vi enade i det krisarbete som fordras för att möta alla de utmaningar utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 ställer oss inför. De meningsskiljaktigheter som vi på den politiska nivån kan ha i normaltid har helt lagts åt sidan för att vi ska kunna ta ett gemensamt ansvar för vårt län. Vi som arbetar på ledande positioner inom stat, kommun och region i Uppsala län samverkar både för att reducera smittspridningen och för att minimera effekterna av de åtgärder som är nödvändiga att vidta.

Coronapandemin är en kris på flera nivåer. Den berör oss som individer och som kollektiv, den slår mot vår ekonomi, vår infrastruktur och mot folkhälsan. Vår främsta uppgift är som alltid att värna människors liv och hälsa, men också att se till att samhällets viktiga funktioner upprätthålls. För detta krävs en helhetssyn. Vi tar ansvar inom våra respektive områden och koordinerar de krav och behov som vi ser behöver hanteras av den nationella nivån. Med ett helikopterperspektiv följs noga den utveckling som sker ute i våra åtta kommuner.

Vi är väl införstådda med det extremt pressade läge som många av våra företag nu befinner sig i. Inom ramen för det ansvar och de möjligheter som våra offentliga uppdrag medger försöker vi på alla sätt mildra konsekvenserna genom aktiva insatser. Vi ser över hur vi kan underlätta genom att möjliggöra betalningsanstånd, påskynda utbetalningar av olika typer av företagsstöd, korta ned betalningstider till leverantörer och på andra sätt lätta den börda som stora delar av näringslivet nu får bära.
Vi är också medvetna om de personliga påfrestningar som drabbar många när hårda prioriteringar måste göras, där utsatta grupper som alltid vid den här typen av händelser är de som riskerar att drabbas hårdast. Vi bevakar och gör vårt yttersta för att förebygga social oro som konsekvens av de restriktioner som införts. Den trygghet och förutsägbarhet som våra dagliga rutiner ger oss – i form av ett arbete eller utbildning att gå till, möjligheten att umgås med vänner och familj, deltagande i föreningsliv och fritidsaktiviteter, och så vidare – har för många tillfälligt pausats. Vi måste alla acceptera situationen som den är och bibehålla så mycket lugn vi kan i rådande situation. Vi vet inte när, men förr eller senare kommer även denna situation att vara över.

Dagligen pågår ett intensivt och samspelt arbete. Vi ser till att ha löpande avstämningar och täta överläggningar för att ta fram aktuella och gemensamma lägesbilder så att vi är koordinerade när det gäller insatser och inriktning i krishanteringen. Tillsammans är vi beredda att ta vårt ansvar!

Vår varma uppskattning går till alla de som arbetar under mycket tuffa former inom vård och omsorg och som varje dag gör heroiska insatser för samhällets bästa. För att så långt som möjligt underlätta för dem, så att de kan fortsätta att utföra sitt livsviktiga arbete, hjälps vi åt när det gäller att få fram skyddsutrustning och annan materiel, för att därefter fördela och distribuera den efter behov. Vi håller våra fysiska sociala kontakter på en miniminivå och ser till att genomföra våra möten huvudsakligen via videolänk eller telefon.

Så många hjälpande händer sträcks nu ut. Det är fantastiskt att få bevittna. De insatser som civilsamhället bidrar med runt om i länet är imponerade. Viljan att värna äldre och behövande, samt stödja lokalt näringsliv och ideella föreningar är ett mått på ett samhälles styrka. I det här är vi alla grannar och medmänniskor.

Redan nu pågår förberedelser och planering för att möta alla tänkbara och långsiktiga konsekvenser som nuvarande situation kommer att ha på vårt samhälle i flera led. Det innebär att vi inte bara arbetar med att begränsa risker för stunden, utan även gemensamt försöker vara förutseende och proaktiva när det gäller tiden som kommer efter detta.

Vår absoluta målsättning är att i dag, i morgon och i framtiden gemensamt på bästa sätt stödja länets alla invånare, organisationer och näringsliv. Vår fasta övertygelse är att dessa utmaningar i slutändan kommer att stärka Uppsala län.

Göran Enander, landshövding i Uppsala län

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala

Helena Proos (S), regionstyrelsens andre vice ordförande, Region Uppsala

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, Uppsala kommun

Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordförande, Tierps kommun

Jonas Nyberg (S), oppositionsråd, Tierps kommun

Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Älvkarleby kommun

Roger Petrini (M), oppositionsråd, Älvkarleby kommun

Jakob Spangenberg (C) kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun

Per-Olov Olsson (M), oppositionsråd, Östhammars kommun

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, Heby kommun

Ewa Westling Olzon (M), oppositionsråd, Heby kommun

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun

Jesper Englundh (S), oppositionsråd, Enköpings kommun

Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Knivsta kommun

Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, Knivsta kommun

Liselotte Granh Elg (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun

Agneta Hägglund (S), oppositionsråd, Håbo kommun

Länets politiker i gemensamt uttalande om läget 9 april 2020

Länets politiker har samlats kring ett gemensamt uttalande kring rådande situation. De politiska meningsskiljaktigheter som kan finnas i normaltid har helt lagts åt sidan för att vi ska kunna ta ett gemensamt ansvar för vårt län, skriver landshövdingen Göran Enander och ledande representanter för Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län

Den senaste tiden har vårt samhälle prövats hårt. Vidden av coronavirusets framfart, globalt och lokalt, kan ännu inte helt förutspås. Men det som står klart är att vi alla, var och en av oss, redan i nuläget påverkas mer eller mindre i vår vardag, i vårt arbetsliv och i våra relationer. Vår rörelsefrihet begränsas och saker vi tidigare kunnat ta för givna gäller inte längre.

Vi som arbetar och är ansvariga på lokal, regional och statlig nivå i Uppsala län är medvetna om att ni som invånare ställs inför prövningar, att de nationella restriktioner som vidtagits tvingar oss alla till nya rutiner och umbäranden. Men vi är också övertygade om att alla vill göra sitt yttersta för att hjälpa till att hantera situationen i en stund som denna.

I vårt län har vi en lång tradition av nära samarbete och samverkan. Det är en bra grund att stå stadigt och tryggt på även när samhället sätts på prov. Som län står vi enade i det krisarbete som fordras för att möta alla de utmaningar utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 ställer oss inför. De meningsskiljaktigheter som vi på den politiska nivån kan ha i normaltid har helt lagts åt sidan för att vi ska kunna ta ett gemensamt ansvar för vårt län. Vi som arbetar på ledande positioner inom stat, kommun och region i Uppsala län samverkar både för att reducera smittspridningen och för att minimera effekterna av de åtgärder som är nödvändiga att vidta.

Coronapandemin är en kris på flera nivåer. Den berör oss som individer och som kollektiv, den slår mot vår ekonomi, vår infrastruktur och mot folkhälsan. Vår främsta uppgift är som alltid att värna människors liv och hälsa, men också att se till att samhällets viktiga funktioner upprätthålls. För detta krävs en helhetssyn. Vi tar ansvar inom våra respektive områden och koordinerar de krav och behov som vi ser behöver hanteras av den nationella nivån. Med ett helikopterperspektiv följs noga den utveckling som sker ute i våra åtta kommuner.

Vi är väl införstådda med det extremt pressade läge som många av våra företag nu befinner sig i. Inom ramen för det ansvar och de möjligheter som våra offentliga uppdrag medger försöker vi på alla sätt mildra konsekvenserna genom aktiva insatser. Vi ser över hur vi kan underlätta genom att möjliggöra betalningsanstånd, påskynda utbetalningar av olika typer av företagsstöd, korta ned betalningstider till leverantörer och på andra sätt lätta den börda som stora delar av näringslivet nu får bära.
Vi är också medvetna om de personliga påfrestningar som drabbar många när hårda prioriteringar måste göras, där utsatta grupper som alltid vid den här typen av händelser är de som riskerar att drabbas hårdast. Vi bevakar och gör vårt yttersta för att förebygga social oro som konsekvens av de restriktioner som införts. Den trygghet och förutsägbarhet som våra dagliga rutiner ger oss – i form av ett arbete eller utbildning att gå till, möjligheten att umgås med vänner och familj, deltagande i föreningsliv och fritidsaktiviteter, och så vidare – har för många tillfälligt pausats. Vi måste alla acceptera situationen som den är och bibehålla så mycket lugn vi kan i rådande situation. Vi vet inte när, men förr eller senare kommer även denna situation att vara över.

Dagligen pågår ett intensivt och samspelt arbete. Vi ser till att ha löpande avstämningar och täta överläggningar för att ta fram aktuella och gemensamma lägesbilder så att vi är koordinerade när det gäller insatser och inriktning i krishanteringen. Tillsammans är vi beredda att ta vårt ansvar!

Vår varma uppskattning går till alla de som arbetar under mycket tuffa former inom vård och omsorg och som varje dag gör heroiska insatser för samhällets bästa. För att så långt som möjligt underlätta för dem, så att de kan fortsätta att utföra sitt livsviktiga arbete, hjälps vi åt när det gäller att få fram skyddsutrustning och annan materiel, för att därefter fördela och distribuera den efter behov. Vi håller våra fysiska sociala kontakter på en miniminivå och ser till att genomföra våra möten huvudsakligen via videolänk eller telefon.

Så många hjälpande händer sträcks nu ut. Det är fantastiskt att få bevittna. De insatser som civilsamhället bidrar med runt om i länet är imponerade. Viljan att värna äldre och behövande, samt stödja lokalt näringsliv och ideella föreningar är ett mått på ett samhälles styrka. I det här är vi alla grannar och medmänniskor.

Redan nu pågår förberedelser och planering för att möta alla tänkbara och långsiktiga konsekvenser som nuvarande situation kommer att ha på vårt samhälle i flera led. Det innebär att vi inte bara arbetar med att begränsa risker för stunden, utan även gemensamt försöker vara förutseende och proaktiva när det gäller tiden som kommer efter detta.

Vår absoluta målsättning är att i dag, i morgon och i framtiden gemensamt på bästa sätt stödja länets alla invånare, organisationer och näringsliv. Vår fasta övertygelse är att dessa utmaningar i slutändan kommer att stärka Uppsala län.

Göran Enander, landshövding i Uppsala län

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala

Helena Proos (S), regionstyrelsens andre vice ordförande, Region Uppsala

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande, Uppsala kommun

Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordförande, Tierps kommun

Jonas Nyberg (S), oppositionsråd, Tierps kommun

Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Älvkarleby kommun

Roger Petrini (M), oppositionsråd, Älvkarleby kommun

Jakob Spangenberg (C) kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun

Per-Olov Olsson (M), oppositionsråd, Östhammars kommun

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande, Heby kommun

Ewa Westling Olzon (M), oppositionsråd, Heby kommun

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande, Enköpings kommun

Jesper Englundh (S), oppositionsråd, Enköpings kommun

Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Knivsta kommun

Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, Knivsta kommun

Liselotte Granh Elg (M), kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun

Agneta Hägglund (S), oppositionsråd, Håbo kommun

Deltidsboendes rätt till hemtjänst begränsas 3 april 2020

Vård- och omsorg befinner sig i ett mycket pressat läge med anledning av coronautbrottet och kommunerna uppmanas att göra allt de kan för att förhindra smittspridning i landet. Det har föranlett socialnämnden att fatta beslut om att tillfälligt begränsa hemtjänst för deltidsboende i kommunen.

Att kunna verkställa de beslut som är fattade om hemtjänst och hemsjukvård är en utmaning i rådande situation för vår vård- och omsorgspersonal. Anledningen är nya och mer tidskrävande rutiner för att sköta brukare som är sjuka eller uppvisar symptom i kombination med en ökad sjukfrånvaro bland personalen. 

Myndigheter avråder från att resa 

Samtidigt uppmanar Folkhälsomyndigheten kommunerna att göra det som krävs, i syfte att förhindra smittspridning i landet. De avråder exempelvis människor från att delta i sociala sammanhang och att resa. Äldre personer, och andra som tillhör riskgrupper, bör särskilt nogsamt beakta myndighetens råd. Statistik visar att det är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

Inte bevilja ansökan om hemtjänst/vård 

Med anledning av den rådande situationen har socialnämnden fattat beslut att inte bevilja ansökningar om hemtjänst och hemsjukvård för dem som inte är folkbokförda i Östhammars kommun. Beslutet är tillfälligt och gäller året ut men kan komma att omprövas.
– Coronautbrottet har satt verksamheten i ett ansträngt läge. En extraordinär situation som detta kräver extraordinära lösningar, säger Lisa Norén (S), ordförande i socialnämnden.
Beslutet handlar främst om personalbrist, men också om att ta ansvar för att begränsa smittspridning.
– Det måste finnas en rimlig möjlighet för oss att bedriva en kvalitativ verksamhet. Vi behöver också värna om våra kommuninvånare och om vår personal, säger Lisa Norén.

Deltidsboendes rätt till hemtjänst begränsas 9 april 2020

Vård- och omsorg befinner sig i ett mycket pressat läge med anledning av coronautbrottet och kommunerna uppmanas att göra allt de kan för att förhindra smittspridning i landet. Det har föranlett socialnämnden att fatta beslut om att tillfälligt begränsa hemtjänst för deltidsboende i kommunen.

