Gå till innehållet

Tempus

Logga in

Skolportalen - Östhammars kommuns samlingssida för digitala tjänster i förskola och skola »

Tempushemma.se »

Du kan också ladda ner och använda appen som heter Tempus Hemma

Vad är Tempus?

Tempus är ett system som låter vårdnadshavare med barn på förskola och fritids lägga närvaroschema och registrera frånvaro via webben eller någon av Tempus appar. När barnet anländer till förskole- eller fritidsavdelningen markeras det som närvarande på Tempusskärmen och på så sätt kan personalen hela tiden se hur många barn som är närvarande på skolans olika avdelningar. Med Tempus registreras både barnens schemalagda tid och den faktiska närvaron, vilket gör att personal, administratörer och rektorer enkelt kan analysera och kommunicera data kring schema och närvaro.

Varför Tempus?

Det finns många fördelar med att använda Tempus som vårdnadshavare. Här är en lista på några av dem och varför Tempus inte bara är bra för dig, utan även för ditt barn.

Schema/ledighet och frånvaroanmälan

Genom att kunna lägga schema/ledighet med några få klick och sedan kopiera detta vidare mellan barn eller mellan veckor blir schemat snabbt och exakt lagt. Något som underlättar otroligt mycket på avdelningarna.

Kom ihåg att när du frånvaroanmäler barnet i Tempus är det endast fritids som berörs. Du måste även göra en frånvaroanmälan i Skola24 eller Unikums familjeapp om barnet inte kommer till skolan.

Ett tips till dig som har fritidshemsplats! Om du använder Unikums familjeapp och gör din frånvaroanmälan blir det registrerat i både Tempus och Skola24.

Kommunikation

Även om den huvudsakliga kommunikationen kan skötas ansikte mot ansikte erbjuder Tempus ändå möjligheten att ange om barnet ska bli hämtad/lämnad vid en annan tid än det som är angivet i schemat eller om barnet blir hämtat av någon annan än vårdnadshavare.

Övrig kommunikation mellan förskola/fritids och hem sker via Unikum.

Appar

Med hjälp av Tempus appar för Android och iOS kan du inte bara schemalägga när som helst, du kan även frånvaroanmäla när barnet blivit sjuk halv tre på natten.

Faktisk närvaro

Att veta den faktiska närvaron för barnet blir inte bara en trygghet för dig, utan även för personalen som på ett snabbt och överskådligt vis kan se att alla som borde vara på plats är på plats via avdelningens pekskärm eller pekplatta. Pekskärmen/pekplattan tillåter även schemaläggning för vårdnadshavare, uppmärksammar personal på sena ändringar och visar hur många som är närvarande till mellanmålet, och mycket mer.

Verksamhetsplanering

Om det tar en minut för dig som vårdnadshavare att lägga schemat digitalt och exakt kan personalen spara timmar i sin verksamhet på administration. Det kanske känns som att du gör mer jobb än innan, men för personalen som då vet hur många barn som är på avdelningen under dagen blir det guld värt. De slipper slänga lagad mat på lunchen, de behöver inte ha telefontid varje morgon mm. Den digitala hanteringen av scheman minskar dessutom det manuella arbetet avsevärt.

Mer tid för barnen

När personal har fått scheman och frånvaro från alla vårdnadshavare underlättar det mycket. Den tid de sparar från administrativt arbete med pappersjobb och att svara i telefon kan de istället lägga direkt på barnen och verksamheten. Med hjälp av automatiska påminnelser till de som glömt schemalägga kan samtalen i hallen handla mer om era barn än om framtida planering.