Gå till innehållet

Rubinens förskola


Vad vi gör

Rubinens förskola i Gimo är en förskola med fyra avdelningar, varav en är småbarnsavdelning. Hos oss lagas alla måltider i vårt eget kök av vår kokerska. Vi har en stor gård med naturlig miljö som inbjuder till många olika lekar. Här finns både skog och öppna gräsytor. Vi har även skogen i näromgivningen, dit pedagoger och barn gör utflykter.

Vi eftersträvar goda relationer, där både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga. I våra aktiviteter och lekar tillsammans med barnen stimuleras deras lärande och utveckling. Här arbetar engagerade förskollärare och barnskötare, vi har ett öppet och tillåtande klimat där vi tar vara på allas olikheter och kompetenser.

2018-09-19 Förskolan Rubinen 010 förminskad

2018-09-19 Förskolan Rubinen 020 förminskad

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Rubinens förskola

Rubinens förskola
Rubinvägen 2
747 40 Gimo
T: 0173 - 867 55

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)