Gå till innehållet

Öppettider och stängningsdagar

Öppettider

Förskolorna har möjlighet att ha öppet från klockan 06.00 till klockan 18.00 alla vardagar.
För att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling stänger förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

Läsåret 2023/2024 har vi stängt följande dagar

 • Måndag 14 augusti 2023

 • Fredag 29 september 2023

 • Måndag 8 januari 2024

 • Fredag 14 juni 2024

Stängningsdagar för förskolorna i Östhammar är följande datum

 • Torsdag 31 augusti 2023

 • Fredag 1 september 2023

 • Måndag 8 januari 2024

 • Fredag 14 juni 2024

Läsåret 2024/2025 har vi stängt följande dagar

 • Fredag 16 augusti 2024
 • Fredag 27 september 2024
 • Tisdag 7 januari 2025
 • Fredag 13 juni 2025

Behov av omsorg på en stängningsdag tillgodoses genom samarbete med annan förskola/fritidshem i kommunen. Förälder anmäler behov till respektive rektor.

Ingen avgiftsreducering sker vid stängningsdagar och semester då avgiften uttages för kontrakterad placeringstid (avtalstiden), placeringen är att betrakta som ett platsabonnemang som löper på tolv (12) månader om året.

Kontakter