Gå till innehållet

Förskolan Mineralen

Förskolan Mineralen är en nyöppnad förskola sen augusti -22. Här finns under hösten 2022 ca 60 barn, 16 pedagoger, en administratör och en rektor. Vi har två lokalvårdare som också arbetar i vårt kök. Maten levereras från Bruksgymnasiet i Gimo och serveras i vår matsal. Våra vaktmästare tar hand om vår gård och fixar inomhus. Våra hemvister och grupper är döpta efter Österbybruks historia. De är hemvisten Vattnet med grupperna Hjulet och Hammaren, Gruvan med grupperna Tåget och Rälsen, och Skogen med grupperna Hästen och Vagnen. På övervåningen finns hemvisten Smeden. Alla grupper är åldersblandade. Förskollärare och barnskötare ansvarar för barnens livslånga lärande på förskolan.

Vad vi gör

Hos oss undervisar pedagogerna i samspel med barnen och skapar utvecklande och spännande lärsituationer för barnen dagligen. Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt i mindre grupper utifrån intresse och behov.

På förskolan arbetar vi utifrån vårt pedagogiska års-hjul. Pedagogerna är aktiva i leken för att skapa goda förutsättningarna för undervisning och lärande. Vi skapar utmaningar för barnen genom att utveckla och förändra i vår lärmiljö.

Vi har en sov-balkong utomhus där barnen sover och en gemensam matsal där vi äter tillsammans.

Förskolans verksamhet grundar sig på skollag, läroplan, kommunens och förskolornas gemensamma vision, nämndens styrtal, kommunens ledord och förskolans egna mål.

Hör gärna av er om ni är intresserade av förskolan och vill veta mer om oss!

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Förskolan Mineralen

Förskolan Mineralen
Granitvägen 8
748 21 Österbybruk

T:  0173-856 45


Administratör 0173- 856 13

Hemvisten

Skogen 0173-856 47
Gruvan 0173-856 48
Vattnet 0173-856 24
Smeden 0173-856 46

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)