Gå till innehållet

Tomtberga förskola

Tomtberga är en av tre förskolor i Östhammars tätort. Östhammar har närhet till hav, natur och kultur. Förskolan är uppdelad på två enheter:
Tomtberga är en förskola som består av fyra åldersblandadeavdelningar: Alven, Tomten, Vätten och Trollet.

Vad vi gör

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens och förskolornas gemensamma vision, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

  • Vi är en personalgrupp som består av barnskötare och förskollärare.
  • Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga.
  • Närhet till skogen, som besöks varje vecka.
  • Bra lokaler och en varierad gård som inbjuder till kreativ lek.
  • På förskolan skapas utmaningar för barnen genom att vi ständigt utvecklar och förändrar den pedagogiska lärmiljön.
  • Modernt mottagningskök med personal på båda enheterna. Maten tillagas på vår högstadieskola på orten.

2018-10-10 Tomtberga förskola 012 förminskad

2018-10-10 Tomtberga förskola 014 förminskad

2018-10-10 Tomtberga förskola 022 förminskad

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Tomtberga förskola

Tomtberga förskola
Tomtbergavägen 1
742 34 Östhammar

 

Administratör
Maria Adebäck 0173-863 81 
Kristina Agréus 0173-863 76 (onsdag 07:45-15:30 och fredag 07:15-08:15)

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)