Att kunna verkställa de beslut som är fattade om hemtjänst och hemsjukvård är en utmaning i rådande situation för vår vård- och omsorgspersonal. Anledningen är nya och mer tidskrävande rutiner för att sköta brukare som är sjuka eller uppvisar symptom i kombination med en ökad sjukfrånvaro bland personalen. 

Myndigheter avråder från att resa 

Samtidigt uppmanar Folkhälsomyndigheten kommunerna att göra det som krävs, i syfte att förhindra smittspridning i landet. De avråder exempelvis människor från att delta i sociala sammanhang och att resa. Äldre personer, och andra som tillhör riskgrupper, bör särskilt nogsamt beakta myndighetens råd. Statistik visar att det är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

Inte bevilja ansökan om hemtjänst/vård 

Med anledning av den rådande situationen har socialnämnden fattat beslut att inte bevilja ansökningar om hemtjänst och hemsjukvård för dem som inte är folkbokförda i Östhammars kommun. Beslutet är tillfälligt och gäller året ut men kan komma att omprövas.
– Coronautbrottet har satt verksamheten i ett ansträngt läge. En extraordinär situation som detta kräver extraordinära lösningar, säger Lisa Norén (S), ordförande i socialnämnden.
Beslutet handlar främst om personalbrist, men också om att ta ansvar för att begränsa smittspridning.
– Det måste finnas en rimlig möjlighet för oss att bedriva en kvalitativ verksamhet. Vi behöver också värna om våra kommuninvånare och om vår personal, säger Lisa Norén.

Stöd till dig som är anhörig 9 april 2020

I rådande omständigheter kring smittspridningen av Covid-19 finns en utpräglad oro bland anhöriga vars närstående blivit smittad eller riskerar att smittas. Vi på anhörigcentrum finns här för dig som känner oro för någon du känner och har ett behov av medmänskligt stöd.

Vi finns också här för dig som har förlorat en närstående och som har behov av att dela din sorg.

Samhället har vidtagit många skyddsåtgärder för att förhindra smittspridningen, men det innebär också ett hinder för många anhöriga att ha kontakt med närstående.

För närvarande sker allt stöd via telefon, Skype eller mejl. Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för dig.

Kontakta anhörigkonsulent via Östhammars direkt 0173-860 00 alt. osthammardirekt@osthammar.se

Vi är i behov av skyddsutrustning 2 april 2020

Efterfrågan av skyddsmaterial är stor i hela landet och även i vår kommun. Därför vill vi be er om hjälp. Om du som privatperson eller företag har skyddsutrustning, eller tips på var vi kan få tag på utrustning hör av er till oss.

Vi har rutiner för hur vi arbeta med människor i vår verksamhet till följd av coronaviruset och skyddsutrustningen är till för att skydda vår personal och de vi vårdar.

Det vi är i behov av i dagsläget är:

 • Skyddsoveraller
 • Skyddsrockar med lång ärm,
 • Engångsförkläden med lång ärm
 • Handskar
 • Ansiktsskydd med visir
 • Munskydd/andningsskydd
 • Stänkskydd/glasögon
 • Handsprit
 • Handdesinfektion
 • Ytdesinfektion
 • Tvål
Om det finns någon av er därute som kan hjälpa till med något av detta så är vi mycket tacksamma.  Alla ni som vill, kan bidra och ge tips gör en stor insats. Tillsammans minskar vi smittspridning!

Hör av er till Lena Nilsson Sääf på socialförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Vi är i behov av skyddsutrustning 3 april 2020

Efterfrågan av skyddsmaterial är stor i hela landet och även i vår kommun. Därför vill vi be er om hjälp. Om du som privatperson eller företag har skyddsutrustning, eller tips på var vi kan få tag på utrustning hör av er till oss.

Vi har rutiner för hur vi arbeta med människor i vår verksamhet till följd av coronaviruset och skyddsutrustningen är till för att skydda vår personal och de vi vårdar.

Det vi är i behov av i dagsläget är:

 • Skyddsoveraller
 • Skyddsrockar med lång ärm,
 • Engångsförkläden med lång ärm
 • Handskar
 • Ansiktsskydd med visir
 • Munskydd/andningsskydd
 • Stänkskydd/glasögon
 • Handsprit
 • Handdesinfektion
 • Ytdesinfektion
 • Tvål
Om det finns någon av er därute som kan hjälpa till med något av detta så är vi mycket tacksamma.  Alla ni som vill, kan bidra och ge tips gör en stor insats. Tillsammans minskar vi smittspridning!

Hör av er till Lena Nilsson Sääf på socialförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Vi är i behov av skyddsutrustning 9 april 2020

Efterfrågan av skyddsmaterial är stor i hela landet och även i vår kommun. Därför vill vi be er om hjälp. Om du som privatperson eller företag har skyddsutrustning, eller tips på var vi kan få tag på utrustning hör av er till oss.

Vi har rutiner för hur vi arbeta med människor i vår verksamhet till följd av coronaviruset och skyddsutrustningen är till för att skydda vår personal och de vi vårdar.

Det vi är i behov av i dagsläget är:

 • Skyddsoveraller
 • Skyddsrockar med lång ärm,
 • Engångsförkläden med lång ärm
 • Handskar
 • Ansiktsskydd med visir
 • Munskydd/andningsskydd
 • Stänkskydd/glasögon
 • Handsprit
 • Handdesinfektion
 • Ytdesinfektion
 • Tvål
Om det finns någon av er därute som kan hjälpa till med något av detta så är vi mycket tacksamma.  Alla ni som vill, kan bidra och ge tips gör en stor insats. Tillsammans minskar vi smittspridning!

Hör av er till Lena Nilsson Sääf på socialförvaltningen, se kontaktuppgifter nedan.

Nu är det tid att hjälpas åt! 2 april 2020

Det finns invånare i kommunen som är i extra behov av stöd med anledning av spridningen av coronaviruset. Därför har vi tagit initiativ till en ny service som ska matcha invånares behov i vardagen med olika hjälpande insatser från civilsamhället.

Via den nya servicen ”Vi hjälper” kan du som privatperson som är äldre eller inom en riskgrupp och som behöver hjälp, få kontakt med organisationer som kan stötta dig i coronakrisen. Det kan exempelvis vara hjälp med social kontakt, hjälp med inköp eller uthämtning av mediciner. I tjänsten kan också frivilliga organisationer anmäla sitt intresse för att kunna bidra med hjälp.
– Engagemanget bygger på frivillighet och vår tanke med att samordna hjälpen är att de frivilliga insatserna ska komplettera den kommunala servicen, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Riskgrupper bör begränsa sina sociala kontakter för att undvika smittspridning

Statistiken visar att det är de äldre som är mest känsliga för coronaviruset och som löper större risk att blir svårt sjuka av viruset. Personer som är över 70 år bör därför begränsa sina kontakter med andra så långt det är möjligt enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Att ta en promenad utomhus går bra, men helst ska man inte träffa andra människor, enligt myndigheten.
– De äldre är en målgrupp som kan ha stor nytta av vår samordnade information. Vi behöver göra allt vi kan för att avlasta vården, säger Peter Nyberg.
För oss andra är det viktigt att komma ihåg att undvika att besöka äldre släktingar och vänner just nu, för att skydda dem från virus.

Anmäl stöd av hjälp på vår hemsida

Det finns två formulär på vår hemsida. Ett för att anmäla behov av hjälp och ett för att organisationer kan anmäla intresse för att ge hjälp. För privatpersoner som vill hjälpa till kan vi rekommendera att kontakta någon av våra listade organisationer, eller att exempelvis ta kontakt i någon av de facebookgrupper som skapats för ändamålet.

För invånare som inte har tillgång till webben finns det möjlighet att få information eller att ställa frågor via telefon till Östhammars direkt på 0173-86000. 

Nu är det tid att hjälpas åt! 9 april 2020

Det finns invånare i kommunen som är i extra behov av stöd med anledning av spridningen av coronaviruset. Därför har vi tagit initiativ till en ny service som ska matcha invånares behov i vardagen med olika hjälpande insatser från civilsamhället.

Via den nya servicen ”Vi hjälper” kan du som privatperson som är äldre eller inom en riskgrupp och som behöver hjälp, få kontakt med organisationer som kan stötta dig i coronakrisen. Det kan exempelvis vara hjälp med social kontakt, hjälp med inköp eller uthämtning av mediciner. I tjänsten kan också frivilliga organisationer anmäla sitt intresse för att kunna bidra med hjälp.
– Engagemanget bygger på frivillighet och vår tanke med att samordna hjälpen är att de frivilliga insatserna ska komplettera den kommunala servicen, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Riskgrupper bör begränsa sina sociala kontakter för att undvika smittspridning

Statistiken visar att det är de äldre som är mest känsliga för coronaviruset och som löper större risk att blir svårt sjuka av viruset. Personer som är över 70 år bör därför begränsa sina kontakter med andra så långt det är möjligt enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Att ta en promenad utomhus går bra, men helst ska man inte träffa andra människor, enligt myndigheten.
– De äldre är en målgrupp som kan ha stor nytta av vår samordnade information. Vi behöver göra allt vi kan för att avlasta vården, säger Peter Nyberg.
För oss andra är det viktigt att komma ihåg att undvika att besöka äldre släktingar och vänner just nu, för att skydda dem från virus.

Anmäl stöd av hjälp på vår hemsida

Det finns två formulär på vår hemsida. Ett för att anmäla behov av hjälp och ett för att organisationer kan anmäla intresse för att ge hjälp. För privatpersoner som vill hjälpa till kan vi rekommendera att kontakta någon av våra listade organisationer, eller att exempelvis ta kontakt i någon av de facebookgrupper som skapats för ändamålet.

För invånare som inte har tillgång till webben finns det möjlighet att få information eller att ställa frågor via telefon till Östhammars direkt på 0173-86000. 

Tillväxtgalan 2020 flyttas fram 1 april 2020

Tillväxtgalan 2020 flyttas fram med anledning av Coronaviruset. Galan var planerad att äga rum på Strandhotellet i Öregrund den 15 maj. Ett nytt datum för galan kommer att kommuniceras under sommaren.

- Vi följer utvecklingen noga och har en stark förhoppning att kunna genomföra galan längre fram. Det är viktigt för oss att inte ställa in galan, utan vi tror att det kan bli viktigare än någonsin att genomföra den med tanke på rådande situation, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Prisvärdarna som berörs är kontaktade och de nomineringar som skickats in kommer att behållas.

Har du köpt biljett? Kontakta tickets@brink-berger.se så hjälper vi dig.

Tillväxtgalan 2020 flyttas fram 9 april 2020

Tillväxtgalan 2020 flyttas fram med anledning av Coronaviruset. Galan var planerad att äga rum på Strandhotellet i Öregrund den 15 maj. Ett nytt datum för galan kommer att kommuniceras under sommaren.

- Vi följer utvecklingen noga och har en stark förhoppning att kunna genomföra galan längre fram. Det är viktigt för oss att inte ställa in galan, utan vi tror att det kan bli viktigare än någonsin att genomföra den med tanke på rådande situation, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Prisvärdarna som berörs är kontaktade och de nomineringar som skickats in kommer att behållas.

Har du köpt biljett? Kontakta tickets@brink-berger.se så hjälper vi dig.

Kostnadsfri rådgivning till företag i Östhammars kommun 31 mars 2020

Östhammars kommun har tillsammans med SKB Näringslivsutveckling AB och Företagarna gått ihop för att hjälpa företagen i kommunen att få del av de ekonomiska stödpaket som Sveriges regering och riksdag beslutat om.

Stödet erbjuds i form av en konsultcheck där du som företagare kan få upp till fyra timmars kostnadsfri rådgivning av professionell expertis. Rådgivningen kan avse information om och hjälp att söka stöd från de stora åtgärdsprogram som regeringen presenterat. Det kan även handla om att ta fram en åtgärdsplan för att klara likviditeten i ditt företag eller mer långsiktig ekonomisk planering.

De förslag som tas fram från regering och riksdag är historiskt omfattande och kommer att vara till stor hjälp för många företag att på kort sikt få en bättre likviditet och klara de svåra månader som ligger framför oss. Rådgivningen syftar till att hjälpa dig som företagare att förstå hur du bäst kan använda det stöd som erbjuds.

För att ta del av erbjudandet kontaktar du Jörgen Lönnies på SKB Näringslivsutveckling AB på kraftsamling@skb.se eller telefon 070-420 28 67.

Folkhälsomyndighetens nya restriktion gällande evenemang och möten 30 mars 2020

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, för att minska smittspridning av coronaviruset (COVID-19).

Den nya restriktionen började gälla den 29 mars.  Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Östhammars kommun följer utvecklingen och analyserar nu vad det innebär för våra planerade evenemang. Kommunens fortsätter att följa ansvariga myndigheters rekommendationer. Generellt sett innebär det att våra aktiviteter i övrigt fortgår som planerat.

Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.

Relaterade länkar

Folkhälsomyndigheterns sida med info om riskbedömning av evenemang och sammankomster

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Regeringskansliets hemsida) 

Information på Polismyndighetens webbplats

 

Folkhälsomyndighetens nya restriktion gällande evenemang och möten 9 april 2020

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, för att minska smittspridning av coronaviruset (COVID-19).

