Gå till innehållet

Barn- och utbildningskontoret

Vi ansvarar för att genomföra verksamhet inom barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kommunens aktivitetsansvar och kulturskola.

Vad vi gör

Verksamheten styrs bland annat av skollagen, grundskoleförordningen, läroplaner och kursplaner.

Politisk ledning

Styrs av Kommunstyrelsen.

Ledning

Kontakta Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret
barn-o.utb.namnden@osthammar.se