Gå till innehållet

Förskolan Fröet

Fröet är en av fyra förskolor i Östhammars tätort. Fröet, som är helt nybyggt, startar sin verksamhet hösten 2023. Personalen har tillsammans med barnen varit kreativa och döpt de olika avdelningarna till Grodden, Knoppen, Solen, Humlan, Vattnet och Vinden. Östhammar har närhet till hav, natur och kultur.

Vad vi gör

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens och förskolornas gemensamma vision, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

  • Vi är en personalgrupp som består av barnskötare och förskollärare.

  • Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga.

  • Närhet till skogen med lång tradition av Mulleverksamhet.

  • Bra lokaler och en varierad gård som inbjuder till kreativ lek.

  • På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi ständigt utvecklar och förändrar den pedagogiska lärmiljön.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta förskolan Fröet

Förskolan Fröet
Hallgatan 18
742 42 Östhammar

Rektor
Jenny Änggård 0173-863 74

Administratör
Maria Adebäck 0173-863 81
Kristina Agréus 0173-863 76

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)