Den nya restriktionen började gälla den 29 mars.  Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Östhammars kommun följer utvecklingen och analyserar nu vad det innebär för våra planerade evenemang. Kommunens fortsätter att följa ansvariga myndigheters rekommendationer. Generellt sett innebär det att våra aktiviteter i övrigt fortgår som planerat.

Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.

Relaterade länkar

Folkhälsomyndigheterns sida med info om riskbedömning av evenemang och sammankomster

Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Regeringskansliets hemsida) 

Information på Polismyndighetens webbplats

 

Här kan du få svar på dina frågor om corona 27 mars 2020

Kommunens kundtjänst, Östhammar direkt, har samlat vanligt förekommande frågor och svar om coronaviruset och hur det påverkar kommunens olika verksamheter.

– Vi har sammanställt vanliga frågor och svar och vi fortsätter att fylla på med fler, säger Tina Luther, kundtjänstvägledare.
De vanligaste frågorna handlar om våra olika verksamheter men också om öppettider och om möjligheten att få hjälp med exempelvis inköp.
Du kan läsa samlad den samlade informationen samt frågor och svar på vår hemsida

Ringer för att få stöd och råd

Tina och hennes kollegor på Östhammar direkt svarar på frågor om våra verksamheter och förmedlar även kontakt till de frivilligorganisationer som erbjuder hjälp.
– En del av dem som ringer är anhöriga. De är tacksamma över hjälp och tips, nu när deras äldre familjemedlemmar nu rekommenderas stanna hemma, säger Tina Luther.
Hon berättar att det finns många kreativa exempel på hur exempelvis näringsidkare hittar nya och bra lösningar nu med extra öppethållandetider, hemkörning av varor med mera.

Ny plattform för att få och ge stöd

Det finns många invånare i kommunen som är i extra behov av stöd med anledning av spridningen av coronaviruset. Därför kommer vi i nästa vecka att presentera en lösning för att matcha invånares behov i vardagen med olika hjälpande insatser från civilsamhället. Östhammar direkt tar gärna emot fler tips på hur frivilliga privatpersoner och organisationer vill bidra och hjälpa till i coronakristider. De nås via e-post: osthammardirekt@osthammar.se och telefon: 0173-86000.

Här kan du få svar på dina frågor om corona 9 april 2020

Kommunens kundtjänst, Östhammar direkt, har samlat vanligt förekommande frågor och svar om coronaviruset och hur det påverkar kommunens olika verksamheter.

– Vi har sammanställt vanliga frågor och svar och vi fortsätter att fylla på med fler, säger Tina Luther, kundtjänstvägledare.
De vanligaste frågorna handlar om våra olika verksamheter men också om öppettider och om möjligheten att få hjälp med exempelvis inköp.
Du kan läsa samlad den samlade informationen samt frågor och svar på vår hemsida

Ringer för att få stöd och råd

Tina och hennes kollegor på Östhammar direkt svarar på frågor om våra verksamheter och förmedlar även kontakt till de frivilligorganisationer som erbjuder hjälp.
– En del av dem som ringer är anhöriga. De är tacksamma över hjälp och tips, nu när deras äldre familjemedlemmar nu rekommenderas stanna hemma, säger Tina Luther.
Hon berättar att det finns många kreativa exempel på hur exempelvis näringsidkare hittar nya och bra lösningar nu med extra öppethållandetider, hemkörning av varor med mera.

Ny plattform för att få och ge stöd

Det finns många invånare i kommunen som är i extra behov av stöd med anledning av spridningen av coronaviruset. Därför kommer vi i nästa vecka att presentera en lösning för att matcha invånares behov i vardagen med olika hjälpande insatser från civilsamhället. Östhammar direkt tar gärna emot fler tips på hur frivilliga privatpersoner och organisationer vill bidra och hjälpa till i coronakristider. De nås via e-post: osthammardirekt@osthammar.se och telefon: 0173-86000.

Ytterligare åtgärder för att stärka vårt lokala näringsliv 27 mars 2020

I morse sammanträdde kommunens krisledningsnämnd för att besluta om lösningar som avlastar och stimulerar kommunens lokala näringsliv och reducerar risken för stigande arbetslöshet.

Lokala presentkort till alla anställda

Som tack för särskilda insatser i en svår period kommer ett presentkort på 300 kr knutet till Östhammars kommuns näringsliv att delas ut till organisationens ca 2 500 medarbetare. 

- I denna mycket speciella situation som vi nu är i vill Östhammars kommun uppmärksamma och tacka våra medarbetare för den  insats som görs i våra verksamheter varje dag. Vi kommer därför att dela ut ett presentkort för köp i vår lokala handel till alla våra anställda. Vi gör detta i samarbete med Företag i Samverkan. 
Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och Pär-Olof Olsson (M)

Presentkortet fungerar hos näringsidkare i Östhammars kommun och ska ha ett ”bäst före-datum” om tre månader för att snabbt nå ut till det lokala näringslivet. 

- De företag som idag ännu inte kan ta emot presentkort erbjuds möjlighet att göra det genom att kontakta Företag i Samverkan. Michaela Zachrisson mob: 073-742 82 28 , säger Ulf Andersson, samhällsbyggnadschef.

Lättnader avseende tillsynsavgifter för företag

Vidare beslutade krisledningsnämnden om att årliga avgifter enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen stoppas fram till dess att kommunfullmäktige sammanträder nästa gång. Detsamma gäller årliga avgifter för tillsyn avseende försäljning av tobak, läkemedel och folköl. Förra veckan tog nämnden motsvarande beslut avseende serveringstillstånd.

Krisledningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slopa ovanstående årsavgifter mot särskilt utsatta delar i det lokala näringslivet under hela 2020.

Ytterligare åtgärder för att stärka vårt lokala näringsliv 9 april 2020

I morse sammanträdde kommunens krisledningsnämnd för att besluta om lösningar som avlastar och stimulerar kommunens lokala näringsliv och reducerar risken för stigande arbetslöshet.

Lokala presentkort till alla anställda

Som tack för särskilda insatser i en svår period kommer ett presentkort på 300 kr knutet till Östhammars kommuns näringsliv att delas ut till organisationens ca 2 500 medarbetare. 

- I denna mycket speciella situation som vi nu är i vill Östhammars kommun uppmärksamma och tacka våra medarbetare för den  insats som görs i våra verksamheter varje dag. Vi kommer därför att dela ut ett presentkort för köp i vår lokala handel till alla våra anställda. Vi gör detta i samarbete med Företag i Samverkan. 
Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och Pär-Olof Olsson (M)

Presentkortet fungerar hos näringsidkare i Östhammars kommun och ska ha ett ”bäst före-datum” om tre månader för att snabbt nå ut till det lokala näringslivet. 

- De företag som idag ännu inte kan ta emot presentkort erbjuds möjlighet att göra det genom att kontakta Företag i Samverkan. Michaela Zachrisson mob: 073-742 82 28 , säger Ulf Andersson, samhällsbyggnadschef.

Lättnader avseende tillsynsavgifter för företag

Vidare beslutade krisledningsnämnden om att årliga avgifter enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen stoppas fram till dess att kommunfullmäktige sammanträder nästa gång. Detsamma gäller årliga avgifter för tillsyn avseende försäljning av tobak, läkemedel och folköl. Förra veckan tog nämnden motsvarande beslut avseende serveringstillstånd.

Krisledningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slopa ovanstående årsavgifter mot särskilt utsatta delar i det lokala näringslivet under hela 2020.

Tydlighet kring rutiner för misstänkta fall av smitta i våra verksamheter 27 mars 2020

Det kommer frågor till oss om hur vi arbetar med misstänkta fall av smitta i våra verksamheter. Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för detta.

Det innebär att vid misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Uppsala. Är det en boende som är smittad så informerar vi även persons anhöriga.

 - Det finns en allmän smittspridning i landet, så även i vår kommun. Antalet smittade ändras varje dag. Vi har bekräftade fall av smitta i våra verksamheter, men vi går inte ut med var, säger Lisbeth Bodén, tillförordnad chef på socialförvaltningen, och fortsätter: Det finns givna sekretessregler som vi följer i den här typen av ärenden, de är till för att skydda personintegriteten. Därför kommer Östhammars kommun inte att lämna ut några uppgifter kring enskilda eller antal sjukdomsfall.

Relaterade länkar

Folkhälsomyndighetens sida med statistik på bekräftade fall

Tydlighet kring rutiner för misstänkta fall av smitta i våra verksamheter 9 april 2020

Det kommer frågor till oss om hur vi arbetar med misstänkta fall av smitta i våra verksamheter. Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för detta.

Det innebär att vid misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Uppsala. Är det en boende som är smittad så informerar vi även persons anhöriga.

 - Det finns en allmän smittspridning i landet, så även i vår kommun. Antalet smittade ändras varje dag. Vi har bekräftade fall av smitta i våra verksamheter, men vi går inte ut med var, säger Lisbeth Bodén, tillförordnad chef på socialförvaltningen, och fortsätter: Det finns givna sekretessregler som vi följer i den här typen av ärenden, de är till för att skydda personintegriteten. Därför kommer Östhammars kommun inte att lämna ut några uppgifter kring enskilda eller antal sjukdomsfall.

Relaterade länkar

Folkhälsomyndighetens sida med statistik på bekräftade fall

Krisledningsnämnden beslutar om möjliggörande inriktning och åtgärder 25 mars 2020

Att minimera verkningarna i samhället utifrån coronakrisen är det som har allra högst prioritering i det dagliga arbetet just nu. Det är ett nytt inriktningsbeslut från krisledningsstaben och som vi alla kan bidra till på olika vis.

Det är förödande när en kris leder till en annan. Coronakrisen är utmanande på många vis och ställer höga krav på oss att ställa om verksamheter och kunna fortsätta tillhandahålla service och tjänster till dem som behöver det. Samtidigt måste vi ifrågasätta rutiner och arbetssätt för att beakta riskerna och inte bidra till en oönskad smittspridning. Det är en fin balansgång att gå.

Stötta vårt lokala näringsliv

Men det handlar inte bara om vår egen verksamhet. Det handlar om samhället i stort. Många företag och näringsidkare har drabbats av akuta ekonomiska problem till följa av antalet minskade kunder, gäster och order. Det leder till ytterligare en kris. Många beskriver redan en problematisk situation med finansierings- och likviditetsproblem, vilket betyder att många av företagen inte kommer att finnas kvar om det fortsätter som nu. Det skulle kunna innebära slutet för annars livskraftiga företag och ett stort avbräck för oss alla som bor här och för besöksnäringen. Det är därför av stor vikt att vi alla tänker på att göra vad vi kan, för att stötta det lokala näringslivet. 

Kommunen stöttar

Vi vill göra allt vi kan för att skapa goda förutsättningar för verksamheter och näringar att fungera som vanligt, också i dessa kristider. I dag fattade exempelvis krisledningsnämnden beslut om att efterge och slopa den årliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd för år 2020. Mot bakgrund av den pågående coronaepidemin har restaurangnäringen i Östhammars kommun drabbats av akuta ekonomiska problem till följd av en dramatisk minskning av antalet besökande gäster. Att efterge och slopa denna avgift för innevarande år kan förhoppningsvis ge en viss lindring i krögarnas kassaflöde. Förslaget omfattar inte övriga avgifter som avser ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd ägarbyten och annat.

Ett annat beslut som krisledningsnämnden tagit är att omförhandla avtalet med upphandlad leverantör för färdtjänst och skolskjuts med taxi i syfte att verksamheterna ska kunnaupprätthålla skolplikten och rätten till färdtjänst.

Slutligen har krisledningsnämnden beslutat att våra insatser ska avse att minimera verkningarna i samhället utifrån krisen. Tidigare tagna inriktningsbeslut gäller än; att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter och att omfördela resurser för att utföra basala behov, framförallt för äldre och sjuka inom socialförvaltningens verksamhet.

Krisledningsnämnden uppgift

Östhammars kommuns krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Deras uppgift är att fungera som kommunens politiska ledning vid extraordinära händelser. Deras uppgift är att ta beslut om hur resurser, budget och bemanning kan användas och omfördelas utifrån rådande situation. De kan således sätta ramarna för den strategiska ledningen hos krisledningsstaben.

Många vill hjälpa till

Mitt i allt är det väldigt glädjande att se hur viljan att hjälpa till är stor. I förra veckan efterlyste vi genom en rekryteringskampanj människor som kan stärka upp vårt arbete med att kunna ge våra brukare god vård och omsorg i deras vardag. Och vi har fått fin respons – ett 60-tal har hört av sig och erbjuder sina tjänster. Vi är alla berörda av det som händer och vi fortsätter att samarbeta och hjälpas åt, för bästa möjliga utfall.

 

Krisledningsnämnden beslutar om möjliggörande inriktning och åtgärder 9 april 2020

Att minimera verkningarna i samhället utifrån coronakrisen är det som har allra högst prioritering i det dagliga arbetet just nu. Det är ett nytt inriktningsbeslut från krisledningsstaben och som vi alla kan bidra till på olika vis.

Det är förödande när en kris leder till en annan. Coronakrisen är utmanande på många vis och ställer höga krav på oss att ställa om verksamheter och kunna fortsätta tillhandahålla service och tjänster till dem som behöver det. Samtidigt måste vi ifrågasätta rutiner och arbetssätt för att beakta riskerna och inte bidra till en oönskad smittspridning. Det är en fin balansgång att gå.

