Gå till innehållet

Alma förskola

Vad vi gör

Välkommen till Alma förskola, som ligger i Alunda tätort intill ortens grundskola. Vi är en nyrenoverad och utbyggd förskola med sex avdelningar. Vår nya gård är väl anpassad för barnens behov som utmanar och stimulerar barnen till lek och lust att lära. I förskolans kök tillagas frukost, lunch och mellanmål.

På Alma förskola arbetar engagerade och närvarande förskollärare och barnskötare, som tillsammans utvecklar den pedagogiska undervisningen utifrån barnens intressen, erfarenheter och behov. Förskolan ska vara trygg, rolig och utmanande. Avdelningarna har ett nära samarbete med ett öppet och tillåtande klimat där vi tar tillvara på allas olikheter och kompetenser.

Alma gård 1 förminskad

Alma gård 2 förminskad

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Alma förskola

Alma förskola
Skolvägen 5
747 30 Alunda

T: 0173-858 46

Avdelningar

Avd. Blåbär 0173-858 45

Avd. Krusbär 0173-858 43

Avd. Hjortron 0173-858 48

Avd. Nypon 0173-858 51

Avd. Lingon 0173-858 35

Avd. Björnbär 0173-858 42

Kök 0173-858 59

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)