Gå till innehållet

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den är avgiftsfri 15 timmar per vecka, som mest 525 timmar per år.

Avgiftsreducering

Om ditt barn redan har en förskoleplats eller är hos dagbarnvårdare mer än 525 timmar/år, får du en minskning av avgiften med 3/8 under september-maj.

Är du föräldraledig eller arbetssökande

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig, arbetssökande eller om ditt barn redan har en plats som omfattar 15 timmar/vecka eller mindre finns två alternativ att välja mellan:

  1. Barnet går i allmän förskola 525 timmar/år, avgiftsfritt och är då hemma under sommar- november-, jul-, sport-, och påsklov.
  2. Barnet behåller sin ordinarie förskoleplacering med 15 timmar/vecka och ges en reducering med 3/8 av avgiften under september-maj.

Om du väljer alternativ 1 ska du logga in på E-tjänst barnomsorg och ändra grund för placering till allmän förskola.

Tider

Du väljer i samråd med förskolan ett av följande alternativ:
Måndag-fredag kl 09.00-12.00
Tisdag-torsdag kl 09.00-14.00

Läs- och lovdagar

Vårterminen 2019

Vårterminen startar tisdagen den 8 januari och slutar onsdagen den 12 juni 2019.

Lovdagar:
Sportlov 18-22 februari (vecka 8)
Påsklov 15-18 april (vecka 16)
Lovdag tisdag 30 april 2019
Lovdag fredag 31 maj 2019
Lovdag fredag 7 juni 2019

Höstterminen 2019

Höstterminen startar måndagen den 19 augusti och slutar fredagen den 20 december 2019.

Lovdagar

Höstlov 28 oktober - 1 november (vecka 44)