Stötta vårt lokala näringsliv

Men det handlar inte bara om vår egen verksamhet. Det handlar om samhället i stort. Många företag och näringsidkare har drabbats av akuta ekonomiska problem till följa av antalet minskade kunder, gäster och order. Det leder till ytterligare en kris. Många beskriver redan en problematisk situation med finansierings- och likviditetsproblem, vilket betyder att många av företagen inte kommer att finnas kvar om det fortsätter som nu. Det skulle kunna innebära slutet för annars livskraftiga företag och ett stort avbräck för oss alla som bor här och för besöksnäringen. Det är därför av stor vikt att vi alla tänker på att göra vad vi kan, för att stötta det lokala näringslivet. 

Kommunen stöttar

Vi vill göra allt vi kan för att skapa goda förutsättningar för verksamheter och näringar att fungera som vanligt, också i dessa kristider. I dag fattade exempelvis krisledningsnämnden beslut om att efterge och slopa den årliga tillsynsavgiften för serveringstillstånd för år 2020. Mot bakgrund av den pågående coronaepidemin har restaurangnäringen i Östhammars kommun drabbats av akuta ekonomiska problem till följd av en dramatisk minskning av antalet besökande gäster. Att efterge och slopa denna avgift för innevarande år kan förhoppningsvis ge en viss lindring i krögarnas kassaflöde. Förslaget omfattar inte övriga avgifter som avser ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd ägarbyten och annat.

Ett annat beslut som krisledningsnämnden tagit är att omförhandla avtalet med upphandlad leverantör för färdtjänst och skolskjuts med taxi i syfte att verksamheterna ska kunnaupprätthålla skolplikten och rätten till färdtjänst.

Slutligen har krisledningsnämnden beslutat att våra insatser ska avse att minimera verkningarna i samhället utifrån krisen. Tidigare tagna inriktningsbeslut gäller än; att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter och att omfördela resurser för att utföra basala behov, framförallt för äldre och sjuka inom socialförvaltningens verksamhet.

Krisledningsnämnden uppgift

Östhammars kommuns krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Deras uppgift är att fungera som kommunens politiska ledning vid extraordinära händelser. Deras uppgift är att ta beslut om hur resurser, budget och bemanning kan användas och omfördelas utifrån rådande situation. De kan således sätta ramarna för den strategiska ledningen hos krisledningsstaben.

Många vill hjälpa till

Mitt i allt är det väldigt glädjande att se hur viljan att hjälpa till är stor. I förra veckan efterlyste vi genom en rekryteringskampanj människor som kan stärka upp vårt arbete med att kunna ge våra brukare god vård och omsorg i deras vardag. Och vi har fått fin respons – ett 60-tal har hört av sig och erbjuder sina tjänster. Vi är alla berörda av det som händer och vi fortsätter att samarbeta och hjälpas åt, för bästa möjliga utfall.

 

Endast bordsservering i restaurangbranschen 25 mars 2020

Tisdagen den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att endast tillåta bordsservering och avhämtning i restaurangbranschen. Beslutet gäller restauranger, barer och caféer i hela Sverige för att minska risken för spridning av covid-19.

För företag i restaurangbranschen innebär detta följande:

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, buffér eller bardiskar får inte förekomma.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Personal ska bära ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det inte innebär trängsel mellan människor.

Det är nu väldigt viktigt att verksamheter har rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt och att riskbedömningar regelbundet görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Här kan du läsa mer om beslutet

Endast bordsservering i restaurangbranschen 25 mars 2020

Tisdagen den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att endast tillåta bordsservering och avhämtning i restaurangbranschen. Beslutet gäller restauranger, barer och caféer i hela Sverige för att minska risken för spridning av covid-19.

För företag i restaurangbranschen innebär detta följande:

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, buffér eller bardiskar får inte förekomma.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Personal ska bära ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det inte innebär trängsel mellan människor.

Det är nu väldigt viktigt att verksamheter har rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt och att riskbedömningar regelbundet görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Här kan du läsa mer om beslutet

Endast bordsservering i restaurangbranschen 9 april 2020

Tisdagen den 24 mars beslutade Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att endast tillåta bordsservering och avhämtning i restaurangbranschen. Beslutet gäller restauranger, barer och caféer i hela Sverige för att minska risken för spridning av covid-19.

För företag i restaurangbranschen innebär detta följande:

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, buffér eller bardiskar får inte förekomma.
 • Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord.
 • Personal ska bära ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.
 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det inte innebär trängsel mellan människor.

Det är nu väldigt viktigt att verksamheter har rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt och att riskbedömningar regelbundet görs utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Här kan du läsa mer om beslutet

Så jobbar vi i coronakristider 23 mars 2020

Avlägsna rapporter om ett nytt virus kom snabbt nära oss. Plötsligt befinner vi oss i en situation, som har stor påverkan på människor, verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Här sammanfattar vi en snabb resumé över läget då och nu. Malin Hübinette, beredskapssamordnare i Östhammars kommun, berättar om hur krisen förflyttar allas våra fokus.

I december i fjol kom de första rapporterna om ett nytt coronavirus i Kina och i slutet av januari bekräftades de första fallen av coronaviruset i Sverige, där smittspårningen härleddes till sportlovsresande i Italien. Den 27 februari samlades delar av Östhammars kommuns krisledningsorganisation första gången för att skaffa sig överblick. På agendan stod bland annat förberedelser om coronavirusets framfart skulle utvecklas till en epidemi.

Aktiverad stabsfunktion

I dag vet vi mer. Viruset har spridit sig till stora delar av världen och klassas nu som en pandemi. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun har aktiverat sin stabsfunktion som träffas varje dag för att uppdatera den aktuella lägesbilden. Syftet är att informera sig och skaffa sig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar för våra olika verksamheter och andra samhällsviktiga funktioner.
– Händelseutvecklingen är snabb och vi följer den minut för minut för att ständigt ha en aktuell lägesbild till grund för våra prioriteringar och beslut, säger Malin Hübinette.

Omfattande samarbete

När det uppstår en samhällsstörning eller kris i landet är det många aktörer som delar på ansvaret. Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset.
Samarbetet är omfattande. Länets kommuner rapporter till länsstyrelsen, som har uppdraget att samordna det regionala arbetet.
– Vi har inte bara ansvar för våra verksamheter utan också för det geografiska området och för helheten. Vi måste exempelvis tänka hur det påverkar oss alla om samhällsviktiga funktioner fallerar, säger Malin.

Nya frågeställningar

Initialt började krisledningsorganisationen i Östhammars kommun att fundera på vilka förberedelser som skulle behöva göras för att skapa trygghet och kontinuitet i verksamheterna. Sedan dess har många frågeställningar identifierats, bland annat hur virusets framfart påverkar oss och hur vi kan förhålla oss till det. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i regionen har ansvaret för sjukvårdens arbete med smittspårning medan andra aktörer fokuserar på budskap och insatser för att förhindra smittspridning.
– Vi litar på och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och översätter dem till våra verksamheter så att alla ska förstå vad de innebär för oss, säger Malin.

Alla som är friska behövs

Organisationen Östhammars kommun är kommunens största arbetsgivare, vars verksamheter i hög grad handlar om olika tjänster och service till kommuninvånare. Två tidiga frågor som behandlades var hur vi ska agera om det dyker upp sjukdomsfall i våra verksamheter och hur ska vi hantera om vår personal upplever att de har symptom.
– Vi har tydliga riktlinjer för det. Om man har symptom stannar man hemma för att inte smitta ned andra, men har man det inte ska man arbeta som vanligt. Alla som är friska behövs, säger Malin. Beroende på verksamhetens behov kan anställda behöva jobba på distans.

På tå kring lägesbilden 

Dag för dag uppdateras lägesbilden och behovet av nya åtgärder relaterade till coronaviruset identifieras. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun inkluderar kommunledningsgruppen, vilket gör att ledtider kortas och kommunikation till dem som berörs underlättas. För det är mycket information som ska beaktas.
– Det är intensiva dagar och vi vet väldigt lite om morgondagen. Men det vi vet är att människors vilja att ställa upp för och hjälpa varandra är god. Den typen av kraftsamling vi ser nu är drivkraften i arbetet med kriser, säger Malin Hübinette.

Så jobbar vi i coronakristider 9 april 2020

Avlägsna rapporter om ett nytt virus kom snabbt nära oss. Plötsligt befinner vi oss i en situation, som har stor påverkan på människor, verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Här sammanfattar vi en snabb resumé över läget då och nu. Malin Hübinette, beredskapssamordnare i Östhammars kommun, berättar om hur krisen förflyttar allas våra fokus.

I december i fjol kom de första rapporterna om ett nytt coronavirus i Kina och i slutet av januari bekräftades de första fallen av coronaviruset i Sverige, där smittspårningen härleddes till sportlovsresande i Italien. Den 27 februari samlades delar av Östhammars kommuns krisledningsorganisation första gången för att skaffa sig överblick. På agendan stod bland annat förberedelser om coronavirusets framfart skulle utvecklas till en epidemi.

Aktiverad stabsfunktion

I dag vet vi mer. Viruset har spridit sig till stora delar av världen och klassas nu som en pandemi. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun har aktiverat sin stabsfunktion som träffas varje dag för att uppdatera den aktuella lägesbilden. Syftet är att informera sig och skaffa sig goda förutsättningar för att kunna ta ansvar för våra olika verksamheter och andra samhällsviktiga funktioner.
– Händelseutvecklingen är snabb och vi följer den minut för minut för att ständigt ha en aktuell lägesbild till grund för våra prioriteringar och beslut, säger Malin Hübinette.

Omfattande samarbete

När det uppstår en samhällsstörning eller kris i landet är det många aktörer som delar på ansvaret. Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset.
Samarbetet är omfattande. Länets kommuner rapporter till länsstyrelsen, som har uppdraget att samordna det regionala arbetet.
– Vi har inte bara ansvar för våra verksamheter utan också för det geografiska området och för helheten. Vi måste exempelvis tänka hur det påverkar oss alla om samhällsviktiga funktioner fallerar, säger Malin.

Nya frågeställningar

Initialt började krisledningsorganisationen i Östhammars kommun att fundera på vilka förberedelser som skulle behöva göras för att skapa trygghet och kontinuitet i verksamheterna. Sedan dess har många frågeställningar identifierats, bland annat hur virusets framfart påverkar oss och hur vi kan förhålla oss till det. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i regionen har ansvaret för sjukvårdens arbete med smittspårning medan andra aktörer fokuserar på budskap och insatser för att förhindra smittspridning.
– Vi litar på och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och översätter dem till våra verksamheter så att alla ska förstå vad de innebär för oss, säger Malin.

Alla som är friska behövs

Organisationen Östhammars kommun är kommunens största arbetsgivare, vars verksamheter i hög grad handlar om olika tjänster och service till kommuninvånare. Två tidiga frågor som behandlades var hur vi ska agera om det dyker upp sjukdomsfall i våra verksamheter och hur ska vi hantera om vår personal upplever att de har symptom.
– Vi har tydliga riktlinjer för det. Om man har symptom stannar man hemma för att inte smitta ned andra, men har man det inte ska man arbeta som vanligt. Alla som är friska behövs, säger Malin. Beroende på verksamhetens behov kan anställda behöva jobba på distans.

På tå kring lägesbilden 

Dag för dag uppdateras lägesbilden och behovet av nya åtgärder relaterade till coronaviruset identifieras. Krisledningsorganisationen i Östhammars kommun inkluderar kommunledningsgruppen, vilket gör att ledtider kortas och kommunikation till dem som berörs underlättas. För det är mycket information som ska beaktas.
– Det är intensiva dagar och vi vet väldigt lite om morgondagen. Men det vi vet är att människors vilja att ställa upp för och hjälpa varandra är god. Den typen av kraftsamling vi ser nu är drivkraften i arbetet med kriser, säger Malin Hübinette.

Så här hjälps vi åt i tider med coronavirus 23 mars 2020

Vi vänder oss direkt till dig som bor, verkar och vistas i Östhammars kommun för att berätta hur vi agerar för att förhindra smittspridning av coronaviruset (covid-19).

 

Vi befinner oss i ett allvarligt läge som kommer att påverka oss alla en tid  framöver. Kommunens krisorganisation är aktiverad och vi ser hela tiden över hur vi kan  stärka beredskapen där det behövs. Vi följer utvecklingen timme för timme, samverkar med andra myndigheter och agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset.

Detta har vi gjort

Flera åtgärder har redan tagits som påverkar vardagslivet för många människor, och vi behöver alla vara inställda på att fler sådana beslut kommer att fattas. Kommunens verksamhet är oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera, vår inriktning är därför att hålla verksamheterna igång efter rekommendationer från myndigheter och regering.

