Gå till innehållet

Allmän förskola

Ditt barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till en avgiftsfi plats på förskolan. Omfattningen är 525 timmar per år. Ingen vistelse medges under skolloven. 

Avgiftsreducering

Om ditt barn redan har en förskoleplats eller är hos dagbarnvårdare mer än 525 timmar/år, får du en minskning av avgiften med 3/8 under september-maj.

Är du föräldraledig eller arbetssökande

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig, arbetssökande eller om ditt barn redan har en plats som omfattar 15 timmar/vecka eller mindre finns två alternativ att välja mellan:

 1. Barnet går i allmän förskola 525 timmar/år, avgiftsfritt och är då hemma under sommar- november-, jul-, sport-, och påsklov.

 2. Barnet behåller sin ordinarie förskoleplacering med 15 timmar/vecka och ges en reducering med 3/8 av avgiften under september-maj. Under juni, juli och augusti betalar du full avgift.

Om du väljer alternativ 1 ska du kontakta barnomsorgshandläggare Elisabeth Lindkvist och meddela att du vill ändra till allmän förskola.

Tider

Du väljer i samråd med förskolan ett av följande alternativ:

 • Måndag-fredag kl 09.00-12.00

 • Tisdag-torsdag kl 09.00-14.00

Läs- och lovdagar samt stängningsdagar

Höstterminen 2023

Höstterminen startar torsdag den 21 augusti och slutar torsdag den 21 december 2023.

Lovdagar:

 • Fredag 29 september 2023

 • Höstlov 30 oktober - 3 november 2023 (vecka 44)

Vårterminen 2024

Vårterminen startar onsdag den 10 januari och slutar onsdag den 5 juni 2024.

Lovdagar:

 • Måndag 19 februari – fredag 23 februari 2024 (vecka 8) 

 • Tisdag 2 april –fredag 5 april 2024 (vecka 14)

 • Tisdag 30 april 2024

 • Fredag 10 maj 2024

 • Fredag 7 juni 2024

Stängningsdagar läsåret 2023/2024

För att ge all personal möjlighet till gemensam fortbildning, planering och utveckling stänger förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

Läsåret 2023/2024 har fritids och förskolor stängt följande dagar:

 • 14 augusti 2023

 • 29 september 2023

 • 8 januari 2024

 • 14 juni 2024