Gå till innehållet

Vanliga frågor och svar!

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu gällande cornaaviruset, covid-19. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta oss på Östhammar Direkt,  0173-860 00 eller via mejl osthammardirekt@osthammar.se

1. Allmänna frågor

1. Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa tider?

2. När ska jag kontakta vården?

3. Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

4. Får ni information vilka personer som blivit smittade i kommunen?

5. Vad gäller för mig som tillhör 70+?

6. Vad gör kommunens personal för att förhindra smittspridning?

7. Hur kan jag få hjälp med handling eller annat nödvändigt stöd?

8. Vart hittar jag information om antalet smittade i kommunen? 

9. Voinko lukea "Me autamme" sivun Suomeksi?

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa tider?

Stanna hemma om du är sjuk. Har du en konstaterad covid-19 infektion ska du stanna hemma i minst 7 dagar efter insjuknande och även varit symtomfri i 48 timmar. Det är även viktigt att man är noggrann med sin handhygien, tvätta händerna noga med två och vatten. Har du sjukdomssymtom såsom feber, hosta, halsont eller andningssvårigheter som inte går äver inom ett dygn så ska du testa dig för covid-19. Tänk på att begränsa dina sociala kontakter för din och din omgivnings skull samt håll avstånd till andra människor. 

 

2. När ska jag kontakta vården? 

Enligt 1177 så behöver de allra flesta inte uppsöka vården då man kan hantera besvären själv hemifrån som vid vanlig influensa eller förkylning. Om du snabbt blir försämrad eller får svåra andningssvårigheter så ska du genast kontakta en vårdcentral eller jourmottagning. Viktigt att du ringer först så att du inte riskerar att sprida smittan vidare till andra. Om dina symtom inte går över inom ett dygn så ska du boka en tid för provtagning för att se om du har drabbats av covid -19. Ring din vårdcentral eller gå in på 1177.se och logga in för att se tillgängliga provtagningstider. 

 

3. Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

Kommunen följer utvecklingen noga och genomför åtgärder i våra verksamheter utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi uppdaterar löpande på vår hemsida

 

4. Får ni information vilka personer som blivit smittade i kommunen?

Vi alla skyddas av patientsekretessen och där med lämnas inte några uppgifter ut om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka som provtagits för viruset.

Vill man veta hur många som blivit smittade så rekommenderar vi att man följer folkhälsomyndighetens uppdateringar samt även Region Uppsalas uppdateringar.

 

5. Vad gäller för mig som tillhör 70+?

Du som är 70 år och äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Vi alla har ett gemensamt ansvar att skapa en så smittsäker miljö som möjligt för andra och för oss själva. 

 

6. Vad gör kommunens personal för att förhindra smittspridning?

Vi följer hygienrutinerna. Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om de är sjuka. Vi har tydliga rutiner kring basal hygien och våra medarbetare är väl informerade om hur de ska arbeta för att förhindra smittspridning. Vi följer även noggrant folkhälsomyndighetens rekommendationer som de tagit fram.

 

7. Hur kan jag få hjälp med handling eller annat nödvändigt stöd?


Många i samhället är villiga att hjälpa till med handling åt personer som tillhör riskgrupperna. På vår sida "Vi hjälper" kan man fylla i ett formulär att du behöver hjälp samt vad du behöver hjälp med.

Här hittar du även lista på livsmedelsbutikerna i Östhammars kommun, hur du får kontakt med dem och vad de kan erbjuda. 


8. Var hittar jag information om antalet smittade i kommunen?

På Region Uppsala publiceras måndag till fredag en uppdaterad nulägesbild på antalet smittade i länet och per kommun. Den informationen hittar du här. 

 

10. Voinko lukea "Me autamme" sivun Suomeksi?

Vastaus: Kyllä, klikkaa tästä niin pääset meidän suomenkieliselle sivulle. 

2. Vård och omsorg

1. Handling – hur kan jag i riskgrupp få hjälp?

2. Jag har en anhörig som är inlagd på närvårdsenheten – får jag besöka hen om jag är helt frisk och utan symtom?

3. Jag har en anhörig som bor på särskilt boende/äldreboende – kan jag hälsa på hen om jag är helt frisk och utan symtom?

4. Kan jag beviljas hemtjänst om jag väljer att bo i mitt fritidshus?

5. Varför använder inte all vård- och omsorgspersonal skyddsutrustning vid nära arbete av brukare? 

6. Jag brukar gå och äta lunch på ett utav kommunens särskilda boenden - kan jag forsätta göra detta trots pandemin? 

 

 1. Handling - hur kan jag i riskgrupp få hjälp?

Många i samhället är villiga att hjälpa till med handling åt personer som tillhör riskgrupperna. På vår nya sida "Vi hjälper" kan man fylla i ett formulär att du behöver hjälp samt vad du behöver hjälp med.

