Gå till innehållet

Busslinjer och turlistor till skolor

På UL:s hemsida och via Reseplaneraren hittar du din resa till din skola.

Där kan du skriva in varifrån din resa ska börja och till vilken skola du vill resa. Du kan även söka på respektive busslinje, då visas även en karta med busslinjens rutt och dess hållplatser, eller få en tidtabell i PDF-format, både för regionbussar och för skolbussar.

Tidtabeller för skolbussar för Östhammar finns under egen rubrik på UL:s hemsida för tidtabeller.

OBS! UL har för tillfället tekniska problem vilket medför att det inte går att nå skoltidtabeller.

Du kan också installera UL-appen. Med den kan du bland annat spara ned din favoritresa, till exempel en skolskjutslinje, och se den verkliga tiden för nästa avgång. Eller bevaka din favoritresa under en speciell dit och få en notis om bussen blir mer än 20 minuter försenad.

Busslinjer som trafikerar kommunens skolor

Skola

Buss

Edsskolan/Frösåkersskolan 430, 432, 439, 852, 853, 854, 857
Ekeby skola 412, 413
Olandsskolan 412, 413, 418, 419, 420
Vreta- och Vallonskolan 450, 453, 851
Öregrunds skola 853, 854, 856
Österbyskolan 426, 427, 428
Bruksgymnasiet 450, 453, 851, 911

Kontakter