Gå till innehållet

Läs-, lovdagar och ledighet

Följande läsårstider gäller för dig som går i grundskolan, anpassad grundskola och på Bruksgymnasiet.

Vårterminen 2024

Vårterminen startar  onsdagen den 10 januari och slutar tisdagen den 11 juni 2024.

Lovdagar

Måndag 19 februari – fredag 23 februari 2024 (vecka 8)
Tisdag 2 april -  fredag 5 april 2024 (vecka 14)
Tisdag 30 april 2024
Fredag 10 maj 2024
Fredag 7 juni 2024

Höstterminen 2024

Höstterminen startar tisdagen den 20 augusti och slutar fredagen den 20 december 2024.

Lovdagar

Fredag 27 september 2024
Måndag 28 oktober – fredag 1 november 2024 (vecka 44)

Stängningsdagar fritidshem och förskolor

Förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg har stängt fyra dagar per år för att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling. Läs mer här.

Ledighet

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till klasslärare/mentor i god tid före ledigheten.

Ansökan om ledighet för elev grundskolan 10 november 2021

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår

Ansökan om ledighet för elev Bruksgymnasiet 12 oktober 2023

Bruksgymnasiets rutiner och blankett för ledighetsansökan