Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Läs-, lovdagar och ledighet

Följande läsårstider gäller för dig som går i grundskolan, anpassad grundskola och på Bruksgymnasiet.

Höstterminen 2024

Höstterminen startar tisdagen den 20 augusti och slutar fredagen den 20 december 2024.

Lovdagar

Fredag 27 september 2024
Måndag 28 oktober – fredag 1 november 2024 (vecka 44)

Vårterminen 2025

Vårterminen startar onsdagen den 8 januari och slutar torsdgen den 12 juni 2025.

Lovdagar

Måndag 17 februari – fredag 21 februari 2025 (vecka 8)
Måndag 14 april -  torsdag 17 april 2025 (vecka 16)
Onsdag 30 april 2025
Fredag 2 maj 2025
Fredag 30 maj 2025

Stängningsdagar fritidshem och förskolor

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg har stängt fyra dagar per år för att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling. Läs mer här.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till klasslärare/mentor i god tid före ledigheten.

Ansökan om ledighet för elev grundskolan 10 november 2021

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår

Ansökan om ledighet för elev Bruksgymnasiet 12 oktober 2023

Bruksgymnasiets rutiner och blankett för ledighetsansökan