Gå till innehållet

Vanliga frågor och svar!

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu gällande cornaaviruset, covid-19. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset covid-19 och inte hittar svar här nedan? Då kan du kontakta oss på Östhammar Direkt,  0173-860 00 eller via mejl osthammardirekt@osthammar.se

3. Skola och barnomsorg

1. Hur vet jag om jag kan lämna mitt barn på förskolan eller skolan?

2. Jag är rädd för att ha mitt barn i skolan pga smittrisk – kan jag ha barnet hemma?

3. Får mitt friska barn gå på förskolan/skolan när jag som vårdnadshavare eller ett syskon är sjuk?

4. Jag är föräldraledig – får mitt barn gå sina 15 timmar i veckan?

5. Det går rykten om att ett barn på mitt barns förskola har blivit smittad av corona. Vad gör jag nu?

6. Vad gäller för VAB (vård av barn)?

7. Varför stänger inte kommunen alla förskolor och grundskolor?

8. Hur skiljer jag på mitt barns pollenallergi eller astma och milda förkylningssymtom?

 

1. Hur vet jag om jag kan lämna mitt barn på förskolan eller skolan?

Folkhälsomyndighetens hemsida finns en bra matris för vårdnadshavare som beskriver hur man ska agera.

Barn och ungdomar från förskoleklass och äldre som får symtom behöver precis som vuxna boka självprovtagning för covid-19 direkt. Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

2. Jag är rädd för att ha mitt barn i skolan pga smittrisk – kan jag ha barnet hemma?

Eftersom det råder skolplikt för barn som går i förskoleklass och uppåt så förväntas barnet att närvara i skolan om barnet är friskt. Enligt folkhälsomyndighetens rekommendation så finns det ingen anledning till att hålla barnet hemma om det är friskt. Förskolorna och skolorna följer noggrant uppdateringar på FHMs rekommendationer och ändras något så kommer du som vårdnadshavare att få information om det.

3. Får mitt friska barn gå på förskolan/skolan när jag som vårdnadshavare eller ett syskon är sjuk?

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan och skolan. Läs mer om vad som gäller om någon i familjen är sjuk i covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida

4. Jag är föräldraledig – får mitt barn gå sina 15 timmar i veckan?

Ja, men vid stort bortfall av personal så kan verksamhetschef i samråd med rektor fatta beslut om att begränsa rättigheterna till barnomsorg. Ett sådant beslut skulle i sådana fall innebära att barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande inte längre har tillgång till barnomsorg under en period. I dagsläget finns ingen förskola i Östhammars kommun med sådana begränsningar.

5. Det går rykten om att ett barn på mitt barns förskola har blivit smittad av corona. Vad gör jag nu?

Det finns tydliga rutiner som följs om en misstänkt smitta uppstår på en förskola eller skola. Du som vårdnadshavare kommer i så fall att få information från din förskola/skola. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

6. Vad gäller för VAB (vård av barn)?

Regler och information kring vård av barn finner du på Försäkringskassans hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/fragor-och-svar-om-vab

7. Varför stänger inte kommunen alla förskolor och grundskolor?

I dagens läge bedömer inte folkhälsomyndigheten att det är effektivt eller nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor. Vi bevakar folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer om det här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

 

8. Hur skiljer jag på mitt barns pollenallergi eller astma och milda förkylningssymtom?

Eftersom både covid-19 och pollenallergi och astma kan ge milda förkylningssymtom så kan det vara svårt att bedöma orsaken till besvären. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn med pollenallergi eller astma ska medicinera som vanligt för sina besvär. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och ni bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi eller astma så behöver barnet inte vara hemma längre. Om det tillkommer nya symtom som inte är kopplade till allergin/astman eller om barnet får feber så är det viktigt att barnet är hemma till dess att symtomen försvinner och ytterligare två dagar. 

 

 


Kontakta oss