Gå till innehållet

Logårdens förskola

Logården är en av tre förskolor i Östhammars tätort. Östhammar har närhet till hav, natur och kultur.
Förskolan har fyra åldersblandade avdelningar, en inskolningsavdelning samt en avdelning (Grytet) som öppnas vid behov av barnomsorgsplatser.

Vad vi gör

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens och förskolornas gemensamma vision, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

  • Vi är en personalgrupp som består av barnskötare och förskollärare.

  • Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga.

  • Närhet till skogen med lång tradition av Mulleverksamhet.

  • Bra lokaler och en varierad gård som inbjuder till kreativ lek.

  • På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi ständigt utvecklar och förändrar den pedagogiska lärmiljön.

  • Modernt tillagningskök med personal som lagar vår mat på plats.

2018-10-10 Logårdens förskola 015 förminskad

2018-10-10 Förskolan Logården 103 förminskad

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Logårdens förskola

Logårdens förskola
Kristoffersgatan 1
742 31 Östhammar

Rektor
Ylva Vastamäki 0173-856 31

Administratör
Maria Adebäck 0173 - 863 81
Kristina Agréus 0173-863 76 (onsdag 07:45-15:30 och fredag 07:15-08:15)

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)