Gå till innehållet

Förskola och barnomsorg

I Östhammars kommuns förskolor lägger vi grunden till det livslånga lärandet. Barnen ges möjlighet till ett lustfyllt lärande med goda förutsättningar att utvecklas till företagsamma barn. Förskollärare och barnskötare ansvarar för att väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vår verksamhet är rolig, trygg och lärorik.

Östhammars kommun har 13 förskolor som är lokaliserade till kommunens alla större orter, Gimo, Österbybruk, Alunda, Östhammars tätort samt Öregrund. I Gimo drivs en Öppen förskola i samverkan med socialtjänsten, kyrkan, primärvården och Sektor bildning.

Det finns fyra kommunala dagbarnvårdare samt ca 20 privata dagbarnvårdare, som också ingår i den kommunala barnomsorgen. Kommunen har ett tillsynsansvar över dem.

Det finns inga fristående förskolor i kommunen.

 

Riktlinjer barnomsorg

Här hittar du riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Kontakt

Ann-Christine Almroth
Verksamhetschef Förskola
T: 0173-862 34
ann-christine.almroth@osthammar.se

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens förskolor och skolor?

Inom Östhammars kommun ser vi dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Här kan du läsa om hur du gör för att lämna synpunter eller klagomål på kommunens förskolor och skolor
Så lämnar du synpunkter eller klagomål på kommunens förskolor och skolor - Östhammars kommun (osthammar.se)

Välkommen till förskolan

Ditt barn ska börja förskolan. En milstolpe i livet och en spännande tid både för dig och ditt barn. Du har säkert många frågor. I denna informationsfolder hoppas vi på att du får svar på några av dem.

Här hittar du informationsfoldern Välkommen till förskolan

Öppen förskola, familjecentralen

Den öppna förskolan är en mötesplats för dig som är hemma med små barn i åldern 2 mån-6 år.

Tempus

Tempus är ett system för vårdnadshavare med barn på förskola och fritids för att lägga in närvaroschema och registrera frånvaro digitalt

Unikum

Unikum är ett webbaserat verktyg för barn, elever, lärare och vårdnadshavare i förskola, grundskola samt anpassad grundskola.

Barn- och föräldrainflytande

1707888-toddler-girl-looking-through-magnifier .jpg

Vaje förskola och familjedaghem har ett forum för samråd med dig som vårdnadshavare

Ett bra samarbete mellan hem, förskola och pedagogisk omsorg är viktigt för att både du och ditt barn ska ha möjlighet att påverka både arbetssätt och innehåll i våra verksamheter.

Varje förskola och pedagogisk omsorg har olika former för samverkan. Genom utvecklingssamtal och andra forum får du som vårdnadshavare insikt i förskolans mål och innehåll samt ges möjlighet till att vara delaktig, ha inflytande och delta i utvärdering av utbildningen.

Förskolor i Östhammars kommun

Alunda

Alma förskola
Skolvägen 5
747 30 Alunda

Ekeby förskola
Ekeby 103
747 92 Alunda
T: 0173 858 61

Furustugans förskola
Prästgårdsvägen 4
747 30 Alunda
T: 0173 - 858 76

Gimo

Diamantens förskola
Slipargatan 2
747 43 Gimo
T: 0173 - 867 40

Rubinens förskola
Rubinvägen 2
747 40 Gimo
T: 0173 - 867 55

Öregrund

Skutans förskola
Strandgatan 27
742 42 Öregrund
T: 0173 - 863 22

Österbybruk

Ekens förskola
Eknäsvägen 8
748 32 Österbybruk
T: 0173 - 858 01

Granens förskola
Dannemoravägen 15D
748 30 Österbybruk
T: 0173 - 858 01

Mineralens förskola
Granitvägen 8
748 32 Österbybruk

Östhammar

Förskolan Fröet
Hallgatan 18
742 34 Östhammar
T: 0173 – 863 74

Logårdens förskola
Kristoffersgatan 1
742 31 Östhammar
T: 0173 - 863 81

Mariebergs förskola
Mariavägen 3
742 34 Östhammar
T: 0173 - 863 81

Tomtberga förskola
Tomtbergavägen 1
742 34 Östhammar
T: 0173 - 863 81