Gå till innehållet

Ansökan om ledighet för elev grundskolan

Rektorn eller den rektorn utser får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår

Organisation
Barn- och utbildningskontoret
Publicerad
21 augusti 2015
Senast uppdaterad
10 november 2021
Typ
Blankett