Gå till innehållet

Vanliga frågor och svar!

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu gällande cornaaviruset, covid-19. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta oss på Östhammar Direkt,  0173-860 00 eller via mejl osthammardirekt@osthammar.se

1. Allmänna frågor

 

1. Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa tider?

2. När ska jag kontakta vården?

3. Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

4. Får ni information vilka personer som blivit smittade i kommunen?

5. Får/vågar man gå ut och handla om man tillhör riskgruppen 70+?

6. Vad gör kommunens personal för att förhindra smittspridning?

7. Vi har fritidshus i Östhammars kommun - kan vi tillbringa tid där?

8. Hur kan jag få hjälp med handling eller annat nödvändigt stöd?

9. Vart hittar jag information om antalet smittade i kommunen? 

10. Voinko lukea "Me autamme" sivun Suomeksi?

 

1. Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa tider?

Det är extra viktigt att man är noggrann med sin handhygien, tvätta händerna noga med två och vatten. Gärna fler gånger än i vanliga fall.  Har du sjukdomssymtom såsom feber, hosta, halsont eller andningssvårigheter så ska du stanna hemma tills du är symtomfri och 2 dagar till efter det. Tänk på att begränsa dina sociala kontakter för din och din omgivnings skull.

 

2. När ska jag kontakta vården? 

Enligt 1177 så behöver de allra flesta inte uppsöka vården då man kan hantera besvären själv hemifrån som vid vanlig influensa eller förkylning. Om du snabbt blir försämrad eller får svåra andningssvårigheter så ska du genast kontakta en vårdcentral eller jourmottagning. Viktigt att du ringer först så att du inte riskerar att sprida smittan vidare till andra.

 

3. Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

Kommunen följer utvecklingen noga och vår krisledningsgrupp har dagliga möten där gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av vilka frågor som kommit in under dagen relaterat till corona och tar sedan beslut om eventuella åtgärder.

Vi uppdaterar löpande på vår hemsida www.osthammar.se.

 

4. Får ni information vilka personer som blivit smittade i kommunen?

Vi alla skyddas av patientsekretessen och där med lämnas inte några uppgifter ut om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka som provtagits för viruset.

Vill man veta hur många som blivit smittade så rekommenderar vi att man följer folkhälsomyndighetens uppdateringar samt även Region Uppsalas uppdateringar.

 

5. Får/vågar man gå ut och handla om man tillhör riskgruppen 70+?

Det finns idag inga förbud mot att gå ut och handla. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock starkt att om man kan undvika att gå ut och istället få hjälp med detta är det ett bättre alternativ. De rekommenderar att undvika sociala kontakter samt att hålla avstånd till andra människor.

 

6. Vad gör kommunens personal för att förhindra smittspridning?

Vi följer hygienrutinerna. Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om de är sjuka. Vi har tydliga rutiner kring basal hygien och våra medarbetare är väl informerade om hur de ska arbeta för att förhindra smittspridning. Vi följer även noggrant folkhälsomyndighetens rekommendationer som de tagit fram.

 

7. Vi har fritidshus i Östhammars kommun - kan vi tillbringa tid där?

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning av coronaviruset (Covid-19) i Sverige mycket hög. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför alla att noggrant tänka igenom om planerade resor och vistelser på annan ort verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vad som gäller för resor inom Sverige; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69292#_69292

 

8. Hur kan jag få hjälp med handling eller annat nödvändigt stöd?


Många i samhället är villiga att hjälpa till med handling åt personer som tillhör riskgrupperna. På vår nya sida "Vi hjälper" kan man fylla i ett formulär att du behöver hjälp samt vad du behöver hjälp med.

Här hittar du även lista på livsmedelsbutikerna i Östhammars kommun, hur du får kontakt med dem och vad de kan erbjuda. 


9. Var hittar jag information om antalet smittade i kommunen?

På Region Uppsala publiceras regelbundet en uppdaterad nulägesbild på antalet smittade i länet och per kommun. Den informationen hittar du här. 

 

10. Voinko lukea "Me autamme" sivun Suomeksi?

Vastaus: Kyllä, klikkaa tästä niin pääset meidän suomenkieliselle sivulle. 

Kontakta oss