Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Unikum

Unikum är ett webbaserat verktyg för barn, elever, pedagoger och vårdnadshavare i förskola, grundskola,  grundsärskola samt pedagogisk omsorg.

Unikum har en app som heter Unikum Familj. Vi rekommenderar vårdnadshavare att använda den för att enkelt se sina barns scheman, kontaktinformation till lärare, göra frånvaroanmälan och mycket mer.

Unikum finns som ett stöd i arbetet med pedagogisk dokumentation, individuella utvecklingsplaner, elevdokumentation och informationsspridning. 

Logga in på Unikum

Vårdnadshavare, elev och pedagoger loggar in med användarnamn och lösenord. Alla nya användare får inbjudan till Unikum med inloggningsuppgifter som skickas via mail. 

Unikums inloggningssida »

Du kan även logga in via Skolportalen. Där har vi samlat en del av våra digitala tjänster för elever, lärare, skola och vårdnadshavare i skolan i Östhammars kommun. Som vårdnadshavare loggar du in med hjälp av E-legitimation (BankID). Som pedagog eller elev använder din edu-inloggning.