Gå till innehållet

Ekeby förskola

Förskolan ligger i Ekeby 9 km öster om Alunda tätort och har två avdelningar med cirka 30 barn.

Vad vi gör

Välkommen till Ekeby förskola som ligger cirka 9 km öster om Alunda tätort i natursköna omgivningar. I anslutning till förskolan finns skola och fritidshem. Förskolan består av 2 avdelningar som är uppdelade för yngre och äldre barn. Vi har ett nära samarbete och tar tillsammans ansvar för barnens utveckling och lärande. Vi har skogen i direkt anslutning till vår gård som erbjuder naturupplevelser och ger barnen lust till lek och lärande. Vår pedagogiska verksamhet är rolig trygg och lärorik.

2018-09-19 Ekeby förskola 016 förminskad

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Ekeby förskola

Ekeby förskola
Ekeby 103
747 92 Alunda
T: 0173 858 61

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)