Här hittar du även lista på livsmedelsbutikerna i Östhammars kommun, hur du får kontakt med dem och vad de kan erbjuda. 

 

2. Jag har en anhörig som är inlagd på närvårdsenheten - kan jag besöka hen om jag är helt frisk och utan symtom? 

Varje verksamhet inom Östhammars kommun som tar emot besökare ska göra en riskbedömning och anpassa verksamheten för att följa de skärpta råden. Det bästa är att ringa till avdelningen där d har anhörig så försöker vi komma fram till en bra lösning.

 

3. Jag har en anhörig som bor på särskilt boende/äldreboende - kan jag hälsa på hen om jag är fullt frisk och utan symtom?

I Östhammars kommun så finns det särskilda riktlinjer och regler när det gäller besök och antal besökare samtidigt på alla våra särskilda boenden och enheter. Enklast är om man tar kontakt med det boende/avdelning man önskar att besöka för att få bäst svar på hur ni går tillväga. Sedan 21 november har regeringen beslutat att ge folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov införa lokala besöksförbud på äldreboenden för att förhindra smittspridning. Vid ett sådant beslut kommer information att delges. 

 

4. Kan jag beviljas hemtjänst om jag väljer att bo i mitt fritidshus?

Socialnämnden i Östhammar har fattat beslut om att inte bevilja ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen för personer som inte är folkbokförda i Östhammars kommun. Beslutet är taget utifrån att vår hemtjänst och hemsjukvård har ett mycket ansträngt läge. Beslutet gäller året ut men kan komma att omprövas. Läs mer om beslutet här.

 

5Varför använder inte all vård-och omsorgspersonal skyddsutrustning vid nära arbete av brukare? 

Personal inom vård-och omsorg följer basala hygienrutiner och klädregler som är upprättade och det finns god evidens om att detta är den viktigaste åtgärden i att förhindra smittspridning. Munskydd och handskar används därför inte i förebyggande syfte. Om det finns misstänkt smitta eller konstaterad smitta hos en brukare så använder personalen full skyddutrustning efter rekommendationer. All personal ska vid minsta symtom stanna hemma från arbetet och återgå först när de varit symtomfria i 48 timmar eller blivit testad negativ för covid-19. 

 

6. Jag brukar gå och äta lunch på ett utav kommunens särskilda boenden - kan jag fortsätta göra detta trots pandemin? 

På grund av covid-19 pandemin så har alla matsalar på våra särskilda boenden stängt för besökare. 

3. Skola och barnomsorg

1. Hur vet jag om jag kan lämna mitt barn på förskolan eller skolan?

2. Jag är rädd för att ha mitt barn i skolan pga smittrisk – kan jag ha barnet hemma?

3. Får mitt friska barn gå på förskolan/skolan när jag som vårdnadshavare eller ett syskon är sjuk?

4. Jag är föräldraledig – får mitt barn gå sina 15 timmar i veckan?

5. Det går rykten om att ett barn på mitt barns förskola har blivit smittad av corona. Vad gör jag nu?

6. Vad gäller för VAB (vård av barn)?

7. Varför stänger inte kommunen alla förskolor och grundskolor?

8. Hur skiljer jag på mitt barns pollenallergi eller astma och milda förkylningssymtom?

 

1. Hur vet jag om jag kan lämna mitt barn på förskolan eller skolan?

Folkhälsomyndighetens hemsida finns en bra matris för vårdnadshavare som beskriver hur man ska agera.

Barn och ungdomar från förskoleklass och äldre som får symtom behöver precis som vuxna boka självprovtagning för covid-19 direkt. Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

2. Jag är rädd för att ha mitt barn i skolan pga smittrisk – kan jag ha barnet hemma?

Eftersom det råder skolplikt för barn som går i förskoleklass och uppåt så förväntas barnet att närvara i skolan om barnet är friskt. Enligt folkhälsomyndighetens rekommendation så finns det ingen anledning till att hålla barnet hemma om det är friskt. Förskolorna och skolorna följer noggrant uppdateringar på FHMs rekommendationer och ändras något så kommer du som vårdnadshavare att få information om det.

3. Får mitt friska barn gå på förskolan/skolan när jag som vårdnadshavare eller ett syskon är sjuk?

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan och skolan. Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida

4. Jag är föräldraledig – får mitt barn gå sina 15 timmar i veckan?

Ja, men vid stort bortfall av personal så kan verksamhetschef i samråd med rektor fatta beslut om att begränsa rättigheterna till barnomsorg. Ett sådant beslut skulle i sådana fall innebära att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande inte längre har tillgång till barnomsorg under en period. I dagsläget finns ingen förskola i Östhammars kommun med sådana begränsningar.

