Gå till innehållet

Vanliga frågor och svar!

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu gällande cornaaviruset, covid-19. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta oss på Östhammar Direkt,  0173-860 00 eller via mejl osthammardirekt@osthammar.se

2. Vård och omsorg

1. Handling – hur kan jag i riskgrupp få hjälp?

2. Jag har en anhörig som är inlagd på närvårdsenheten – får jag besöka hen om jag är helt frisk och utan symtom?

3. Jag har en anhörig som bor på särskilt boende/äldreboende – kan jag hälsa på hen om jag är helt frisk och utan symtom?

4. Kan jag beviljas hemtjänst om jag väljer att bo i mitt fritidshus?

5. Varför använder inte all vård- och omsorgspersonal skyddsutrustning vid nära arbete av brukare? 

6. Jag brukar gå och äta lunch på ett utav kommunens särskilda boenden - kan jag forsätta göra detta trots pandemin? 

 

 1. Handling - hur kan jag i riskgrupp få hjälp?

Många i samhället är villiga att hjälpa till med handling åt personer som tillhör riskgrupperna. På vår nya sida "Vi hjälper" kan man fylla i ett formulär att du behöver hjälp samt vad du behöver hjälp med.

Här hittar du även lista på livsmedelsbutikerna i Östhammars kommun, hur du får kontakt med dem och vad de kan erbjuda. 

 

2. Jag har en anhörig som är inlagd på närvårdsenheten - kan jag besöka hen om jag är helt frisk och utan symtom? 

Varje verksamhet inom Östhammars kommun som tar emot besökare ska göra en riskbedömning och anpassa verksamheten för att följa de skärpta råden. Det bästa är att ringa till avdelningen där d har anhörig så försöker vi komma fram till en bra lösning.

 

3. Jag har en anhörig som bor på särskilt boende/äldreboende - kan jag hälsa på hen om jag är fullt frisk och utan symtom?

I Östhammars kommun så finns det särskilda riktlinjer och regler när det gäller besök och antal besökare samtidigt på alla våra särskilda boenden och enheter. Enklast är om man tar kontakt med det boende/avdelning man önskar att besöka för att få bäst svar på hur ni går tillväga. Sedan 21 november har regeringen beslutat att ge folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov införa lokala besöksförbud på äldreboenden för att förhindra smittspridning. Vid ett sådant beslut kommer information att delges. 

 

4. Kan jag beviljas hemtjänst om jag väljer att bo i mitt fritidshus?

Socialnämnden i Östhammar har fattat beslut om att inte bevilja ansökningar om bistånd enligt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen för personer som inte är folkbokförda i Östhammars kommun. Beslutet är taget utifrån att vår hemtjänst och hemsjukvård har ett mycket ansträngt läge. Beslutet gäller året ut men kan komma att omprövas. Läs mer om beslutet här.

 

5Varför använder inte all vård-och omsorgspersonal skyddsutrustning vid nära arbete av brukare? 

Personal inom vård-och omsorg följer basala hygienrutiner och klädregler som är upprättade och det finns god evidens om att detta är den viktigaste åtgärden i att förhindra smittspridning. Munskydd och handskar används därför inte i förebyggande syfte. Om det finns misstänkt smitta eller konstaterad smitta hos en brukare så använder personalen full skyddutrustning efter rekommendationer. All personal ska vid minsta symtom stanna hemma från arbetet och återgå först när de varit symtomfria i 48 timmar eller blivit testad negativ för covid-19. 

 

6. Jag brukar gå och äta lunch på ett utav kommunens särskilda boenden - kan jag fortsätta göra detta trots pandemin? 

På grund av covid-19 pandemin så har alla matsalar på våra särskilda boenden stängt för besökare. 

Kontakta oss