Östhammars kommun har utfört ett flertal åtgärder från det att rapporterna om coronaviruset började komma:
 

Så här begränsar vi smittspridning

Nu är det viktigare än någonsin att vi visar varandra omtanke genom att följa de råd som gäller för att begränsa smittspridning. Kom ihåg att vara särskilt varsamma om våra äldre, och de som tillhör en riskgrupp. Gör vi det räcker sjukvårdens resurser bättre till de som drabbas. Vi håller oss hemma vid förkylningssymptom, vi tvättar händerna ofta och noggrant samt undviker att besöka våra äldre. Är du över 70 år eller om du tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att du håller dig hemma och ber om hjälp från anhöriga och vänner.

Eloge till er som tar hand om våra äldre, sjuka och barn

Vi vill i detta sammanhang skicka en stor eloge till alla er som arbetar inom sjukvård, omsorg, hemtjänst och skola. Vi ska göra det vi kan, för att hjälpa och stötta er i ert arbete.

För att stärka upp bemanningen söker vi personer som har erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig. På vår hemsida kan du läsa mer om uppdraget och skicka in din ansökan. Läs mer - Vi söker dig som vill göra en insats!

Vi kan alla bidra

Du som kommuninvånare kan göra en stor skillnad och insats. Glädjande ser vi att detta redan görs, det sätts upp lappar i trappuppgångar och startat facebookgrupper, där folk erbjuder sig att hjälpa till och handla mat till de som behöver hjälp.

 
Nu är det även viktigt att vi stödjer vår lokala näringsverksamhet. Du kan exempelvis köpa presentkort som du kan använda senare eller ge bort i present. Vill du inte gå på restaurang kan du i stället köpa mat med dig hem.

Tack till er alla som tar ansvar och hjälper till för att vår kommun i rådande läge ska fungera så bra som möjligt.

Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande
Margareta Widén-Berggren (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Pär-Olof Olsson (M), kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
 

Näin toimimme koronaviruksen ehkäisemiseksi Käännymme nyt suoraan sinun puoleesi, joka asut, toimit tai oleskelet Östhammarin kunnassa kertoaksemme, miten toimimme koronaviruksen (covid-19) ehkäisemiseksi. Tilanne on vakava ja sillä on seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Kunta on valmiustilassa ja tarkistamme jatkuvasti, miten voimme parantaa valmiutta tarvittaessa. Seuraamme kehitystä tunti tunnilta toimien yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Kansanterveysviraston viruksesta antamien ohjeiden mukaan. Toimenpiteemme Kunnassa on jo ryhdytty toimiin, joilla on vaikutusta monen ihmisen elämään, ja meidän on varauduttava siihen, että lisää päätöksiä tällaisista toimista tehdään jatkossa. Kunnan eri toiminnat ovat erittäin tärkeitä yhteiskuntamme toimivuudelle, siksi pyrimme ylläpitämään niitä viranomaisten ja hallituksen suositusten mukaisesti. Östhammarin kunta on toteuttanut useita toimenpiteitä siitä lähtien, kun raportteja koronaviruksesta alkoi ilmaantua: • Olemme varmistaneet tiedotuskanaviemme toimivuuden sekä sisäisesti että kunnan kotisivulla. • Olemme ottaneet käyttöön etäopetuksen lukioissa ja aikuiskoulutuksessa. • Olemme ottaneet käyttöön vierailukiellon kunnan vanhusten asuntoloissa, lähihoito- ja lyhytaikaishoitoyksiköissä. • Olemme sulkeneet avoimen esikoulun toistaiseksi. • Olemme päättäneet siirtää kaikki kunnan järjestämät suuremmat tilaisuudet myöhempään ajankohtaan. • Olemme päättäneet tukea kunnan yrittäjiä eri toimenpitein, muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden vuokran ja lupien maksamisen lykkäykseen. • Laadimme jatkuvasti suunnitelmia muuttuvan tilanteen varalle viranomaisten ja omien arvioidemme pohjalta.Näin rajoitamme tartunnan leviämistä Nyt on entistä tärkeämpää osoittaa, että pidämme huolta toisistamme noudattamalla tartunnan leviämisen rajoittamisohjeita. Vanhuksia ja riskiryhmään kuuluvia tulee varjella erityisesti. Toimiessamme näin sairaanhoitoresurssit riittävät paremmin sairastuneille. Pysyttelemme kotona, kun meillä on vilustumisen oireita. Pesemme kädet usein ja huolellisesti sekä vältämme vanhustemme luona vierailuja. Jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään, suosittelemme sinua pysyttelemään kotona ja pyytämään apua omaisilta ja ystäviltä. Kiitämme teitä vanhuksia, sairaita ja lapsia hoitavat Haluamme tässä yhteydessä kiittää erityisesti sairaanhoidossa, hoiva-alalla ja kotipalvelussa työskenteleviä. Teemme kaikkemme auttaaksemme ja tukeaksemme teitä työssänne. Tukeaksemme hoito- ja hoiva-alalla työskenteleviä haemme henkilöitä, joilla on kokemusta hoitotyöstä tai omaisen hoivasta. Kunnan kotisivulla on tietoa tehtävästä ja sen kautta voit lähettää hakemuksesi. Lue lisää - Haemme sinua, joka haluat kantaa kortesi kekoon! Me kaikki voimme olla avuksi Sinäkin voit kunnan asukkaana olla suureksi avuksi monelle. Näemme iloksemme, kuinka ihmiset jo kiinnittävät lappuja portaikkojen ilmoitustauluille ja perustavat facebook-ryhmiä, joissa ihmiset tarjoutuvat auttamaan apua tarvitsevia ruokaostoksissa. Nyt on myös tärkeää tukea paikallista elinkeinotoimintaa. Voit esimerkiksi ostaa lahjakortteja, jotka voit käyttää myöhemmin tai antaa lahjoina toisille. Jos et halua mennä ravintolaan syömään, voit sen sijaan ostaa ruokaa kotiin vietäväksi. Kiitämme kaikkia teitä, jotka omalta osaltanne autatte kuntaa selviytymään tästä koettelemuksesta mahdollisimman hyvin. Jacob Spangenberg (C), kunnanhallituksen puheenjohtaja Margareta Widén-Berggren (S), kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pär-Olof Olsson (M), kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaj

Så här hjälps vi åt i tider med coronavirus 9 april 2020

Vi vänder oss direkt till dig som bor, verkar och vistas i Östhammars kommun för att berätta hur vi agerar för att förhindra smittspridning av coronaviruset (covid-19).

 

Vi befinner oss i ett allvarligt läge som kommer att påverka oss alla en tid  framöver. Kommunens krisorganisation är aktiverad och vi ser hela tiden över hur vi kan  stärka beredskapen där det behövs. Vi följer utvecklingen timme för timme, samverkar med andra myndigheter och agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset.

Detta har vi gjort

Flera åtgärder har redan tagits som påverkar vardagslivet för många människor, och vi behöver alla vara inställda på att fler sådana beslut kommer att fattas. Kommunens verksamhet är oerhört viktig för att vårt samhälle ska fungera, vår inriktning är därför att hålla verksamheterna igång efter rekommendationer från myndigheter och regering.

Östhammars kommun har utfört ett flertal åtgärder från det att rapporterna om coronaviruset började komma:
 

Så här begränsar vi smittspridning

Nu är det viktigare än någonsin att vi visar varandra omtanke genom att följa de råd som gäller för att begränsa smittspridning. Kom ihåg att vara särskilt varsamma om våra äldre, och de som tillhör en riskgrupp. Gör vi det räcker sjukvårdens resurser bättre till de som drabbas. Vi håller oss hemma vid förkylningssymptom, vi tvättar händerna ofta och noggrant samt undviker att besöka våra äldre. Är du över 70 år eller om du tillhör en riskgrupp rekommenderar vi att du håller dig hemma och ber om hjälp från anhöriga och vänner.

Eloge till er som tar hand om våra äldre, sjuka och barn

Vi vill i detta sammanhang skicka en stor eloge till alla er som arbetar inom sjukvård, omsorg, hemtjänst och skola. Vi ska göra det vi kan, för att hjälpa och stötta er i ert arbete.

För att stärka upp bemanningen söker vi personer som har erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig. På vår hemsida kan du läsa mer om uppdraget och skicka in din ansökan. Läs mer - Vi söker dig som vill göra en insats!

Vi kan alla bidra

Du som kommuninvånare kan göra en stor skillnad och insats. Glädjande ser vi att detta redan görs, det sätts upp lappar i trappuppgångar och startat facebookgrupper, där folk erbjuder sig att hjälpa till och handla mat till de som behöver hjälp.

 
Nu är det även viktigt att vi stödjer vår lokala näringsverksamhet. Du kan exempelvis köpa presentkort som du kan använda senare eller ge bort i present. Vill du inte gå på restaurang kan du i stället köpa mat med dig hem.

Tack till er alla som tar ansvar och hjälper till för att vår kommun i rådande läge ska fungera så bra som möjligt.

Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande
Margareta Widén-Berggren (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Pär-Olof Olsson (M), kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
 

Näin toimimme koronaviruksen ehkäisemiseksi Käännymme nyt suoraan sinun puoleesi, joka asut, toimit tai oleskelet Östhammarin kunnassa kertoaksemme, miten toimimme koronaviruksen (covid-19) ehkäisemiseksi. Tilanne on vakava ja sillä on seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Kunta on valmiustilassa ja tarkistamme jatkuvasti, miten voimme parantaa valmiutta tarvittaessa. Seuraamme kehitystä tunti tunnilta toimien yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Kansanterveysviraston viruksesta antamien ohjeiden mukaan. Toimenpiteemme Kunnassa on jo ryhdytty toimiin, joilla on vaikutusta monen ihmisen elämään, ja meidän on varauduttava siihen, että lisää päätöksiä tällaisista toimista tehdään jatkossa. Kunnan eri toiminnat ovat erittäin tärkeitä yhteiskuntamme toimivuudelle, siksi pyrimme ylläpitämään niitä viranomaisten ja hallituksen suositusten mukaisesti. Östhammarin kunta on toteuttanut useita toimenpiteitä siitä lähtien, kun raportteja koronaviruksesta alkoi ilmaantua: • Olemme varmistaneet tiedotuskanaviemme toimivuuden sekä sisäisesti että kunnan kotisivulla. • Olemme ottaneet käyttöön etäopetuksen lukioissa ja aikuiskoulutuksessa. • Olemme ottaneet käyttöön vierailukiellon kunnan vanhusten asuntoloissa, lähihoito- ja lyhytaikaishoitoyksiköissä. • Olemme sulkeneet avoimen esikoulun toistaiseksi. • Olemme päättäneet siirtää kaikki kunnan järjestämät suuremmat tilaisuudet myöhempään ajankohtaan. • Olemme päättäneet tukea kunnan yrittäjiä eri toimenpitein, muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden vuokran ja lupien maksamisen lykkäykseen. • Laadimme jatkuvasti suunnitelmia muuttuvan tilanteen varalle viranomaisten ja omien arvioidemme pohjalta.Näin rajoitamme tartunnan leviämistä Nyt on entistä tärkeämpää osoittaa, että pidämme huolta toisistamme noudattamalla tartunnan leviämisen rajoittamisohjeita. Vanhuksia ja riskiryhmään kuuluvia tulee varjella erityisesti. Toimiessamme näin sairaanhoitoresurssit riittävät paremmin sairastuneille. Pysyttelemme kotona, kun meillä on vilustumisen oireita. Pesemme kädet usein ja huolellisesti sekä vältämme vanhustemme luona vierailuja. Jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään, suosittelemme sinua pysyttelemään kotona ja pyytämään apua omaisilta ja ystäviltä. Kiitämme teitä vanhuksia, sairaita ja lapsia hoitavat Haluamme tässä yhteydessä kiittää erityisesti sairaanhoidossa, hoiva-alalla ja kotipalvelussa työskenteleviä. Teemme kaikkemme auttaaksemme ja tukeaksemme teitä työssänne. Tukeaksemme hoito- ja hoiva-alalla työskenteleviä haemme henkilöitä, joilla on kokemusta hoitotyöstä tai omaisen hoivasta. Kunnan kotisivulla on tietoa tehtävästä ja sen kautta voit lähettää hakemuksesi. Lue lisää - Haemme sinua, joka haluat kantaa kortesi kekoon! Me kaikki voimme olla avuksi Sinäkin voit kunnan asukkaana olla suureksi avuksi monelle. Näemme iloksemme, kuinka ihmiset jo kiinnittävät lappuja portaikkojen ilmoitustauluille ja perustavat facebook-ryhmiä, joissa ihmiset tarjoutuvat auttamaan apua tarvitsevia ruokaostoksissa. Nyt on myös tärkeää tukea paikallista elinkeinotoimintaa. Voit esimerkiksi ostaa lahjakortteja, jotka voit käyttää myöhemmin tai antaa lahjoina toisille. Jos et halua mennä ravintolaan syömään, voit sen sijaan ostaa ruokaa kotiin vietäväksi. Kiitämme kaikkia teitä, jotka omalta osaltanne autatte kuntaa selviytymään tästä koettelemuksesta mahdollisimman hyvin. Jacob Spangenberg (C), kunnanhallituksen puheenjohtaja Margareta Widén-Berggren (S), kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pär-Olof Olsson (M), kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaj

Fortsätt att köpa varor och tjänster från vår fantastiska servicenäring i Östhammars kommun 20 mars 2020

Just nu är vi många som bär på en stor oro för att bli smittade av coronaviruset. I många fall väljer vi bort besök i affärer, restauranger och serveringar. Denna oro är förståelig men det finns sätt att kunna fortsätta gynna våra fina företag och se till att det klarar sig förbi denna besvärliga nedgång.

