Gå till innehållet

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den är avgiftsfri 15 timmar per vecka, som mest 525 timmar per år.

Avgiftsreducering

Om ditt barn redan har en förskoleplats eller är hos dagbarnvårdare mer än 525 timmar/år, får du en minskning av avgiften med 3/8 under september-maj.

Är du föräldraledig eller arbetssökande

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig, arbetssökande eller om ditt barn redan har en plats som omfattar 15 timmar/vecka eller mindre finns två alternativ att välja mellan:

  1. Barnet går i allmän förskola 525 timmar/år, avgiftsfritt och är då hemma under sommar- november-, jul-, sport-, och påsklov.
  2. Barnet behåller sin ordinarie förskoleplacering med 15 timmar/vecka och ges en reducering med 3/8 av avgiften under september-maj.

Om du väljer alternativ 1 ska du kontakta barnomsorgshandläggare Eva Andersson och meddela att du vill ändra till allmän förskola.

Tider

Du väljer i samråd med förskolan ett av följande alternativ:
Måndag-fredag kl 09.00-12.00
Tisdag-torsdag kl 09.00-14.00

Läs- och lovdagar samt stängningsdagar

Höstterminen 2021

Höstterminen startar måndagen den 16 augusti och slutar fredagen den 17 december 2021.

Lovdagar:

24 september
Höstlov 1 november - 5 november 2021 (vecka 44)

Vårterminen 2022

Vårterminen startar tisdagen den 10 januari och slutar fredagen den 3 juni 2022.

Lovdagar:

Sportlov 21-25 februari 2022 (vecka 8)
Påsklov 11 april - 14 april 2022 (vecka 15)
Lovdag fredag 27 maj 2022

Stängningsdagar läsåret 2021/2022

För att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling stänger förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

Läsåret 2021/2022 har fritids och förskolor stängt följande dagar:

13 augusti 2021
24 september 2021
10 januari 2022
10 juni 2022