5. Det går rykten om att ett barn på mitt barns förskola har blivit smittad av corona. Vad gör jag nu?

Det finns tydliga rutiner som följs om en misstänkt smitta uppstår på en förskola eller skola. Du som vårdnadshavare kommer i så fall att få information från din förskola/skola. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

6. Vad gäller för VAB (vård av barn)?

Regler och information kring vård av barn finner du på Försäkringskassans hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/fragor-och-svar-om-vab

7. Varför stänger inte kommunen alla förskolor och grundskolor?

I dagens läge bedömer inte folkhälsomyndigheten att det är effektivt eller nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor. Vi bevakar folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om det här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

 

8. Hur skiljer jag på mitt barns pollenallergi eller astma och milda förkylningssymtom?

Eftersom både covid-19 och pollenallergi och astma kan ge milda förkylningssymtom så kan det vara svårt att bedöma orsaken till besvären. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn med pollenallergi eller astma ska medicinera som vanligt för sina besvär. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och ni bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi eller astma så behöver barnet inte vara hemma längre. Om det tillkommer nya symtom som inte är kopplade till allergin/astman eller om barnet får feber så är det viktigt att barnet är hemma till dess att symtomen försvinner och ytterligare två dagar. 

 

 


4. Kultur och fritid

1. Jag har bokat en lokal av kommunen men vill med kort varsel avboka – får jag betala ändå?

2. Jag har ett gymkort som jag inte kan nyttja i samma utsträckning som förut – får jag skjuta fram giltighetstiden tills alla restriktioner inte är lika hårda?

3. Jag vill frysa mitt autogiro på gymkortet – hur gör jag?

4. Jag vill låna böcker men tillhör riskgrupp och vill inte gå ut - kan jag låna böcker ändå? 

 

 

 

 

1. Jag har bokat en lokal av kommunen men vill med kort varsel avboka - får jag betala ändå?

Vi har på grund av omständigheterna tagit bort vår policy att man måste avboka minst två dagar innan avtalad bokning. Det gäller både föreningar och privatpersoner. Du blir alltså inte debiterad om du avbokar med kort varsel.

 

2. Jag har ett gymkort som jag inte kan nyttja i samma utsträckning som förut - får jag skjuta fram giltighetstiden tills alla restriktioner inte är lika hårda?

 Vi vill så klart vara behjälpliga med detta och det bästa är om du hör av dig per telefon till Östhammar direkt med dina uppgifter alternativt mejlar till kultur.fritid@osthammar.se och där lämnar dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig och hjälper dig vidare.

 

3. Jag vill frysa mitt autogiro på gymkortet - hur gör jag?

Vi kan hjälpa dig med detta – enklaste är om du kontaktar respektive anläggning under deras öppettider. Vill du inte åka dit så kan du mejla din förfrågan till kultur.fritid@osthammar.se så hjälper vi dig med ditt ärende. Detta gäller alltså alla våra kunder – inte enbart er som är i riskgrupp. 

 

4. Jag vill låna böcker men tillhör riskgrupp och vill inte gå ut - kan jag låna böcker ändå?

Om du har svårt att ta dig till biblioteket eller tillhör riksgrupp så kan vi vara behjälpliga med att plocka ihop böcker i en kasse som du eller någon närstående kan hämta upp. Hör av dig via mejl till ditt bibliotek, det går även bra att ringa. Vi kommer att erbjuda detta så länge som vår bemanning tillåter. Biblioteken i Östhammars kommun kommer även att hålla öppet som vanligt i den mån det går, håll dig uppdaterad på bibliotekens hemsida https://www.biblinord.se/biblioteken-i-östhammar?refId=XJknsM&culture=sv  om eventuellt ändrade öppettider, där finns även alla kontaktuppgifter till dem olika biblioteken. 

6. Samtalsstöd

Samtalsstöd till dig som är orolig eller bara behöver prata. Här får du som ringer in möjlighet att dela tankar och oro. Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. 

Alla samtal är anonyma.

Svenska Kyrkan 

Alunda, diakonassistent Kristina – telefonjour dygnet runt, 0174-15353

Österbybruk, diakon Kerstin – telefon 0295-244075

Östhammar, telefon 0173-42800

Röda Korsets stödtelefon

Öppettider: 0771-900 800, måndag till fredag kl.12.00-16.00.

 

Kontakta oss