Vi har en bra lokal servicenäring och dagligvaruhandel som vi ofta tar för given, men näringen är naturligtvis helt beroende av att vi alla som bor och lever här i Östhammars kommun fortsätter att efter bästa förmåga köpa lokala tjänster och andra produkter. Om vi inte gör det kommer flera företag inte att klara denna svåra tid. Det kommer att ta lång tid att bygga upp den igen. Utan intäkter kommer anställda att förlora jobbet och sina löner och så får vi en ännu mer negativ ekonomisk spiral i vår kommun. Läget har drastiskt försämrats under den senaste tiden och vi måste alla hjälpas åt för att försöka vända utvecklingen.

Handla på hemmaplan

Vad kan vi själva göra för att motarbeta de svåra tiderna nu och framöver. Det finns många sätt att göra detta på. Du kan tidigarelägga inköp, till exempel köpa presentkort på varor och tjänster som du vill nyttja senare eller ge bort i gåva. Du som inte vill gå på restaurang kan i stället köpa hämtmat och ta med hem. Och Du som inte vill besöka en butik kan ringa och göra din beställning i stället. Att vara lyhörd för det lokala näringslivets olika erbjudanden om hemkörning, särskilda öppettider och annat är ett annat tips. Om vi alla försöker dra vårt strå till stacken, blir det lättare för våra företag att klara sig igenom krisen. Vi har alla ett ansvar för det!

Östhammars kommun har också beslutat genomföra ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet under den rådande situationen. Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

Förslag eller funderingar, kontakta oss

Margareta Widén-Berggren (S) förste vice ordförande och Pär-Olov Olsson (M) andre vice ordförande i kommunstyrelsen och jag har fortlöpande samtal och diskussioner om hur vi ska arbeta med krishanteringen. I den politiska ledningen är vi helt eniga om hur viktigt det är att vi engagerar oss i det lokala näringslivets utmaningar. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar och förslag till hur vi kan förbättra förutsättningarna för oss alla att hantera krisen.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen

Fortsätt att köpa varor och tjänster från vår fantastiska servicenäring i Östhammars kommun 20 mars 2020

Just nu är vi många som bär på en stor oro för att bli smittade av coronaviruset. I många fall väljer vi bort besök i affärer, restauranger och serveringar. Denna oro är förståelig men det finns sätt att kunna fortsätta gynna våra fina företag och se till att det klarar sig förbi denna besvärliga nedgång.

Vi har en bra lokal servicenäring och dagligvaruhandel som vi ofta tar för given, men näringen är naturligtvis helt beroende av att vi alla som bor och lever här i Östhammars kommun fortsätter att efter bästa förmåga köpa lokala tjänster och andra produkter. Om vi inte gör det kommer flera företag inte att klara denna svåra tid. Det kommer att ta lång tid att bygga upp den igen. Utan intäkter kommer anställda att förlora jobbet och sina löner och så får vi en ännu mer negativ ekonomisk spiral i vår kommun. Läget har drastiskt försämrats under den senaste tiden och vi måste alla hjälpas åt för att försöka vända utvecklingen.

Handla på hemmaplan

Vad kan vi själva göra för att motarbeta de svåra tiderna nu och framöver. Det finns många sätt att göra detta på. Du kan tidigarelägga inköp, till exempel köpa presentkort på varor och tjänster som du vill nyttja senare eller ge bort i gåva. Du som inte vill gå på restaurang kan i stället köpa hämtmat och ta med hem. Och Du som inte vill besöka en butik kan ringa och göra din beställning i stället. Att vara lyhörd för det lokala näringslivets olika erbjudanden om hemkörning, särskilda öppettider och annat är ett annat tips. Om vi alla försöker dra vårt strå till stacken, blir det lättare för våra företag att klara sig igenom krisen. Vi har alla ett ansvar för det!

Östhammars kommun har också beslutat genomföra ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet under den rådande situationen. Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

Förslag eller funderingar, kontakta oss

Margareta Widén-Berggren (S) förste vice ordförande och Pär-Olov Olsson (M) andre vice ordförande i kommunstyrelsen och jag har fortlöpande samtal och diskussioner om hur vi ska arbeta med krishanteringen. I den politiska ledningen är vi helt eniga om hur viktigt det är att vi engagerar oss i det lokala näringslivets utmaningar. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar och förslag till hur vi kan förbättra förutsättningarna för oss alla att hantera krisen.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen

Fortsätt att köpa varor och tjänster från vår fantastiska servicenäring i Östhammars kommun 9 april 2020

Just nu är vi många som bär på en stor oro för att bli smittade av coronaviruset. I många fall väljer vi bort besök i affärer, restauranger och serveringar. Denna oro är förståelig men det finns sätt att kunna fortsätta gynna våra fina företag och se till att det klarar sig förbi denna besvärliga nedgång.

Vi har en bra lokal servicenäring och dagligvaruhandel som vi ofta tar för given, men näringen är naturligtvis helt beroende av att vi alla som bor och lever här i Östhammars kommun fortsätter att efter bästa förmåga köpa lokala tjänster och andra produkter. Om vi inte gör det kommer flera företag inte att klara denna svåra tid. Det kommer att ta lång tid att bygga upp den igen. Utan intäkter kommer anställda att förlora jobbet och sina löner och så får vi en ännu mer negativ ekonomisk spiral i vår kommun. Läget har drastiskt försämrats under den senaste tiden och vi måste alla hjälpas åt för att försöka vända utvecklingen.

Handla på hemmaplan

Vad kan vi själva göra för att motarbeta de svåra tiderna nu och framöver. Det finns många sätt att göra detta på. Du kan tidigarelägga inköp, till exempel köpa presentkort på varor och tjänster som du vill nyttja senare eller ge bort i gåva. Du som inte vill gå på restaurang kan i stället köpa hämtmat och ta med hem. Och Du som inte vill besöka en butik kan ringa och göra din beställning i stället. Att vara lyhörd för det lokala näringslivets olika erbjudanden om hemkörning, särskilda öppettider och annat är ett annat tips. Om vi alla försöker dra vårt strå till stacken, blir det lättare för våra företag att klara sig igenom krisen. Vi har alla ett ansvar för det!

Östhammars kommun har också beslutat genomföra ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet under den rådande situationen. Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

Förslag eller funderingar, kontakta oss

Margareta Widén-Berggren (S) förste vice ordförande och Pär-Olov Olsson (M) andre vice ordförande i kommunstyrelsen och jag har fortlöpande samtal och diskussioner om hur vi ska arbeta med krishanteringen. I den politiska ledningen är vi helt eniga om hur viktigt det är att vi engagerar oss i det lokala näringslivets utmaningar. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar och förslag till hur vi kan förbättra förutsättningarna för oss alla att hantera krisen.

Jacob Spangenberg, ordförande i kommunstyrelsen

Information från Gästrike Vatten med anledning av coronaviruset 20 mars 2020

Har du frågor om din faktura eller behöver ansöka om uppskov på betalningen? Vill du ångra eller göra förändringar i din va-anmälan? Välkommen att kontakta oss.

Kontakta Gästrike Vatten så kan de tillsammans med er se hur de på bästa sätt kan hjälpa till, ring  020-37 93 00 eller mejla  din fråga till info@gastrikevatten.se 

Gästrike vatten har samlat information om corona kopplat till vår verksamhet (vatten och avlopp) här  https://www.gastrikevatten.se/coronaviruset.

Kulturskolan ställer in sin undervisning 20 mars 2020

UPPDATERING 2020-05-04: Kulturskolan har nu återupptagit sin verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ledningen för Kulturskolan har följt utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nu beslutat att ställa in Kulturskolans undervisning tillsvidare. Anledningen till beslutet grundar sig på flera saker. Dels är Kulturskolans verksamhet inte är obligatorisk eller lagstadgad. Den drabbar inte heller föräldrars möjligheter att förvärvsarbeta eller studera, och det finns inga krav på att utbildningen ska vara slutförd inom en viss tid. Men den viktigaste orsaken är att vi just nu är i stort behov av personal då en stor andel pedagoger och andra yrkesgrupper på förskolor och skolor är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn. Eftersom kulturskolans personal är pedagoger som är vana att arbeta med barn ser vi dem som en självklar grupp att i detta läge omfördela till andra verksamheter.

Berörda elever och vårdnadshavare informerades under torsdagseftermiddagen om att undervisningen ställs in. Med anledning av detta beslut kommer det inte att skickas ut någon faktura till de som hyrt instrument under vårterminen. Elever som har hyrt instrument behöver inte lämna tillbaka dessa, utan kan behålla dem och öva så mycket eller lite som de önskar. Önskar ni lämna tillbaka instrument ska ni ta kontakt med er lärare.

Även Kulturskolans inplanerade evenemang och föreställningar ställs in tills vidare.

- Kulturskolan har sedan Covid-19 brutit ut följt dess utveckling. Att ställa in kulturskolans kurser under fyra veckor, eller så länge det behövs, för att kunna backa upp och stötta skola, vård eller annan verksamhet i behov känns helt rätt och mycket naturligt för oss! Det är tillsammans och i samarbete vi klarar av hantera och lösa situationer som denna, säger Dag Elfgren, rektor för Kulturskolan.

-----

UPPDATERING 2020-05-04:
Kulturskolan har nu återupptagit sin undervisning.

Kulturskolan ställer in sin undervisning 9 april 2020

Från och med 20 mars och fyra veckor framåt kommer kommunens Kulturskola inte att bedriva någon undervisning. Detta för att kunna nyttja kulturskolans personal inom andra verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ledningen för Kulturskolan har följt utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nu beslutat att ställa in Kulturskolans undervisning tillsvidare. Anledningen till beslutet grundar sig på flera saker. Dels är Kulturskolans verksamhet inte är obligatorisk eller lagstadgad. Den drabbar inte heller föräldrars möjligheter att förvärvsarbeta eller studera, och det finns inga krav på att utbildningen ska vara slutförd inom en viss tid. Men den viktigaste orsaken är att vi just nu är i stort behov av personal då en stor andel pedagoger och andra yrkesgrupper på förskolor och skolor är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn. Eftersom kulturskolans personal är pedagoger som är vana att arbeta med barn ser vi dem som en självklar grupp att i detta läge omfördela till andra verksamheter.

Berörda elever och vårdnadshavare informerades under torsdagseftermiddagen om att undervisningen ställs in. Med anledning av detta beslut kommer det inte att skickas ut någon faktura till de som hyrt instrument under vårterminen. Elever som har hyrt instrument behöver inte lämna tillbaka dessa, utan kan behålla dem och öva så mycket eller lite som de önskar. Önskar ni lämna tillbaka instrument ska ni ta kontakt med er lärare.

Även Kulturskolans inplanerade evenemang och föreställningar ställs in tills vidare.

- Kulturskolan har sedan Covid-19 brutit ut följt dess utveckling. Att ställa in kulturskolans kurser under fyra veckor, eller så länge det behövs, för att kunna backa upp och stötta skola, vård eller annan verksamhet i behov känns helt rätt och mycket naturligt för oss! Det är tillsammans och i samarbete vi klarar av hantera och lösa situationer som denna, säger Dag Elfgren, rektor för Kulturskolan.

Kulturskolan ställer in sin undervisning 13 april 2020

Från och med 20 mars och fyra veckor framåt kommer kommunens Kulturskola inte att bedriva någon undervisning. Detta för att kunna nyttja kulturskolans personal inom andra verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ledningen för Kulturskolan har följt utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nu beslutat att ställa in Kulturskolans undervisning tillsvidare. Anledningen till beslutet grundar sig på flera saker. Dels är Kulturskolans verksamhet inte är obligatorisk eller lagstadgad. Den drabbar inte heller föräldrars möjligheter att förvärvsarbeta eller studera, och det finns inga krav på att utbildningen ska vara slutförd inom en viss tid. Men den viktigaste orsaken är att vi just nu är i stort behov av personal då en stor andel pedagoger och andra yrkesgrupper på förskolor och skolor är frånvarande på grund av sjukdom eller vård av barn. Eftersom kulturskolans personal är pedagoger som är vana att arbeta med barn ser vi dem som en självklar grupp att i detta läge omfördela till andra verksamheter.

Berörda elever och vårdnadshavare informerades under torsdagseftermiddagen om att undervisningen ställs in. Med anledning av detta beslut kommer det inte att skickas ut någon faktura till de som hyrt instrument under vårterminen. Elever som har hyrt instrument behöver inte lämna tillbaka dessa, utan kan behålla dem och öva så mycket eller lite som de önskar. Önskar ni lämna tillbaka instrument ska ni ta kontakt med er lärare.

Även Kulturskolans inplanerade evenemang och föreställningar ställs in tills vidare.

- Kulturskolan har sedan Covid-19 brutit ut följt dess utveckling. Att ställa in kulturskolans kurser under fyra veckor, eller så länge det behövs, för att kunna backa upp och stötta skola, vård eller annan verksamhet i behov känns helt rätt och mycket naturligt för oss! Det är tillsammans och i samarbete vi klarar av hantera och lösa situationer som denna, säger Dag Elfgren, rektor för Kulturskolan.

Kommunen går upp i stabsläge med anledning av coronaviruset 19 mars 2020

Från och med onsdag denna vecka aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab. Det görs för att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av coronarelaterade frågor och att ha beredskap för olika utmaningar. Beslutet innebär fullt fokus på att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter.

Delar av krisledningsorganisationen, den så kallade inriktning- och samordningsfunktionen (ISF), sammankallades i slutet av februari. Den senaste veckan har ISF förstärkts med kommunens tjänstemannaledning och träffats varje dag. På agendan har avstämning och uppdatering av den ständigt föränderliga lägesbilden stått. Nu aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab, vilket innebär en ytterligare förstärkt organisation för att kunna hantera händelseutvecklingen kring coronaviruset. I dessa grupperingar sitter olika ansvariga tjänstepersoner från Östhammars kommuns organisation. I går informerades dessutom politikerna i krisledningsnämnden om läget och det pågående arbetet.

– Vi följer utvecklingen timme för timme, samverkar med andra myndigheter och agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Stärka upp bemanningen

En av utmaningarna i dagsläget är att ha en tillräcklig bemanning vid en eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I dagsläget finns arbetsplatser som har upp emot 30 procents sjukfrånvaro.
Enligt riktlinjerna som gäller ska medarbetare som känner symptom stanna hemma från jobbet för att undvika risk för smittspridning. För att kunna säkerställa en kontinuitetsplanering kommer vissa medarbetare att behöva jobba hemifrån, i syfte att minska deras exponering av smitta.

– Det här är en situation som kräver prioriteringar och beslut om olika åtgärder för att vi ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger Peter Nyberg.

Det kan exempelvis bli aktuellt att omfördela resurser från samtliga förvaltningar för att vid behov förstärka och genomföra den mest basala behoven av vård och omsorg för våra äldre och sjuka. Detta görs i samråd med våra fackliga organisationer. Behovet styrs av socialförvaltningens lägesbild och kan snabbt komma att aktualiseras.

Alla gör en fantastisk insats

– Arbetssituationen i flera av våra verksamheter är just nu otroligt ansträngd. Det är fint att se den fantastiska insats som görs av alla som jobbar inom exempelvis hemtjänsten, på våra särskilda boenden, på förskolor och skolor samt med måltider och städservice. Dom gör ett jättebra jobb, säger Peter Nyberg.

Söker personer som vill göra en insats

För att stärka upp arbetet och kunna ge kommunens brukare god vård och omsorg i deras vardag söker Östhammars kommun nu personer som har erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig. Läs mer här

– Vi gör allt vi kan för att ni ska kunna ha en fungerande arbetssituation. Vår personal tar ett stort ansvar och hjälps åt för att se till att våra verksamheter fungerar, säger Peter Nyberg.

Kommunen går upp i stabsläge med anledning av coronaviruset 9 april 2020

Från och med onsdag denna vecka aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab. Det görs för att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av coronarelaterade frågor och att ha beredskap för olika utmaningar. Beslutet innebär fullt fokus på att skapa trygghet och kontinuitet i våra verksamheter.

Delar av krisledningsorganisationen, den så kallade inriktning- och samordningsfunktionen (ISF), sammankallades i slutet av februari. Den senaste veckan har ISF förstärkts med kommunens tjänstemannaledning och träffats varje dag. På agendan har avstämning och uppdatering av den ständigt föränderliga lägesbilden stått. Nu aktiverar Östhammars kommun sin krisledningsstab, vilket innebär en ytterligare förstärkt organisation för att kunna hantera händelseutvecklingen kring coronaviruset. I dessa grupperingar sitter olika ansvariga tjänstepersoner från Östhammars kommuns organisation. I går informerades dessutom politikerna i krisledningsnämnden om läget och det pågående arbetet.

– Vi följer utvecklingen timme för timme, samverkar med andra myndigheter och agerar utifrån de råd som Folkhälsomyndigheten ger om viruset, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Stärka upp bemanningen

En av utmaningarna i dagsläget är att ha en tillräcklig bemanning vid en eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I dagsläget finns arbetsplatser som har upp emot 30 procents sjukfrånvaro.
Enligt riktlinjerna som gäller ska medarbetare som känner symptom stanna hemma från jobbet för att undvika risk för smittspridning. För att kunna säkerställa en kontinuitetsplanering kommer vissa medarbetare att behöva jobba hemifrån, i syfte att minska deras exponering av smitta.

– Det här är en situation som kräver prioriteringar och beslut om olika åtgärder för att vi ska kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säger Peter Nyberg.

Det kan exempelvis bli aktuellt att omfördela resurser från samtliga förvaltningar för att vid behov förstärka och genomföra den mest basala behoven av vård och omsorg för våra äldre och sjuka. Detta görs i samråd med våra fackliga organisationer. Behovet styrs av socialförvaltningens lägesbild och kan snabbt komma att aktualiseras.

Alla gör en fantastisk insats

– Arbetssituationen i flera av våra verksamheter är just nu otroligt ansträngd. Det är fint att se den fantastiska insats som görs av alla som jobbar inom exempelvis hemtjänsten, på våra särskilda boenden, på förskolor och skolor samt med måltider och städservice. Dom gör ett jättebra jobb, säger Peter Nyberg.

Söker personer som vill göra en insats

För att stärka upp arbetet och kunna ge kommunens brukare god vård och omsorg i deras vardag söker Östhammars kommun nu personer som har erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig. Läs mer här

– Vi gör allt vi kan för att ni ska kunna ha en fungerande arbetssituation. Vår personal tar ett stort ansvar och hjälps åt för att se till att våra verksamheter fungerar, säger Peter Nyberg.

Inställda aktiviteter inom Socialförvaltningen 19 mars 2020

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset har kommunen beslutat att ställa in Mötesplatserna på våra särskilda boenden samt gruppaktiviteter på Anhörigcentrum tillsvidare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via Östhammar direkt.

Inställda aktiviteter inom Socialförvaltningen 9 april 2020

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset har kommunen beslutat att ställa in Mötesplatserna på våra särskilda boenden samt gruppaktiviteter på Anhörigcentrum tillsvidare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via Östhammar direkt.

Stöd till dig som företagare med anledning av Coronaviruset 19 mars 2020

Det pågående coronavirusets framfart slår just nu hårt mot många företagare i kommunen. Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet.

- Den rådande situationen riskerar att skapa stora konsekvenser för våra lokala företag. Därför är det viktigt att vi underlättar för företagen där det är möjligt, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet under den situation som just nu råder.  Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

- Många företagare i kommunen upplever just nu en turbulent tid. När den här typen av prövning når oss är det viktigt att vi hittar sätt att samarbeta och hjälpas åt. Dels för att säkra att samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska, men också för att minimera den skada som viruset orsakar, säger Ulf Andersson.

För att stötta företagare i kommunen har Östhammars kommun fattat beslut om att genomföra följande åtgärder:

 • Vi erbjuder återbetalning när ett ärende dras tillbaka
 • Vi erbjuder våra hyresgäster anstånd på hyra för lokaler. *
 • Vi erbjuder anstånd med betalning för tillstånd och tillsyn. *
 • Vi kan påskynda betalning till leverantörer
 • Konferenser och möten bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantörer & deltagare
 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.
 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden - och som i dessa har behov av att sträcka ut i tiden med anledning av den uppkomna situationen.
 • Vi informerar löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas och vi fortsätter att erbjuda företagslotsmöten för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.
 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra företagslotsmöten.

*Kontakta kommunen för hjälp med ditt specifika ärende.

Östhammars kommuns företagslotsning
Vi erbjuder fortsatt möjligheten till ett kostnadsfritt möte där du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa näringslivsutvecklare och berörda handläggare.
Boka ditt möte via Östhammar direkt på tfn 0173-86 000 eller via osthammardirekt@osthammar.se
 

Information om stöd från Almi
Information till företagare från Verksamt.se

Stöd till dig som företagare med anledning av Coronaviruset 19 mars 2020

Det pågående coronavirusets framfart slår just nu hårt mot många företagare i kommunen. Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet.

- Den rådande situationen riskerar att skapa stora konsekvenser för våra lokala företag. Därför är det viktigt att vi underlättar för företagen där det är möjligt, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet under den situation som just nu råder.  Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

- Många företagare i kommunen upplever just nu en turbulent tid. När den här typen av prövning når oss är det viktigt att vi hittar sätt att samarbeta och hjälpas åt. Dels för att säkra att samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska, men också för att minimera den skada som viruset orsakar, säger Ulf Andersson.

För att stötta företagare i kommunen har Östhammars kommun fattat beslut om att genomföra följande åtgärder:

 • Vi erbjuder återbetalning när ett ärende dras tillbaka
 • Vi erbjuder våra hyresgäster anstånd på hyra för lokaler. *
 • Vi erbjuder anstånd med betalning för tillstånd och tillsyn. *
 • Vi kan påskynda betalning till leverantörer
 • Konferenser och möten bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantörer & deltagare
 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.
 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden - och som i dessa har behov av att sträcka ut i tiden med anledning av den uppkomna situationen.
 • Vi informerar löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas och vi fortsätter att erbjuda företagslotsmöten för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.
 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra företagslotsmöten.

*Kontakta kommunen för hjälp med ditt specifika ärende.

Östhammars kommuns företagslotsning
Vi erbjuder fortsatt möjligheten till ett kostnadsfritt möte där du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa näringslivsutvecklare och berörda handläggare.
Boka ditt möte via Östhammar direkt på tfn 0173-86 000 eller via osthammardirekt@osthammar.se
 

Information om stöd från Almi
Information till företagare från Verksamt.se

Stöd till dig som företagare med anledning av Coronaviruset 9 april 2020

Det pågående coronavirusets framfart slår just nu hårt mot många företagare i kommunen. Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet.

- Den rådande situationen riskerar att skapa stora konsekvenser för våra lokala företag. Därför är det viktigt att vi underlättar för företagen där det är möjligt, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet under den situation som just nu råder.  Åtgärderna rör bland annat möjlighet till anstånd med betalning för hyra och tillstånd, skyndsamma betalningar till leverantörer samt möjligheten till återbetalning då ärenden dras tillbaka.

- Många företagare i kommunen upplever just nu en turbulent tid. När den här typen av prövning når oss är det viktigt att vi hittar sätt att samarbeta och hjälpas åt. Dels för att säkra att samhällsviktiga funktioner fungerar som de ska, men också för att minimera den skada som viruset orsakar, säger Ulf Andersson.

För att stötta företagare i kommunen har Östhammars kommun fattat beslut om att genomföra följande åtgärder:

 • Vi erbjuder återbetalning när ett ärende dras tillbaka
 • Vi erbjuder våra hyresgäster anstånd på hyra för lokaler. *
 • Vi erbjuder anstånd med betalning för tillstånd och tillsyn. *
 • Vi kan påskynda betalning till leverantörer
 • Konferenser och möten bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantörer & deltagare
 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.
 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden - och som i dessa har behov av att sträcka ut i tiden med anledning av den uppkomna situationen.
 • Vi informerar löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas och vi fortsätter att erbjuda företagslotsmöten för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.
 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra företagslotsmöten.

*Kontakta kommunen för hjälp med ditt specifika ärende.

Östhammars kommuns företagslotsning
Vi erbjuder fortsatt möjligheten till ett kostnadsfritt möte där du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa näringslivsutvecklare och berörda handläggare.
Boka ditt möte via Östhammar direkt på tfn 0173-86 000 eller via osthammardirekt@osthammar.se
 

Information om stöd från Almi
Information till företagare från Verksamt.se

Vi söker dig som vill göra en insats! 18 mars 2020

Med anledning av Corona Covid-19 behöver vi säkra upp bemanningen inom hemtjänst, särskilda boenden och gruppboenden. Har du möjlighet att göra en insats för våra äldre och funktionsnedsatta inom Östhammars kommun – hör av dig till oss!

Har du erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig?

I rådande situation, då många är sjuka eller stannar hemma för att hindra smittspridning, behöver vi stärka upp arbetet med att ge våra brukare god vård och omsorg i deras vardag.

Inom vård- och omsorg jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och personliga assistenter. Vi ser gärna att du har motsvarande utbildning eller erfarenhet, men det är inget krav. En genuin känsla för service och omvårdnad räcker långt. Tveka inte att höra av dig till oss för att få veta mer om hur du kan göra en insats.

Vi söker dig som vill göra en insats! 9 april 2020

Med anledning av Corona Covid-19 behöver vi säkra upp bemanningen inom hemtjänst, särskilda boenden och gruppboenden. Har du möjlighet att göra en insats för våra äldre och funktionsnedsatta inom Östhammars kommun – hör av dig till oss!

Har du erfarenhet av att jobba inom vården eller av att vårda en anhörig?

I rådande situation, då många är sjuka eller stannar hemma för att hindra smittspridning, behöver vi stärka upp arbetet med att ge våra brukare god vård och omsorg i deras vardag.

Inom vård- och omsorg jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och personliga assistenter. Vi ser gärna att du har motsvarande utbildning eller erfarenhet, men det är inget krav. En genuin känsla för service och omvårdnad räcker långt. Tveka inte att höra av dig till oss för att få veta mer om hur du kan göra en insats.

Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall 18 mars 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med flera olika åtgärder för att säkra upp förskolornas verksamhet om stora delar av personalen skulle vara frånvarande. Det är i första hand sammanslagningar av avdelningar och rekrytering av vikarier men det kan också bli aktuellt med begränsningar av rättighet till barnomsorg under en period.

Samtliga förskolor i Östhammars kommun är öppna och friska barn är välkomna till sin förskola. Däremot så har många av förskolorna redan nu ett ansträngt läge med anledning av att en stor del av personalen är frånvarande. Därför arbetar Barn- och utbildningsförvaltningen med flera typer av åtgärder och förberedelser av åtgärder för att kunna fortsätta erbjuda öppen barnomsorg på kommunens orter.

En av de åtgärder som verksamhetschef för förskolan Anne Lee Larsson kommunicerade under gårdagen 17 mars är att man just nu förbereder att kunna begränsa rättigheterna till barnomsorg. Ett sådant beslut skulle i sådana fall innebära att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande inte längre har tillgång till barnomsorg under en period.

Varje enskild förskola bedömer sin situation från dag till dag och det är rektor tillsammans med verksamhetschef för förskolan som fattar beslut om det finns behov av att sätta in denna åtgärd på någon förskola. Om beslut tas så kommuniceras det direkt till vårdnadshavare på den berörda förskolan.

Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall 9 april 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med flera olika åtgärder för att säkra upp förskolornas verksamhet om stora delar av personalen skulle vara frånvarande. Det är i första hand sammanslagningar av avdelningar och rekrytering av vikarier men det kan också bli aktuellt med begränsningar av rättighet till barnomsorg under en period.

Samtliga förskolor i Östhammars kommun är öppna och friska barn är välkomna till sin förskola. Däremot så har många av förskolorna redan nu ett ansträngt läge med anledning av att en stor del av personalen är frånvarande. Därför arbetar Barn- och utbildningsförvaltningen med flera typer av åtgärder och förberedelser av åtgärder för att kunna fortsätta erbjuda öppen barnomsorg på kommunens orter.

En av de åtgärder som verksamhetschef för förskolan Anne Lee Larsson kommunicerade under gårdagen 17 mars är att man just nu förbereder att kunna begränsa rättigheterna till barnomsorg. Ett sådant beslut skulle i sådana fall innebära att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande inte längre har tillgång till barnomsorg under en period.

Varje enskild förskola bedömer sin situation från dag till dag och det är rektor tillsammans med verksamhetschef för förskolan som fattar beslut om det finns behov av att sätta in denna åtgärd på någon förskola. Om beslut tas så kommuniceras det direkt till vårdnadshavare på den berörda förskolan.

Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall 13 april 2020

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med flera olika åtgärder för att säkra upp förskolornas verksamhet om stora delar av personalen skulle vara frånvarande. Det är i första hand sammanslagningar av avdelningar och rekrytering av vikarier men det kan också bli aktuellt med begränsningar av rättighet till barnomsorg under en period.

Samtliga förskolor i Östhammars kommun är öppna och friska barn är välkomna till sin förskola. Däremot så har många av förskolorna redan nu ett ansträngt läge med anledning av att en stor del av personalen är frånvarande. Därför arbetar Barn- och utbildningsförvaltningen med flera typer av åtgärder och förberedelser av åtgärder för att kunna fortsätta erbjuda öppen barnomsorg på kommunens orter.

En av de åtgärder som verksamhetschef för förskolan Anne Lee Larsson kommunicerade under gårdagen 17 mars är att man just nu förbereder att kunna begränsa rättigheterna till barnomsorg. Ett sådant beslut skulle i sådana fall innebära att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande inte längre har tillgång till barnomsorg under en period.

Varje enskild förskola bedömer sin situation från dag till dag och det är rektor tillsammans med verksamhetschef för förskolan som fattar beslut om det finns behov av att sätta in denna åtgärd på någon förskola. Om beslut tas så kommuniceras det direkt till vårdnadshavare på den berörda förskolan.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning 17 mars 2020

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och från onsdag 18 mars kommer undervisningen därför att bedrivas på distans.

Onsdagen 18 mars kommer att vara en resursdag där lärare får tid att förbereda sig för att bedriva utbildning på distans. Den dagen arbetar eleverna hemifrån med befintliga uppgifter.

Distansundervisningen planeras vara i gång torsdagen 19 mars.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) har möjlighet att bedriva distansundervisning via lärplattform och andra tekniska lösningar. Dessa finns här: https://osthammar.itslearning.com/

Eleverna ska delta i distansundervisningen.

-----

TILLÄGG 2020-03-17:
Även Forsmarks gymnasieskola omfattas av huvudmannens beslut att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att övergå till undervisning på distans. Forsmarks skola kommer att kommunicera direkt med berörda elever och sedan informera på hemsidan www.forsmarksskola.se

-----

TILLÄGG 2020-06-15: 
Mot bakgrund av epidemiologin och det aktuella kunskapsläget hävde Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. Östhammars kommuns gymnasium och vuxenutbildning förbereder därmed för att kunna ta emot elever på skolan som vanligt när höstterminen börjar.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning 9 april 2020

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och från onsdag 18 mars kommer undervisningen därför att bedrivas på distans.

Onsdagen 18 mars kommer att vara en resursdag där lärare får tid att förbereda sig för att bedriva utbildning på distans. Den dagen arbetar eleverna hemifrån med befintliga uppgifter.

Distansundervisningen planeras vara i gång torsdagen 19 mars.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) har möjlighet att bedriva distansundervisning via lärplattform och andra tekniska lösningar. Dessa finns här: https://osthammar.itslearning.com/

Eleverna ska delta i distansundervisningen.

-----

TILLÄGG 2020-03-17:
Även Forsmarks gymnasieskola omfattas av huvudmannens beslut att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att övergå till undervisning på distans. Forsmarks skola kommer att kommunicera direkt med berörda elever och sedan informera på hemsidan www.forsmarksskola.se

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning 13 april 2020

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och från onsdag 18 mars kommer undervisningen därför att bedrivas på distans.

Onsdagen 18 mars kommer att vara en resursdag där lärare får tid att förbereda sig för att bedriva utbildning på distans. Den dagen arbetar eleverna hemifrån med befintliga uppgifter.

Distansundervisningen planeras vara i gång torsdagen 19 mars.

Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) har möjlighet att bedriva distansundervisning via lärplattform och andra tekniska lösningar. Dessa finns här: https://osthammar.itslearning.com/

Eleverna ska delta i distansundervisningen.

-----

TILLÄGG 2020-03-17:
Även Forsmarks gymnasieskola omfattas av huvudmannens beslut att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att övergå till undervisning på distans. Forsmarks skola kommer att kommunicera direkt med berörda elever och sedan informera på hemsidan www.forsmarksskola.se

Öppna förskolan stängd tillsvidare 25 mars 2020

Med anledning av rådande läge kring Coronaviruset och för att bidra till minskad smittspridning har Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att stänga kommunens Öppna Förskola i Gimo.

UPPDATERING 2020-09-22:
Kommunens Öppna förskola i Gimo har öppnat igen men genomfört anpassningar av verksamheten som t.ex. att besök måste föranmälas. Läs mer på www.osthammar.se/oppnaforskolan

Uppdatering: Öppna förskolan stängd tillsvidare 9 april 2020

Med anledning av rådande läge kring Coronaviruset och för att bidra till minskad smittspridning har Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att stänga kommunens Öppna Förskola i Gimo.

UPPDATERING 2020-03-25:
Kommunens Öppna förskola i Gimo håller stängt från den 16 mars och tills vidare.

Information om verksamheten publiceras på www.osthammar.se/oppnaforskolan

Uppdatering: Öppna förskolan stängd tillsvidare 13 april 2020

Med anledning av rådande läge kring Coronaviruset och för att bidra till minskad smittspridning har Barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att stänga kommunens Öppna Förskola i Gimo.

UPPDATERING 2020-03-25:
Kommunens Öppna förskola i Gimo håller stängt från den 16 mars och tills vidare.

Information om verksamheten publiceras på www.osthammar.se/oppnaforskolan

Besöksstopp införs vid närvårdsenheten och korttidsenheten 16 mars 2020

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef utökat det tillfälliga besöksstoppet på kommunens äldreboenden till att även gälla närvårdsenheten och korttidsenheten.

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 16 mars tillsvidare.

Besöksstopp införs vid närvårdsenheten och korttidsenheten 9 april 2020

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef utökat det tillfälliga besöksstoppet på kommunens äldreboenden till att även gälla närvårdsenheten och korttidsenheten.

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 16 mars tillsvidare.

Dialogturné i Hargshamn inställt 16 mars 2020

Dialogmötet 17/3 i Hargshamn är inställt.

På grund av rådande situation gällande Coronaviruset har kommunen beslutat att ställa in detta möte. I dagsläget har vi inte hunnit sätta ett nytt datum för detta, men tanken är att genomföra dialogmötet vid ett senare tillfälle. 

Socialförvaltningen inför besöksstopp på äldreboenden 13 mars 2020

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef infört tillfälligt besöksstopp på samtliga särskilda boenden för äldre (äldreboenden).

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 13 mars tillsvidare.

Information om kommande evenemang och möten 12 mars 2020

Regeringen beslutade idag på Folkhälsomyndighetens begäran om stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, för att minska smittspridning av coronaviruset (COVID-19).

Östhammars kommun följer utvecklingen och analyserar nu vad det innebär för våra planerade evenemang. Kommunens fortsätter att följa ansvariga myndigheters rekommendationer. Generellt sett innebär det att våra aktiviteter i övrigt fortgår som planerat.

Information om kommande evenemang och möten 9 april 2020

Regeringen beslutade idag på Folkhälsomyndighetens begäran om stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer, för att minska smittspridning av coronaviruset (COVID-19).

Östhammars kommun följer utvecklingen och analyserar nu vad det innebär för våra planerade evenemang. Kommunens fortsätter att följa ansvariga myndigheters rekommendationer. Generellt sett innebär det att våra aktiviteter i övrigt fortgår som planerat.

Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om covid-19 11 mars 2020

Ny information har under eftermiddagen inkommit från Folkhälsomyndigheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. 

Stanna hemma om du har symtom, gå till jobbet om du inte har det

Östhammars kommun följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Medarbetare som är friska ska gå till arbetet. Vi uppmanar medarbetare att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symtom ska medarbetare hålla sig hemma.

Belasta inte sjukvården i onödan

Om du känner oro och har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 och hur myndigheterna hanterar situationen ring 113 13.

Symtomen på coronavirus är feber, hosta och andnöd. De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård.

Är du sjuk, läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården. 

Information gällande vård och omsorg

Extra viktigt är det att medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. 

Information gällande förskola, skola och vuxenutbildning

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska personer stannar hemma.

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om covid-19 9 april 2020

Ny information har under eftermiddagen inkommit från Folkhälsomyndigheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. 

Stanna hemma om du har symtom, gå till jobbet om du inte har det

Östhammars kommun följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Medarbetare som är friska ska gå till arbetet. Vi uppmanar medarbetare att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symtom ska medarbetare hålla sig hemma.

Belasta inte sjukvården i onödan

Om du känner oro och har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 och hur myndigheterna hanterar situationen ring 113 13.

Symtomen på coronavirus är feber, hosta och andnöd. De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård.

Är du sjuk, läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården. 

Information gällande vård och omsorg

Extra viktigt är det att medarbetare som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. 

Information gällande förskola, skola och vuxenutbildning

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska personer stannar hemma.

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om covid-19 10 mars 2020

Ny information har under eftermiddagen inkommit från Folkhälsomyndigheten. Vi fortsätter att följa den och rekommenderar att hålla sig uppdaterade och följa den.

Vi återkommer under morgondagen med information om hur våra verksamheter ska beakta de nya rekommendationerna.

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Vid uppvisande av symtom så som feber eller luftvägssymtom som hosta, andningsbesvär eller halsont ska du inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Relaterad information

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om covid-19 9 april 2020

Ny information har under eftermiddagen inkommit från Folkhälsomyndigheten. Vi fortsätter att följa den och rekommenderar att hålla sig uppdaterade och följa den.

Vi återkommer under morgondagen med information om hur våra verksamheter ska beakta de nya rekommendationerna.

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Vid uppvisande av symtom så som feber eller luftvägssymtom som hosta, andningsbesvär eller halsont ska du inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Relaterad information

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 

Uppdaterad information om coronaviruset, kl. 09.10 3 mars 2020

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Du som har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont ska inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Information till vårdnadshavare och medarbetare

I Östhammars kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighets rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever som har varit i virusdrabbade områden att vara uppmärksamma på symptom som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom på ett av dessa ska både medarbetare och barn vara hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

 

Relaterad information

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 

 

Andra språk

Så undviker du att smittor sprids 3 mars 2020

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

 

Relaterade länkar

1177 Vårdguidens film om hur man tvättar händerna på rätt sätt

Så undviker du att smittor sprids 9 april 2020

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

 

Relaterade länkar

1177 Vårdguidens film om hur man tvättar händerna på rätt sätt

Påbörjad
24 mars 2020
Senast uppdaterad
2 mars 2023
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret

Kontakta oss